Thị trường thử nghiệm đặc sản thịt toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường kiểm tra phân loại thịt toàn cầu được phân đoạn theo công nghệ (PCR, ELISA và các công nghệ khác) và địa lý

Ảnh chụp thị trường

Meat Speciation Testing Market Analysis
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 7.9 %

Major Players

Meat Speciation Testing Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật thịt toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 7,9% trong giai đoạn dự báo, 2020-2025.

 • Sự gia tăng các sai phạm và số lượng các vụ gian lận (như tạp nhiễm) liên quan đến thịt và các sản phẩm từ thịt đã dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường này. Hơn nữa, việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn và chất lượng, cùng với các quy định ngày càng nghiêm ngặt và việc giám sát hiệu quả chuỗi cung ứng của họ, đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường kiểm tra đặc điểm kỹ thuật thịt.  
 • Mối quan tâm về tôn giáo của người tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu về các chứng nhận halal và kosher cũng như kiểm tra thông số kỹ thuật liên quan khác cho thịt và các sản phẩm thịt.
 • Tuy nhiên, sự thâm nhập kém của công nghệ, đặc biệt là ở các nước mới nổi, các quy định không đầy đủ về kiểm soát thực phẩm và thiếu cơ sở hạ tầng là những mối đe dọa đối với việc mở rộng thị trường trên toàn thế giới. 

Phạm vi của Báo cáo

Phạm vi của báo cáo thị trường kiểm tra đặc điểm thịt bao gồm phân khúc dựa trên công nghệ, như PCR, ELISA và các công nghệ khác. Nghiên cứu cũng liên quan đến việc phân tích các khu vực chính, chẳng hạn như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. Báo cáo thị trường nghiên cứu tất cả những người chơi đang hoạt động và các chiến lược được họ áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh.  

By Technology
PCR
ELISA
Other Technologies
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
Germany
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
South America
Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng sản lượng thịt

Theo USDA, sản lượng thịt lợn toàn cầu đạt khoảng 114,59 triệu tấn trong năm 2019. Sản lượng ngày càng tăng do nhu cầu về thịt chế biến và đóng gói. Với sự gia tăng nhu cầu, người tiêu dùng cũng nhận thức được các hoạt động tạp nhiễm và quan tâm đến các vấn đề sức khỏe và an toàn liên quan đến các sản phẩm cuối cùng. Phần lớn các trường hợp tạp nhiễm thực phẩm thuộc nhóm thịt và các sản phẩm từ thịt. Do đó, để ngăn chặn những trường hợp như vậy, nhu cầu kiểm tra chỉ định thịt ngày càng tăng, do các hệ thống kiểm tra chỉ định thịt xác minh nhãn sản phẩm và xác nhận tính xác thực của thịt và sản phẩm thịt, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Do đó, các nhà sản xuất sản phẩm thịt đang đầu tư vào R & D, để đáp ứng các thông số kỹ thuật theo quy định. 

Meat Speciation Testing Market Trends

Khu vực Châu Âu thống trị thị trường

Châu Âu hiện là quốc gia dẫn đầu trong thị trường xét nghiệm thông số thịt toàn cầu, vì sự gia tăng của luật thực phẩm nghiêm ngặt, nhận thức của người tiêu dùng và sự gia tăng buôn bán thịt đang thúc đẩy thị trường xét nghiệm thông số thịt trong khu vực. Nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm được chứng nhận, được coi là xác thực và tuân thủ luật halal và kosher của Hồi giáo và Do Thái, là một yếu tố khác khiến mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc kiểm tra thông số kỹ thuật thịt ở châu Âu. Các công ty đang phát triển các công nghệ mới để kiểm tra tính xác thực của thịt và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ, vào tháng 6 năm 2015, Eurofins đã đưa ra một phương pháp phân tích sáng tạo, dựa trên công nghệ chip DNA, cho phép phát hiện và xác định đồng thời tới 21 loài động vật trong thức ăn và sản phẩm thực phẩm.

Meat Speciation Testing Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường kiểm tra thông số kỹ thuật thịt toàn cầu được củng cố và ra mắt dịch vụ mới, mở rộng và đầu tư cũng như mua lại là những chiến lược quan trọng được các công ty áp dụng để đảm bảo sự phát triển của họ trong ngành. Có những công ty nổi tiếng trong ngành này, chẳng hạn như VWR International, Eurofins, ALS Limited, Neogen và LGC Science, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Eurofins Scientific SE

 2. VWR International LLC

 3. ALS Limited

 4. LGC Science Group Ltd

 5. Neogen Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Eurofins Scientific SE, VWR International LLC, ALS Limited, LGC Science Group Ltd, Neogen Corporation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Technology

   1. 5.1.1 PCR

   2. 5.1.2 ELISA

   3. 5.1.3 Other Technologies

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Rest of North America

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 Spain

    2. 5.2.2.2 United Kingdom

    3. 5.2.2.3 Germany

    4. 5.2.2.4 France

    5. 5.2.2.5 Italy

    6. 5.2.2.6 Russia

    7. 5.2.2.7 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

    1. 5.2.3.1 China

    2. 5.2.3.2 Japan

    3. 5.2.3.3 India

    4. 5.2.3.4 Australia

    5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 Rest of the World

    1. 5.2.4.1 South America

    2. 5.2.4.2 Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Eurofins Scientific SE

   2. 6.4.2 VWR International LLC

   3. 6.4.3 Geneius Laboratories Ltd

   4. 6.4.4 AB Sciex LLC

   5. 6.4.5 Global ID Group

   6. 6.4.6 LGC Science Group Ltd

   7. 6.4.7 Neogen Corporation

   8. 6.4.8 ALS Limited

   9. 6.4.9 Biocheck

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thử nghiệm đặc tính thịt toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường xét nghiệm đặc tính thịt toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,9% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Âu nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Eurofins Scientific SE, VWR International LLC, ALS Limited, LGC Science Group Ltd, Neogen Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thử nghiệm Đặc tính Thịt Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!