Thị trường thức ăn chứa gluten - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thức ăn chăn nuôi Gluten toàn cầu được phân khúc theo Nguồn thành lúa mì, ngô, lúa mạch, lúa mạch đen, ngô và các loại khác, theo ứng dụng vào lợn, gia cầm, gia súc và nuôi trồng thủy sản. Một phân tích thị trường địa lý bao gồm 14 quốc gia hàng đầu trên thế giới cũng đã được đưa vào.

Ảnh chụp thị trường

Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.8 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thức ăn chăn nuôi Gluten toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,8% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025). Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng trong lĩnh vực chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và ngành công nghiệp thịt chế biến đã đòi hỏi phải áp dụng thức ăn gluten hoạt động như một chất tăng cường chất dinh dưỡng, cung cấp cho vật nuôi tất cả các yếu tố cần thiết để tăng trưởng tối ưu. Với nhận thức ngày càng cao về lợi ích dinh dưỡng của nó, việc sử dụng thức ăn có gluten đang trở thành một nhu cầu cần thiết để duy trì sức khỏe và tăng trưởng của vật nuôi. Do các vấn đề ngày càng tăng liên quan đến tác động môi trường và tính bền vững của các sản phẩm phụ đã làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có gluten. Giá trị kinh tế của thức ăn chứa gluten hoàn toàn phụ thuộc vào giá của ngũ cốc nguyên hạt cùng với thức ăn giàu protein.

Phạm vi của Báo cáo

Gluten thức ăn là một sản phẩm phụ thu được trong quá trình sản xuất tinh bột ngô và xi-rô ngô. Đây là loại thức ăn có hàm lượng protein trung bình với mức độ dinh dưỡng dễ tiêu hóa tương tự như lúa mạch. Thức ăn gluten có sẵn cho các loại gia súc khác nhau như gia súc, gia cầm, lợn và nuôi trồng thủy sản.

 

Source
Wheat
Corn
Barley
Rye
Maize
Others
Application
Swine
Poultry
Cattle
Aquaculture
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn protein từ động vật

Áp lực ngày càng lớn đối với ngành chăn nuôi trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thịt và protein động vật có giá trị cao. Sự gia tăng dân số, tăng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển và đô thị hóa đã dẫn đến sự gia tăng tiêu thụ vật nuôi trên toàn cầu. Mức thu nhập và mức tiêu thụ protein động vật có mối tương quan trực tiếp với việc tiêu thụ sữa, thịt và trứng, vốn đang tăng lên so với các thực phẩm chủ yếu. Do giá thịt và các sản phẩm từ thịt giảm, các nước đang phát triển đang bắt đầu tiêu thụ một lượng lớn thịt, với mức tổng sản phẩm quốc nội thấp hơn nhiều so với các nước công nghiệp. Đô thị hóa đã dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm thịt và sữa ở các thành phố cao hơn so với nông thôn, dẫn đến mức tiêu thụ bình quân đầu người tăng từ 42,13 kg năm 2010 lên 43 kg.

Gluten Feed Market1

Nhu cầu ngày càng tăng từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Trên toàn thế giới, sản lượng và nhu cầu chăn nuôi đã tăng đột biến trong vài thập kỷ qua, đặc biệt là do thị phần của các nước Châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng. Đã có sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Với sự tăng trưởng kinh tế không ngừng của các nước đang phát triển, sở thích của người tiêu dùng đã chuyển sang hướng nhiều hơn các sản phẩm làm từ thịt và động vật. Thay đổi lối sống và sức mua cao của người tiêu dùng cùng với việc thay đổi mô hình chi tiêu là một số nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng và nhu cầu cao. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang sẵn sàng phát triển với tốc độ nhanh hơn và ấn tượng trong những năm tới, cả về sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm làm từ động vật. Với sự công nghiệp hóa của ngành, việc sử dụng men vi sinh thức ăn chăn nuôi chắc chắn sẽ tăng lên.
Gluten Feed2

Bối cảnh cạnh tranh

Kết quả phân tích thị phần cho thấy một thị trường phân mảnh, với các công ty lớn chỉ chiếm 45% thị phần, mặc dù có danh mục sản phẩm đa dạng và ngày càng tăng. Ba loại người chơi hoạt động trên thị trường, đó là các công ty nghiên cứu và phát triển, công ty sản xuất và công ty bán hàng và chủ sở hữu thương hiệu. Hơn nữa, thị trường bao gồm một số người chơi tích hợp, tức là những người đang hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị B2B.

Những người chơi chính

 1. Archer Daniels Midland Company

 2. Cargill Incorporated

 3. Tate & Lyle Plc.

 4. Bunge Ltd.

 5. AGRANA Beteiligungs-AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

cl updated

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

   1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Threat of Substitute Products

   4. 4.5.4 Threat of New Entrants

   5. 4.5.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Source

   1. 5.1.1 Wheat

   2. 5.1.2 Corn

   3. 5.1.3 Barley

   4. 5.1.4 Rye

   5. 5.1.5 Maize

   6. 5.1.6 Others

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Swine

   2. 5.2.2 Poultry

   3. 5.2.3 Cattle

   4. 5.2.4 Aquaculture

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Russia

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East and Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Mergers & Acquisitions

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Bunge Ltd.

   2. 6.3.2 Ingredion Incorporated

   3. 6.3.3 Archer Daniels Midland Company

   4. 6.3.4 Cargill Incorporated

   5. 6.3.5 Tate & Lyle Plc

   6. 6.3.6 The Roquette Group

   7. 6.3.7 AGRANA Beteiligungs-AG

   8. 6.3.8 Tereos

   9. 6.3.9 Commodity Specialists Company

   10. 6.3.10 Aemetis

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thức ăn chứa gluten được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thức ăn chứa gluten đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,8% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Công ty Archer Daniels Midland, Cargill Incorporated, Tate & Lyle Plc., Bunge Ltd., AGRANA Beteiligungs-AG là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thức ăn chứa Gluten.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!