Thị trường lúa mạch đen - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường lúa mạch đen được phân khúc theo địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông).

Ảnh chụp thị trường

rye market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Europe
CAGR: 2.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Sản lượng lúa mạch đen toàn cầu được đánh giá đạt khối lượng 10,5 triệu tấn vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 2,2%.
 •  Lúa mạch đen là cây trồng quan trọng nhất ở hầu hết các nước Châu Âu. Lúa mạch đen tương đối là một loại cây trồng hiện đại với sản lượng chủ yếu ở Bắc Âu.
 • Lúa mạch đen đóng một vai trò rất quan trọng ở các nước có chất lượng đất kém và nó cũng có thể chịu nhiệt độ lạnh hơn so với các loại ngũ cốc khác. Đức chiếm 24% sản lượng lúa mạch đen toàn cầu vào năm 2016.

Phạm vi của Báo cáo

Lúa mạch đen là một trong những cây trồng đồng ruộng quan trọng được trồng để làm thực phẩm và thức ăn thô xanh. Cây thuộc họ triticale. Hạt được sử dụng rộng rãi như một thành phần trong các sản phẩm bánh mì, đồ uống có cồn và thức ăn gia súc. 

Trong báo cáo này, tiêu thụ đã được xem xét để tính toán khối lượng thị trường cho thị trường lúa mạch đen trong giai đoạn 2019-2024.

 

Geography
North America
US
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Canada
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Europe
Germany
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Ukraine
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Poland
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Asia-Pacific
China
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Australia
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
South America
Argentina
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Brazil
Production Analysis
Consumption Analysis, Market Value and Price Trend
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Middle East
Turkey
Israel
Rest of Middle East
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Châu Âu thống trị xuất khẩu lúa mạch đen toàn cầu

Châu Âu chiếm 47% thị phần xuất khẩu lúa mạch đen trên toàn cầu. Lúa mạch đen phổ biến ở khu vực Scandinavia và Đông Âu và được sử dụng chủ yếu như một loại lương thực chính. Trong năm 2014, nhu cầu về đồ ăn nhẹ làm từ lúa mạch đen tăng lên. Nhu cầu rất lớn từ các quốc gia, như Nga, Đức, Đan Mạch, Estonia và Vương quốc Anh. 

global-rye-market1

Châu Âu nắm giữ thị phần của một con sư tử trên thị trường toàn cầu

Vào năm 2018, châu Âu đã đăng ký chiếm 63% thị phần trong sản xuất lúa mạch đen toàn cầu. Với sự gia tăng nguồn cung lúa mì trong khu vực và sự chấp nhận cao hơn trong các ngành công nghiệp cũng như làm thực phẩm, tiêu dùng đã hạn chế sự tăng trưởng của sản xuất lúa mạch đen trong khu vực. 

global-rye-market2

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Geography

   1. 5.1.1 North America

    1. 5.1.1.1 US

     1. 5.1.1.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.1.1.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.1.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.1.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.1.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.1.2 Canada

     1. 5.1.1.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.1.2.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.1.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.1.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.1.2.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 Europe

    1. 5.1.2.1 Germany

     1. 5.1.2.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.1.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.2.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.2.2 Ukraine

     1. 5.1.2.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.2.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.2.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.2.5 Price Trend Analysis

    3. 5.1.2.3 Poland

     1. 5.1.2.3.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.3.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.2.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.3.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Asia-Pacific

    1. 5.1.3.1 China

     1. 5.1.3.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.3.1.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.3.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.3.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.3.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.3.2 Australia

     1. 5.1.3.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.3.2.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.3.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.3.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.3.2.5 Price Trend Analysis

   4. 5.1.4 South America

    1. 5.1.4.1 Argentina

     1. 5.1.4.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.4.1.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.4.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.4.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.4.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.4.2 Brazil

     1. 5.1.4.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.4.2.2 Consumption Analysis, Market Value and Price Trend

     3. 5.1.4.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.4.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.4.2.5 Price Trend Analysis

   5. 5.1.5 Middle East

    1. 5.1.5.1 Turkey

    2. 5.1.5.2 Israel

    3. 5.1.5.3 Rest of Middle East

    4. 5.1.5.4 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Rye Market market is studied from 2016 - 2026.

The Rye Market is growing at a CAGR of 2.2% over the next 5 years.

North America is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Europe holds highest share in 2021.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!