Thị trường Microspheres - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường vi cầu được phân chia theo nguyên liệu thô (thủy tinh, polyme, gốm, tro bay, kim loại và các nguyên liệu thô khác), loại (rỗng và rắn), ứng dụng (ô tô, mỹ phẩm, sơn và lớp phủ, công nghệ y tế, vật liệu tổng hợp và các loại khác Ứng dụng (Ngành Khoa học Đời sống, Dầu khí và Hàng không vũ trụ)) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo doanh thu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

expandable microspheres market share
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 9 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vi cầu dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR trên 9% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Sự bùng phát COVID-19 có tác động tiêu cực nhỏ đến thị trường vào năm 2020. Tuy nhiên, thị trường dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong giai đoạn dự báo.

 • Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường bao gồm các ứng dụng và tiến bộ ngày càng tăng trong ngành y tế và nhu cầu ngày càng tăng từ ngành mỹ phẩm.
 • Chi phí sản xuất cao và các khoản đầu tư lớn cho R&D dự kiến ​​sẽ cản trở đáng kể sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường chung trong giai đoạn dự báo.
 • Các ứng dụng ngày càng tăng của vi cầu trong các loại thuốc điều trị ung thư có khả năng đóng vai trò là một cơ hội trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Vi cầu là những vi hạt có đường kính từ 1 đến 1.000 micron. Chúng có khả năng kháng hóa chất, chịu nhiệt, tăng cường xử lý và ổn định nhiệt .Thị trường vi cầu được phân đoạn theo nguyên liệu, loại, ứng dụng và địa lý. Theo nguyên liệu thô, thị trường được phân thành thủy tinh, polyme, gốm, tro bay, kim loại và các nguyên liệu thô khác. Theo loại, thị trường được phân khúc thành rỗng và đặc. Theo ứng dụng, thị trường được phân khúc thành ô tô, mỹ phẩm, sơn và chất phủ, công nghệ y tế, vật liệu tổng hợp và các ứng dụng khác (ngành khoa học đời sống, hàng không vũ trụ và dầu khí). Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo về thị trường vi cầu ở các quốc gia lớn trên các khu vực khác nhau. Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên doanh thu (triệu USD).

Raw Material
Glass
Polymer
Ceramic
Fly ash
Metallic
Other Raw Materials
Type
Hollow
Solid
Application
Automotive
Cosmetics
Paints and Coatings
Medical Technology
Composites
Other Applications (Life Science Industry, Aerospace, and Oil and Gas)
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ứng dụng y tế để thống trị thị trường

 • Do các đặc tính của chúng như kháng hóa chất, chịu nhiệt, tăng cường xử lý, ổn định nhiệt, kích thước và khả năng cung cấp vật liệu hoạt động, vi cầu được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế.
 • Chúng được sử dụng làm chất đánh dấu và phân tử trong các thiết bị y tế làm từ thủy tinh, polyme và gốm sứ.
 • Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong việc thử nghiệm và phát triển các thiết bị y tế. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, đi kèm với độ mờ được kiểm soát, phân bố kích thước hạt, huỳnh quang, điện tích tĩnh điện và chu kỳ trọng lượng riêng.
 • Hơn nữa, việc sử dụng các vi cầu (chủ yếu là các vi cầu polyme) như một hệ thống phân phối thuốc đang đạt được động lực rất lớn do khả năng bao bọc các loại thuốc khác nhau và tính tương hợp sinh học và khả dụng sinh học cao của chúng.
 • Với sự phát triển không ngừng trong vi cầu, ứng dụng y tế dự kiến ​​sẽ chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn dự báo.
Microspheres Market - Segmentation

Trung Quốc thống trị thị trường châu Á - Thái Bình Dương

 • Trung Quốc có nhu cầu vi cầu cao nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến ​​sẽ tăng trong thời gian dự báo.
 • Chính phủ Trung Quốc đang xây dựng các chính sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới thiết bị y tế trong nước, do đó mang lại cơ hội cho thị trường vi cầu. Sáng kiến ​​“Sản xuất tại Trung Quốc 2025” cải thiện hiệu quả ngành, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu, có thể thúc đẩy sự phát triển của các nhà sản xuất thiết bị y tế trong nước và tăng khả năng cạnh tranh.
 • Theo European Coatings, có gần 10.000 nhà sản xuất sơn phủ ở Trung Quốc. Sản xuất sơn và chất phủ của Trung Quốc đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây.
 • Mặc dù Trung Quốc là nơi có nhiều công ty sản xuất sơn và chất phủ, các công ty nước ngoài và các công ty liên doanh cũng chiếm thị phần khá trên thị trường. Cơ sở sản xuất khổng lồ này được kỳ vọng sẽ góp phần vào nhu cầu vi cầu từ ngành sơn.
 • Bất chấp sự tăng trưởng bất ổn trong lĩnh vực bất động sản, sự phát triển đáng kể của cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ của Chính phủ Trung Quốc (để đáp ứng nhu cầu từ các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đang phát triển) đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành xây dựng Trung Quốc trong những năm gần đây.
 • Nhìn chung, nhu cầu về vi cầu ở Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.
Microspheres Market - Regional Trend

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường vi cầu được củng cố một phần. Một số công ty lớn (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm 3M, Nouryon, Chase Corp., Luminex Corporation và Matsumoto Yushi Seiyaku Co. Ltd.

Những người chơi chính

 1. 3M

 2. Nouryon

 3. Luminex Corporation

 4. Matsumoto Yushi Seiyaku Co. Ltd

 5. Chase Corp.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

3M, BASF SE, Asia Pacific Microspheres, Bangs Laboratories Inc., Chase Corp, Cospheric LLC, Luminex Corporation, Matsumoto Yushi Seiyaku Co., Ltd, Merit Medical Systems Inc., Mo-Sci Corporation

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường vi cầu được củng cố một phần. Một số công ty lớn (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm 3M, Nouryon, Chase Corp., Luminex Corporation và Matsumoto Yushi Seiyaku Co. Ltd.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing Application and Advancements in Medical Industry

   2. 4.1.2 Increasing Demand from Cosmetics Industry

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Huge Investments in R&D

   2. 4.2.2 High Production Costs

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 4.5 Patent Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Raw Material

   1. 5.1.1 Glass

   2. 5.1.2 Polymer

   3. 5.1.3 Ceramic

   4. 5.1.4 Fly ash

   5. 5.1.5 Metallic

   6. 5.1.6 Other Raw Materials

  2. 5.2 Type

   1. 5.2.1 Hollow

   2. 5.2.2 Solid

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Automotive

   2. 5.3.2 Cosmetics

   3. 5.3.3 Paints and Coatings

   4. 5.3.4 Medical Technology

   5. 5.3.5 Composites

   6. 5.3.6 Other Applications (Life Science Industry, Aerospace, and Oil and Gas)

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia-Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 India

    3. 5.4.1.3 Japan

    4. 5.4.1.4 South Korea

    5. 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.4.2 North America

    1. 5.4.2.1 United States

    2. 5.4.2.2 Canada

    3. 5.4.2.3 Mexico

   3. 5.4.3 Europe

    1. 5.4.3.1 Germany

    2. 5.4.3.2 United Kingdom

    3. 5.4.3.3 Italy

    4. 5.4.3.4 France

    5. 5.4.3.5 Rest of Europe

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle-East and Africa

    1. 5.4.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.4.5.2 South Africa

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 3M

   2. 6.4.2 BASF SE

   3. 6.4.3 Asia Pacific Microspheres

   4. 6.4.4 Bangs Laboratories Inc.

   5. 6.4.5 Chase Corp.

   6. 6.4.6 Cospheric LLC

   7. 6.4.7 Luminex Corporation

   8. 6.4.8 Matsumoto Yushi Seiyaku Co. Ltd

   9. 6.4.9 Merit Medical Systems Inc.

   10. 6.4.10 Mo-Sci Corporation

   11. 6.4.11 Momentive

   12. 6.4.12 Nouryon

   13. 6.4.13 Omya

   14. 6.4.14 SIR-Spheres

   15. 6.4.15 Trelleborg

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Increasing Application in Cancer Treatment Drugs

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Microspheres được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Microspheres đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >9% trong 5 năm tới.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

3M, Nouryon, Trelleborg AB, Bangs Laboratories Inc., Momentive là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Microspheres.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!