Thị trường Este Phốt phát - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại (Triaryl Phosphate Este, Trialkyl Phosphate Ester và Alkyl Aryl Phosphate Ester), Nguyên liệu cơ bản (Dựa trên cồn, Etoxylated Alcohol và Ethoxylated Phenol Based), Ứng dụng (Chất chống cháy, Chất bôi trơn, Thuốc trừ sâu, Chất hoạt động bề mặt, Dầu Hóa chất hiện trường và các loại khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

MaMM
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường este phốt phát dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 6% trong giai đoạn dự báo. Yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là nhu cầu ngày càng tăng của các este photphat làm chất chống cháy. Mặt khác, các hạn chế của chính phủ đối với việc sử dụng các este photphat trong thực phẩm và các điều kiện bất lợi phát sinh do sự bùng phát COVID-19 đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

 • Nhu cầu ngày càng tăng của các este photphat làm phụ gia hóa chất nông nghiệp được dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Các este photphat từ ứng dụng chống cháy dự kiến ​​sẽ chiếm lĩnh thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đại diện cho thị trường lớn nhất và cũng được dự đoán là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo do mức tiêu thụ ngày càng tăng từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường este photphat bao gồm:

Type
Triaryl Phosphate Esters
Trialkyl Phosphate Esters
Alkyl Aryl Phosphate Ester
Base Material
Alcohol Based
Ethoxylated Alcohol Based
Ethoxylated Phenol Based
Application
Fire Retardants
Lubricants
Pesticides
Surfactants
Oil Field Chemical
Others
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng của các este photphat làm chất chống cháy

 • Este photphat là các este tự nhiên, khi được sử dụng với các chất bổ sung được lựa chọn cẩn thận, sẽ tạo ra chất lỏng được sản xuất có thể được sử dụng ở những nơi cần khả năng chống cháy.
 • Este photphat có khả năng chống cháy cao nhất trong số các loại đá gốc tổng hợp không chứa nước đang được sử dụng phổ biến. Nhiệt độ bắt lửa cao, độ ổn định oxy hóa tuyệt vời và áp suất hơi rất thấp khiến chúng khó cháy.
 • Các este photphat được thêm vào các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp để giảm tính dễ cháy và được sử dụng trong chất hóa dẻo, chất lỏng thủy lực, dung môi, chất chiết xuất, chất chống tạo bọt và lớp phủ cho thiết bị điện tử.
 • Ngoài ra, các este photphat có thể được sử dụng trong các chất tẩy rửa dạng phun khô, hỗn hợp bột và nước giặt dạng lỏng như bột giặt / hydrotropes ít tạo bọt
 • Các tiêu chuẩn chống cháy khác nhau trên thế giới làm tăng nhu cầu về chất chống cháy. Ở Châu Âu, tất cả các vật liệu xây dựng và xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy theo EN 13501.
 • Do đó, do các yếu tố nêu trên, việc ứng dụng các este photphat từ ứng dụng chất chống cháy có khả năng chiếm ưu thế trong giai đoạn dự báo.
Phosphate Esters Market Revenue Share

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường este photphat trong giai đoạn dự báo. Nhu cầu ngày càng tăng của các este photphat từ Chất chống cháy và ứng dụng ngày càng tăng làm chất hoạt động bề mặt ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về este photphat ở khu vực này.
 • Các nhà sản xuất este photphat lớn nhất nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Một số công ty hàng đầu trong việc sản xuất các este phốt phát là LANXESS Deutschland GmbH, Exxon Mobil Corporation, Solvay, Eastman Chemical Company, và Dow trong số những công ty khác.
 • Theo niên giám thống kê của Trung Quốc, ngành xây dựng đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và quá trình đô thị hóa và tổng sản lượng của ngành xây dựng ở Trung Quốc đã tăng từ 0,21765 nghìn tỷ USD lên 2,902 nghìn tỷ USD, do đó thúc đẩy nhu cầu về các este phốt phát làm chất chống cháy.
 • Nhu cầu về chất hoạt động bề mặt ngày càng tăng ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc với dân số và GDP tăng đã thúc đẩy nhu cầu về phosphate ester từ chất hoạt động bề mặt.
 • Do các yếu tố nêu trên, thị trường photphat este ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể trong thời gian nghiên cứu.
Phosphate Esters Market Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường este photphat toàn cầu về bản chất là phân mảnh một phần với chỉ một số công ty lớn thống lĩnh thị trường. Một số công ty lớn là LANXESS Deutschland GmbH, Exxon Mobil Corporation, Solvay, Eastman Chemical Company, và Dow trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. LANXESS Deutschland GmbH

 2. Exxon Mobil Corporation

 3. Solvay

 4. Eastman Chemical Company

 5. Dow

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration- Global Phosphate Esters Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing Demand of Phosphate Esters as Fire Retardants

   2. 4.1.2 Other Drivers

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Government Restrictions on Usage of Phosphate Esters in Food

   2. 4.2.2 Impact of COVID - 19

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Triaryl Phosphate Esters

   2. 5.1.2 Trialkyl Phosphate Esters

   3. 5.1.3 Alkyl Aryl Phosphate Ester

  2. 5.2 Base Material

   1. 5.2.1 Alcohol Based

   2. 5.2.2 Ethoxylated Alcohol Based

   3. 5.2.3 Ethoxylated Phenol Based

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Fire Retardants

   2. 5.3.2 Lubricants

   3. 5.3.3 Pesticides

   4. 5.3.4 Surfactants

   5. 5.3.5 Oil Field Chemical

   6. 5.3.6 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia-Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 India

    3. 5.4.1.3 Japan

    4. 5.4.1.4 South Korea

    5. 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.4.2 North America

    1. 5.4.2.1 United States

    2. 5.4.2.2 Canada

    3. 5.4.2.3 Mexico

   3. 5.4.3 Europe

    1. 5.4.3.1 Germany

    2. 5.4.3.2 United Kingdom

    3. 5.4.3.3 France

    4. 5.4.3.4 Italy

    5. 5.4.3.5 Rest of Europe

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle-East and Africa

    1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.4.5.2 South Africa

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Ashland

   2. 6.4.2 CASTROL LIMITED

   3. 6.4.3 Chempri B.V.

   4. 6.4.4 Croda International Plc

   5. 6.4.5 Dow

   6. 6.4.6 Eastman Chemical Company

   7. 6.4.7 Ethox Chemicals, LLC

   8. 6.4.8 Exxon Mobil Corporation

   9. 6.4.9 Kao Corporation

   10. 6.4.10 Lakeland Laboratories Limited

   11. 6.4.11 LANXESS Deutschland GmbH

   12. 6.4.12 Solvay

   13. 6.4.13 Stepan Company

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Growing Demand of Phosphate Esters as Agrochemical Additives

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Este Phốt phát được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Este Phốt phát đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >6% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

LANXESS Deutschland GmbH, Exxon Mobil Corporation, Solvay, Eastman Chemical Company, Dow là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Phosphate Esters.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!