Thị trường quản lý cơ sở - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (Đơn, Gói, IFM), Giải pháp (Lập kế hoạch chiến lược và Quản lý dự án, Quản lý bảo trì, Quản lý nơi làm việc và tái định cư, Quản lý bền vững), Dịch vụ (Dịch vụ chuyên nghiệp, Dịch vụ được quản lý), Người dùng cuối (Chăm sóc sức khỏe, Bán lẻ, Giáo dục) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Facility Management Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 12.51 %

Major Players

Facility Management Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường quản lý cơ sở vật chất được định giá 40,41 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt giá trị thị trường 81,49 tỷ USD vào năm 2026, đạt tốc độ CAGR là 12,51% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Quản lý cơ sở vật chất (FM) bao gồm các phương pháp và kỹ thuật quản lý để quản lý tòa nhà, quản lý cơ sở hạ tầng cho một tổ chức và cũng là các phương tiện để hài hòa tổng thể môi trường làm việc trong một tổ chức. Hệ thống này tiêu chuẩn hóa các dịch vụ và hợp lý hóa các quy trình cho một tổ chức.

 • Việc tăng chi tiêu cho khía cạnh cơ sở hạ tầng có thể được coi là một trong những động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường FM. Hơn nữa, việc tập trung ngày càng nhiều vào các quy trình tối ưu hóa và cải tiến hiệu quả năng lượng là động lực chính cho sự phát triển của thị trường quản lý cơ sở.
 • Cùng với đó, bất động sản, sản xuất, bán lẻ và khu vực công cũng là một số ngành dọc có tốc độ tăng trưởng cơ sở hạ tầng cao. Những ngành dọc được đề cập ở trên tạo thành những người dùng cuối chính của các giải pháp quản lý cơ sở, do nhu cầu ngày càng tăng trong việc tích hợp dữ liệu từ các cơ sở hoạt động vào các ứng dụng kinh doanh khác.
 • Tuy nhiên, những lo ngại về bảo mật liên quan đến sự an toàn của các thiết bị và mạng là một trong những yếu tố kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường. Các vi phạm an ninh ngày càng gia tăng và các mối đe dọa ngày càng tăng của các nhóm tội phạm mạng đang tạo ra sự hoài nghi, do đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Quản lý cơ sở vật chất bao gồm nhiều nguyên tắc để đảm bảo chức năng của môi trường được xây dựng bằng cách tích hợp con người, địa điểm, quy trình và công nghệ. Ngoài ra, quản lý cơ sở là sự điều phối các hoạt động của cơ sở nhằm làm cho tổ chức nói chung hiệu quả hơn với những gì nó làm. Việc quản lý cơ sở vật chất được áp dụng trong nhiều ngành dọc khác nhau như bán lẻ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, trong số những ngành khác tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

By Type
Single
Bundled
IFM
By Service
Professional Services
Managed Services
By Solution
Strategic Planning and Project Management
Workplace and Relocation Management
Sustainability Management
Maintenance Management
Other Solutions
By End User
IT and Telecommunications
Healthcare
Retail
Education
BFSI
Other End Users
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Quản lý Cơ sở Tích hợp để Chứng kiến ​​Tỷ lệ Tăng trưởng Cao hơn

 • Quản lý cơ sở tích hợp là một phương pháp kết hợp nhiều (hoặc tất cả) các dịch vụ và quy trình liên quan đến văn phòng dưới một nhà cung cấp và nhóm quản lý. IFM hợp lý hóa giao tiếp nội bộ và liên quan đến nhà cung cấp, đơn giản hóa việc quản lý hoạt động hàng ngày và cải thiện năng suất trong tổ chức.
 • Với nhiều nhà cung cấp làm việc trên các thành phần khác nhau của tổ chức, việc dư thừa và chồng chéo là không thể tránh khỏi. Chi phí cũng là một yếu tố quan trọng cần quan tâm khi các nhóm khác nhau dành thời gian và tiền bạc cho những sáng kiến ​​không phù hợp với mục tiêu tương lai của công ty. Với IFM, tính không hiệu quả và chi tiêu không cần thiết trở nên dễ dàng xác định, vì có khả năng hiển thị cao hơn.
 • Khu vực Bắc Mỹ phần lớn đã thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho các dịch vụ quản lý cơ sở tích hợp (IFM), do sự hiện diện tại gia của các công ty quản lý hợp đồng và bất động sản lớn. Thị trường Bắc Mỹ có sự hiện diện của các công ty IFM hoạt động trong nước và quốc tế từ nền tảng FM kỹ thuật, quản lý tài sản và dịch vụ hỗ trợ.
Facility Management Market Share

Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất

 • Những đột phá công nghệ mới nhất ở khu vực Bắc Mỹ đã hỗ trợ sự tiến bộ của các giải pháp quản lý cơ sở làm cho các quy trình tổng thể đạt hiệu quả cao và cải thiện đáng kể độ chính xác trong các ứng dụng khác nhau.
 • Đã có hàng loạt giải pháp mới, mua bán và sáp nhập ở khu vực Bắc Mỹ để tận dụng cơ hội này. Động lực chính đằng sau những khoản đầu tư này là sự phát triển liên tục và ngày càng áp dụng các công nghệ mới để mở khóa khối lượng khổng lồ mà trước đây được coi là phi thương mại.
 • Với hàng loạt khoản đầu tư này, các ứng dụng CNTT và viễn thông, BFSI, bất động sản và chăm sóc sức khỏe ở Bắc Mỹ sẽ bùng nổ trong vòng 5 năm tới.
Facility Management Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường quản lý cơ sở đang chuyển sang giai đoạn hợp nhất do sự hiện diện của một số người chơi tập trung ở một vài quốc gia. Những công ty lớn này đã áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng, liên doanh, đối tác và các chiến lược khác để củng cố vị thế của họ trên thị trường này. Các công ty lớn trên thị trường là Tập đoàn IBM, Tập đoàn Oracle, SAP SE, Tập đoàn Planon, trong số những công ty khác.

 • Tháng 6 năm 2018 - SAP SE công bố kế hoạch hợp tác với Accenture, Capgemini và Deloitte để thúc đẩy khách hàng chấp nhận SAP S / 4HANA Cloud trong các ngành sản xuất quy trình, sản xuất rời rạc và dịch vụ.
 • Tháng 6 năm 2018 - SAP SE thông báo rằng họ đã tăng hơn gấp đôi số lượng các giải pháp đổi mới kỹ thuật số và mở rộng đáng kể các dịch vụ tương tác do thiết kế dẫn đầu với sự ra mắt của Sáng kiến ​​Huy chương Đối tác SAP Leonardo. Các công nghệ của SAP Leonardo trao quyền cho các doanh nghiệp với các công nghệ thông minh cho mọi quy trình kinh doanh, để tạo ra kết quả tốt hơn.

Những người chơi chính

 1. Broadcom Inc.

 2. IBM Corporation

 3. Oracle Corporation

 4. SAP SE

 5. Planon Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Broadcom Inc., IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Planon Corporation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

   1. 4.3.1 Emergence of Cloud-Based Services

   2. 4.3.2 Changing Work Culture in Organizations

  4. 4.4 Market Restraints

   1. 4.4.1 Lack of Managerial Awareness

  5. 4.5 Value Chain Analysis

  6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.6.1 Threat of New Entrants

   2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Single

   2. 5.1.2 Bundled

   3. 5.1.3 IFM

  2. 5.2 By Service

   1. 5.2.1 Professional Services

   2. 5.2.2 Managed Services

  3. 5.3 By Solution

   1. 5.3.1 Strategic Planning and Project Management

   2. 5.3.2 Workplace and Relocation Management

   3. 5.3.3 Sustainability Management

   4. 5.3.4 Maintenance Management

   5. 5.3.5 Other Solutions

  4. 5.4 By End User

   1. 5.4.1 IT and Telecommunications

   2. 5.4.2 Healthcare

   3. 5.4.3 Retail

   4. 5.4.4 Education

   5. 5.4.5 BFSI

   6. 5.4.6 Other End Users

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 North America

   2. 5.5.2 Europe

   3. 5.5.3 Asia-Pacific

   4. 5.5.4 Latin America

   5. 5.5.5 Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Archibus Inc.

   2. 6.1.2 Broadcom Inc. (CA Technologies)

   3. 6.1.3 FM System Inc.

   4. 6.1.4 IBM Corporation

   5. 6.1.5 iOffice Corporation

   6. 6.1.6 Oracle Corporation

   7. 6.1.7 Planon Corporation

   8. 6.1.8 SAP SE

   9. 6.1.9 Satnav Technologies

   10. 6.1.10 Trimble Navigation Ltd

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường quản lý cơ sở được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Quản lý Cơ sở đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,66% trong 5 năm tới.

Trung Đông và Châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á-Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng cao nhất vào năm 2021.

Tập đoàn CBRE, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated , Cushman & Wakefield PLC , Emeric Facility Services , SMI Facility Services là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Quản lý Cơ sở vật chất.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!