Thị trường quản lý tài sản tiện ích - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Máy biến áp, Trạm phụ và Mạng truyền tải & Phân phối), Loại Tiện ích (Tiện ích Công cộng và Tiện ích Tư nhân) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

utility asset management market analysis
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 7.5 %

Major Players

utility asset management market key players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường quản lý tài sản tiện ích dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 7,5% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố như bãi bỏ quy định đối với ngành điện có khả năng thúc đẩy thị trường. Việc bãi bỏ quy định đối với lĩnh vực điện ở các quốc gia khác nhau đã giúp nhiều đơn vị tư nhân đang quản lý các mục tiêu chiến lược của mình là giảm chi phí điện năng cho khách hàng và giảm tổn thất tối thiểu cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách theo dõi và giám sát mạng lưới của mình trong một khoảng thời gian thường xuyên. Tuy nhiên, chi phí cao liên quan đến việc triển khai các hệ thống theo dõi và giám sát có khả năng cản trở thị trường quản lý tài sản tiện ích trong giai đoạn dự báo.

 • Máy biến áp dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo do số lượng trung tâm phụ tải ngày càng tăng trên toàn thế giới.
 • Một số chính phủ của cả các quốc gia mới nổi và kém phát triển trên toàn thế giới đang ngày càng coi quản lý tiếp cận tiện ích như một hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng chiến lược sẽ giúp duy trì mạng lưới điện trong dài hạn và giúp họ giảm thiểu tổn thất phát sinh do thiếu bảo trì và dịch vụ thường xuyên. Các khu vực như Châu Phi, với hệ thống quản lý tài sản tiện ích không đáng kể, dự kiến ​​sẽ mang lại cơ hội dồi dào cho các công ty tham gia vào thị trường quản lý tài sản tiện ích trong tương lai gần.
 • Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo, với phần lớn nhu cầu đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường quản lý tài sản tiện ích bao gồm:

Application
Transformer
Sub-Station
Transimission & Distribution Network
Utility Type
Public Utility
Private Utility
Geography
North America
Asia-Pacific
Europe
South America
Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Transformer to Witness Sự tăng trưởng đáng kể

 • Máy biến áp có hai loại tức là máy biến áp nguồn và máy biến áp phân phối. Do hoạt động liên tục, máy biến áp cần có dịch vụ giám sát và bảo dưỡng thường xuyên để cung cấp điện liên tục cho các trung tâm phân phối và người tiêu dùng cuối cùng.
 • Máy biến áp phân phối là loại máy biến áp được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu. Nó được sử dụng trong các tòa nhà thương mại và khách hàng công nghiệp, cũng như các tiện ích điện, hầu hết ở những khu vực rò rỉ điện gây tốn kém hơn.
 • Hơn nữa, với nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, việc lắp đặt máy biến áp điện cũng ngày càng tăng qua các năm. Đô thị hóa nhanh chóng và dân số ngày càng tăng là những yếu tố chính đằng sau nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.
 • Sản lượng điện toàn cầu là 20433 TWh vào năm 2008, đã tăng hơn 30% và đạt 26614 TWh vào năm 2018. Với dân số ngày càng tăng, dự kiến ​​sẽ vượt 28000 TWh vào năm 2025.
 • Với những nỗ lực ngày càng tăng nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơ sở hạ tầng và các thành phần cũ kỹ, các chính phủ trên toàn thế giới đang đầu tư vào các hệ thống theo dõi và giám sát. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường quản lý tài sản tiện ích trong giai đoạn dự báo.
utility asset management market share

Châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

 • Các yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường quản lý tài sản tiện ích bao gồm việc nâng cấp cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện bằng cách lắp đặt các hệ thống theo dõi và giám sát tự động.
 • Năm 2015, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển lưới điện thông minh nhằm cải thiện khả năng của lưới điện nhằm tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn năng lượng và thúc đẩy sử dụng hiệu quả các thành phần điện cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối.
 • Năm 2016, Ủy ban Điện lực Trung Quốc đã ban hành 483 tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu chuẩn khác nhau về bảo trì lưới điện và giám sát trực tuyến các thiết bị truyền tải và phân phối.
 • Sự chuyển đổi lĩnh vực tiện ích của Ấn Độ diễn ra vào năm 2015 với việc thực hiện Sứ mệnh Lưới điện Thông minh Quốc gia (NSGM). Với số tiền chi trả là 980 crore INR và hỗ trợ ngân sách 338 crore INR, việc chuyển đổi lưới điện được thực hiện bằng cách lắp đặt các thành phần nâng cấp với các thiết bị liên lạc tự động để giám sát các yếu tố khác nhau.
 • Các ngành công nghiệp như ô tô, hóa chất, phân bón và hóa dầu đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng ổn định trong khu vực. Điều này đã làm tăng nhu cầu sử dụng điện và việc bảo dưỡng thích hợp các thành phần khác nhau của lưới điện.
 • Hơn nữa, với sự gia tăng dân số, các chính phủ hiện đang tập trung vào việc sử dụng hiệu quả điện năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Giảm thiểu những lo ngại liên quan đến tổn thất truyền tải và phân phối cũng như việc áp dụng IoT (Internet of Things) để cải thiện hiệu quả trong việc tiết kiệm và tiêu thụ năng lượng đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường quản lý tài sản tiện ích trong khu vực.
utility asset management market size

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường quản lý tài sản tiện ích được củng cố vừa phải. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm ABB Ltd, Siemens AG, General Electric Company, Emerson Electric Co., S&C Electric Company, Sentient Energy Inc., Aclara Technologies LLC, Enetics, Inc., Lindsey Manufacturing Co., và Netcontrol Oy .

Những người chơi chính

 1. ABB Ltd.

 2. Siemens AG

 3. General Electric Company

 4. Emerson Electric Co.

 5. S&C Electric Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ABB Ltd, Siemens AG, General Electric Company, Emerson Electric Co., S&C Electric Company, Sentient Energy Inc.,

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.7.3 Threat of New Entrants

   4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Transformer

   2. 5.1.2 Sub-Station

   3. 5.1.3 Transimission & Distribution Network

  2. 5.2 Utility Type

   1. 5.2.1 Public Utility

   2. 5.2.2 Private Utility

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

   2. 5.3.2 Asia-Pacific

   3. 5.3.3 Europe

   4. 5.3.4 South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 ABB Ltd.

   2. 6.3.2 Siemens AG

   3. 6.3.3 General Electric Company

   4. 6.3.4 Emerson Electric Co.

   5. 6.3.5 S&C Electric Company

   6. 6.3.6 Sentient Energy Inc.

   7. 6.3.7 Aclara Technologies LLC

   8. 6.3.8 Enetics Inc.

   9. 6.3.9 Lindsey Manufacturing Co.

   10. 6.3.10 Netcontrol Oy

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Thị trường quản lý tài sản tiện ích được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường quản lý tài sản tiện ích đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >7,5% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2021-2026.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

ABB Ltd., Siemens AG, General Electric Company, Emerson Electric Co., S&C Electric Company là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường quản lý tài sản tiện ích.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!