Thị trường Nisin - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Nisin toàn cầu được phân khúc theo Ứng dụng (Thịt, Đồ uống, Sản phẩm bánh mì, Sản phẩm đóng hộp, Sản phẩm từ sữa, Các sản phẩm khác) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Nisin Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.45 %
Nisin Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường nisin toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,45% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025).

 • Nisin là một peptit kháng khuẩn đa vòng được tạo ra bằng cách lên men vi khuẩn cấp thực phẩm. Nó được sử dụng thương mại như một chất bảo quản thực phẩm. Nisin được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm chế biến, chủ yếu là trong các sản phẩm sữa, thực phẩm đóng hộp và các sản phẩm thịt để tăng thời hạn sử dụng của các sản phẩm thực phẩm.
 • Một số công ty chủ chốt trong ngành đóng gói như Mondi Group (Áo), BioCote (Anh), v.v. đang kết hợp chất bảo quản chống vi khuẩn như nisin làm thành phần đóng gói trong các sản phẩm ăn liền. Chúng thường được gọi là vật liệu đóng gói chống vi khuẩn và là một phần của công nghệ gần đây “Bao bì hoạt động”. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường nisin toàn cầu được phân khúc theo ứng dụng và địa lý. Trên cơ sở ứng dụng, thị trường được phân khúc thành thịt, nước giải khát, sản phẩm bánh mì, sản phẩm đóng hộp, sản phẩm sữa, những sản phẩm khác. Trên cơ sở địa lý, nghiên cứu đưa ra phân tích về thị trường nisin tại các thị trường mới nổi và lâu đời trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông & Châu Phi.

By Application
Meat
Beverage
Bakery Product
Canned Product
Dairy Product
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nhãn sạch

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích sức khỏe của các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các công ty sản xuất thành phần đa quốc gia để phát triển các sản phẩm đó là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về các thành phần nhãn sạch. Do đó, nhu cầu về các chất bảo quản thực phẩm tự nhiên giúp kéo dài thời hạn sử dụng của các sản phẩm như nisin cũng đang tăng lên. Hơn nữa, xu hướng mua hàng của người tiêu dùng ngày càng bị ảnh hưởng bởi các thành phần được đề cập trên nhãn, ủng hộ việc kết hợp nisin làm chất bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, nisin là một loại vi khuẩn độc nhất giúp chống lại sâu răng. Việc thiếu các sản phẩm thay thế nisin trên thị trường cũng có khả năng đóng vai trò là nhân tố thúc đẩy chính cho sự tăng trưởng của thị trường nisin.

Nisin Market Key Trends

Thị trường Bắc Mỹ nắm giữ thị phần chính

Bắc Mỹ đóng góp giá trị lớn nhất cho thị trường nisin toàn cầu .  Tuy nhiên, Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2025, do nhu cầu về chất bảo quản tự nhiên. So sánh, thị trường nisin ở Tây Âu đã hình thành và ổn định hơn với sự hiện diện của các công ty chủ chốt như Royal DSM NV và Danisco A / S. Những công ty này cũng thống trị thị trường nisin toàn cầu, chiếm thị phần lớn. Thị trường nisin ở Châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển và phát triển với tốc độ nhanh hơn với những công ty mới tham gia vào thị trường. Ngoài ra, các quốc gia như Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn do thiếu tiêu chuẩn chất lượng so với các đối tác châu Âu hoặc quốc tế khác, vì nó ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nisin sang các nước khu vực phía Tây khác. 

Nisin Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty chủ chốt đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường nguyên liệu thực phẩm toàn cầu thông qua việc ra mắt sản phẩm mới và mở rộng địa lý tại các thị trường tăng trưởng cao. Một số công ty lớn trong thị trường nisin, trên toàn cầu bao gồm DSM NV, SIVEELE BV, DuPont, Shandong Freda Biotechnology Co. Ltd., Galactic, Chihon Biotechnology Co. Ltd., cùng những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. DSM N.V.

 2. SIVEELE B.V.

 3. DuPont

 4. Galactic

 5. Shandong Freda Biotechnology Co. Ltd.

DSM N.V., SIVEELE B.V., DuPont, Galactic, Shandong Freda Biotechnology Co. Ltd.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Application

   1. 5.1.1 Meat

   2. 5.1.2 Beverage

   3. 5.1.3 Bakery Product

   4. 5.1.4 Canned Product

   5. 5.1.5 Dairy Product

   6. 5.1.6 Others

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Rest of North America

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 United Kingdom

    2. 5.2.2.2 Germany

    3. 5.2.2.3 France

    4. 5.2.2.4 Russia

    5. 5.2.2.5 Italy

    6. 5.2.2.6 Spain

    7. 5.2.2.7 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia Pacific

    1. 5.2.3.1 India

    2. 5.2.3.2 China

    3. 5.2.3.3 Japan

    4. 5.2.3.4 Australia

    5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 South America

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Argentina

    3. 5.2.4.3 Rest of South America

   5. 5.2.5 Middle East & Africa

    1. 5.2.5.1 South Africa

    2. 5.2.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.2.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Position Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 DSM N.V.

   2. 6.4.2 SIVEELE B.V.

   3. 6.4.3 DuPont

   4. 6.4.4 Shandong Freda Biotechnology Co. Ltd.

   5. 6.4.5 Galactic

   6. 6.4.6 HANDARY S.A.

   7. 6.4.7 Chihon Biotechnology Co. Ltd.

   8. 6.4.8 Cayman Chemical

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Nisin Market market is studied from 2016 - 2026.

The Nisin Market is growing at a CAGR of 5.45% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

DSM N.V., SIVEELE B.V., DuPont, Galactic, Shandong Freda Biotechnology Co. Ltd. are the major companies operating in Nisin Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!