Thị trường hỗn hợp bánh ngọt không chứa gluten toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường hỗn hợp bột làm bánh không chứa gluten được phân loại theo loại (Hỗn hợp hoàn chỉnh, Hỗn hợp bột nền và Bột cô đặc); Theo ứng dụng (Sản phẩm bánh mì và Sản phẩm không phải bánh mì); và Theo Địa lý.

Sơ lược về thị trường bánh ngọt không chứa gluten

Gluten Free Bakery Premixes Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.8 %
Gluten Free Bakery Premixes Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường bánh ngọt không chứa gluten dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,82% trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Với sự gia tăng của các bệnh khác nhau như bệnh celiac, phenylketon niệu, trong số những bệnh khác, ý thức về sức khỏe và mối quan tâm về an toàn thực phẩm liên quan đến chất gây dị ứng của người tiêu dùng cuối cùng đã tăng lên.
 • Sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng đã làm tăng nhu cầu về các sản phẩm bánh mì không chứa gluten ngon, tùy chỉnh, tốt cho sức khỏe. Nhu cầu này cùng với hiệu quả chi phí của hỗn hợp trộn bánh dự kiến ​​sẽ làm tăng phạm vi thị trường đang được nghiên cứu.
 • Thị trường hỗn hợp trộn bánh không chứa gluten dự kiến ​​sẽ đạt được sức hút trong giai đoạn dự báo, vì các nhà sản xuất trên thị trường đang cố gắng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và nhận thấy hỗn hợp trộn bánh có xu hướng nhất quán, đáng tin cậy và dễ sử dụng.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường hỗn hợp bánh ngọt không chứa Gluten toàn cầu được phân khúc theo loại, ứng dụng và địa lý. Theo loại thị trường được phân thành hỗn hợp hoàn chỉnh, hỗn hợp bột cơ bản và bột cô đặc; bằng cách ứng dụng vào bánh mì và các sản phẩm không phải bánh mì. Nghiên cứu cũng đưa ra phân tích thị trường ở cấp độ toàn cầu.

By Type
Complete Mix
Dough-Base Mix
Dough Concentrates
By Application
Bread Products
Non-Bread Products
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tỷ lệ gia tăng bệnh Celiac

Tỷ lệ mắc bệnh Celiac đang gia tăng và việc tiêu thụ thực phẩm không chứa gluten là phương pháp điều trị duy nhất được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường Bánh trộn không chứa Gluten trong giai đoạn dự báo. Mặc dù có các xét nghiệm và chẩn đoán để xác định bệnh celiac ở một người, nhưng nó đã được chứng minh là khó khăn vì một số người có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào và những người khác có thể phát triển bệnh khi còn nhỏ. Nó ảnh hưởng đến mọi người theo cách khác nhau và có thể dẫn đến các biến chứng về lâu dài, nếu không được quan tâm một cách thích hợp. Do đó, có thể thấy rằng ngay cả những người không mắc bệnh celiac đang ngày càng tránh xa gluten như một phương tiện để có một lối sống lành mạnh và cải thiện.

Gluten Free Bakery Premixes Market Key Trends

Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất

Bắc Mỹ chiếm thị phần doanh thu lớn nhất trong thị trường hỗn hợp bánh mì không chứa gluten nhờ nhận thức và sức mua cao. Người tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển như vậy có xu hướng quen thuộc với trải nghiệm ăn uống đa dạng và thường yêu cầu các sản phẩm được tùy chỉnh với các lợi ích bổ sung về dinh dưỡng và sức khỏe. Nhu cầu về nhãn sạch và các sản phẩm không chứa gluten dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến thị trường hỗn hợp bánh mì không chứa gluten trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.

Gluten Free Bakery Premixes Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hỗn hợp bánh ngọt không chứa gluten rất phân mảnh và bao gồm nhiều đối thủ cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Một số công ty lớn đang hoạt động là Watson Inc., Myosyn Industries Pty Ltd, Melinda's Gluten Free Goodies, Caremoli SPA, Naturpro, DeutscheBack GmbH & Co. KG, Bakels Group, Baking Technical Consulting Pty Ltd, Benexia và BioXXI, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Watson Inc.

 2. Caremoli SPA

 3. Naturpro

 4. DeutscheBack GmbH & Co. KG

 5. Bakels Group

Watson Inc., Caremoli SPA, Naturpro, DeutscheBack GmbH & Co. KG, Bakels Group

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Complete Mix

   2. 5.1.2 Dough-Base Mix

   3. 5.1.3 Dough Concentrates

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Bread Products

   2. 5.2.2 Non-Bread Products

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 Germany

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Watson Inc.

   2. 6.4.2 Myosyn Industries Pty Ltd

   3. 6.4.3 Melinda's Gluten Free Goodies

   4. 6.4.4 Caremoli SPA

   5. 6.4.5 Naturpro

   6. 6.4.6 DeutscheBack GmbH & Co. KG

   7. 6.4.7 Bakels Group

   8. 6.4.8 Baking Technical Advice Pty Ltd

   9. 6.4.9 Benexia

   10. 6.4.10 BioXXI

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Gluten-Free Bakery Premixes Market market is studied from 2016 - 2026.

The Gluten-Free Bakery Premixes Market is growing at a CAGR of 7.8% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Watson Inc., Caremoli SPA, Naturpro, DeutscheBack GmbH & Co. KG, Bakels Group are the major companies operating in Gluten-Free Bakery Premixes Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!