THỊ TRƯỜNG HƯƠNG VỊ THỊT - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường hương vị thịt toàn cầu được phân chia theo loại thành hương vị thịt tự nhiên và hương vị thịt nhân tạo; theo loại Hương vị thành Bò, Gà, Heo, Gà tây, Cá & Hải sản và các loại khác; Ứng dụng vào Súp & Nước sốt, Mì ăn liền, Bữa ăn sẵn, Món mặn, Đồ nướng và các loại khác & Vị trí địa lý

Ảnh chụp thị trường

Meat Flavors Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.48 %

Major Players

Meat Flavors Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hương liệu thịt toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,48% trong giai đoạn dự báo.

 • Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các hương vị đậm đà kỳ lạ và dân tộc hơn đã dẫn đến việc sáng tạo và thử nghiệm các hương vị, hiện đang được sử dụng trong kết hợp hoặc pha trộn, do đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
 • Hơn nữa, dân số ăn chay ngày càng tăng đã trở thành một trong những khách hàng mục tiêu của thị trường. Các hướng dẫn quản lý khác nhau giữa các khu vực và quốc gia đang giới hạn phạm vi cho các nhà sản xuất đưa ra các cải tiến và ra mắt mới. Givaudan, International Flavors and Fragrances, Firmenich và Symrise là một số công ty nổi bật trên thị trường được nghiên cứu. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường hương liệu thịt rộng rãi bao gồm hương vị thịt tự nhiên và nhân tạo cung cấp các hương vị như thịt bò, thịt gà, thịt lợn, gà tây, cá và hải sản và các loại khác. Các sản phẩm được cung cấp có thể áp dụng trong súp & nước sốt, mì ăn liền, đồ ăn sẵn, món mặn, đồ nướng và các ngành công nghiệp khác

By Type
Natural Meat Flavor
Artificial Meat Flavor
By Flavor Type
Beef
Chicken
Pork
Turkey
Fish & Seafood
Others
By Application
Soups & Sauces
Instant Noodles
Ready Meals
Savories
Baked Goods
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
Germany
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Hương vị thịt bò chiếm ưu thế trên thị trường

Hương vị thịt bò chiếm thị phần tối đa trong thị trường hương liệu thịt với tốc độ tăng trưởng đầy hứa hẹn. Với mức tiêu thụ thịt bò trên thế giới ở mức 129,5 tỷ pound vào năm 2016, nhu cầu về hương vị thịt bò trong các sản phẩm RTE đã tăng lên và có khả năng tăng trong giai đoạn dự báo. Uruguay, Argentina, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Brazil, Paraguay, Úc, Canada, Kazakhstan và Chile là mười quốc gia hàng đầu trên thế giới, với mức tiêu thụ thịt bò bình quân đầu người là hơn 50 pound vào năm 2016. Do tình cảm tôn giáo, Việc tiêu thụ thịt bò bị cấm ở một số quốc gia, do đó hương vị thịt bò được sử dụng trong thành phẩm thay vì thịt bò. Các quốc gia như Ấn Độ, Nepal và Bhutan là một số quốc gia tiềm năng cho thị trường hương vị thịt bò.

Meat Flavors Market Trends

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển nhanh nhất

Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, Châu Á - Thái Bình Dương có tiềm năng lớn đối với lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, làm tăng sự phát triển của các thị trường liên kết bao gồm các thành phần như thị trường hương liệu thịt. Một số công ty ở Trung Quốc như Shanghai Shihao Flavor & Fragrance Co. Hương vị Philippines đang trở nên phổ biến và được người tiêu dùng từ các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Malaysia và các nước khác ưa thích. Yếu tố này đã khiến các nhà sản xuất thực phẩm xem xét việc truyền nhiều hương vị vào sản phẩm được pha chế. Yếu tố này đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường hương liệu thịt trong khu vực.

Meat Flavors Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hương liệu thịt toàn cầu có tính tập trung và cạnh tranh cao. Ngành công nghiệp này bị chi phối bởi các công ty đa quốc gia lớn. Sự pha trộn hương vị đã trở thành một thông lệ tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hương liệu và đang dẫn đến sự xói mòn biên lợi nhuận. Givadudan, IFF và Firmenich là những công ty chủ chốt hoạt động tích cực trên thị trường. Phát triển sản phẩm mới cũng là chiến lược khá phổ biến được người chơi áp dụng. Các hương vị làm từ thịt ở các nồng độ và biến thể khác nhau được sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong các ứng dụng, chẳng hạn như đồ ăn nhẹ mặn và thực phẩm chế biến khác.

Những người chơi chính

 1. Firmenich SA

 2. Kerry Group plc

 3. Koninklijke DSM N.V.

 4. International Flavors & Fragrances Inc.

 5. Sensient Technologies Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Firmenich SA, Kerry Group plc, Koninklijke DSM N.V, International Flavors & Fragrances Inc, Sensient Technologies Corporation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porters Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Natural Meat Flavor

   2. 5.1.2 Artificial Meat Flavor

  2. 5.2 By Flavor Type

   1. 5.2.1 Beef

   2. 5.2.2 Chicken

   3. 5.2.3 Pork

   4. 5.2.4 Turkey

   5. 5.2.5 Fish & Seafood

   6. 5.2.6 Others

  3. 5.3 By Application

   1. 5.3.1 Soups & Sauces

   2. 5.3.2 Instant Noodles

   3. 5.3.3 Ready Meals

   4. 5.3.4 Savories

   5. 5.3.5 Baked Goods

   6. 5.3.6 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Rest of North America

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Spain

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 Germany

    4. 5.4.2.4 France

    5. 5.4.2.5 Italy

    6. 5.4.2.6 Russia

    7. 5.4.2.7 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle East and Africa

    1. 5.4.5.1 South Africa

    2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Mergers & Acquisitions

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Firmenich SA

   2. 6.3.2 Kerry Group plc

   3. 6.3.3 Koninklijke DSM N.V.

   4. 6.3.4 International Flavors & Fragrances Inc.

   5. 6.3.5 Sensient Technologies Corporation

   6. 6.3.6 Givaudan

   7. 6.3.7 Symrise AG

   8. 6.3.8 Innova Flavors

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

THỊ TRƯỜNG HƯƠNG VỊ THỊT được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

THỊ TRƯỜNG HƯƠNG VỊ THỊT đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,48% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Firmenich SA, Kerry Group plc, Koninklijke DSM N.V., International Flavors & Fragrances Inc., Sensient Technologies Corporation là những công ty lớn hoạt động trong THỊ TRƯỜNG HƯƠNG VỊ THỊT.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!