Thị trường chiết xuất quả việt quất toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường chiết xuất việt quất toàn cầu được phân khúc theo Loại sản phẩm (Chất lỏng, Bột, Thuốc viên), Theo Ứng dụng (Dược phẩm, Thực phẩm & Đồ uống, Bổ sung dinh dưỡng / Chế độ ăn uống) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

market snapshot grapgh
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 12.33 %

Major Players

Blueberry Extract Market Trends

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chiết xuất việt quất toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,33% trong giai đoạn dự báo (2019-2024).

 • Chiết xuất việt quất đã quan sát thấy nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp dinh dưỡng, do thành phần dinh dưỡng vốn có của nó. Việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, điều này làm cho chiết xuất của nó được các công ty trong lĩnh vực bổ sung và sản xuất sản phẩm ưa chuộng.
 • Việc đưa các chiết xuất trái cây tự nhiên vào thực phẩm và đồ uống đã giúp tăng nhu cầu đối với các sản phẩm thực phẩm ăn liền cho trẻ em, được kỳ vọng là động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu, trong giai đoạn dự báo. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường chiết xuất việt quất toàn cầu được phân khúc theo loại sản phẩm và ứng dụng. Trên cơ sở loại sản phẩm, thị trường được phân thành dạng lỏng, dạng bột, dạng viên. Trên cơ sở ứng dụng, thị trường được phân khúc thành dược phẩm, thực phẩm & đồ uống, dinh dưỡng / thực phẩm chức năng. Trên cơ sở địa lý, nghiên cứu đưa ra phân tích về thị trường chiết xuất việt quất tại các thị trường mới nổi và lâu đời trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông & Châu Phi.

By Product Type
Liquid
Powder
Pills
By Application
Pharmaceutical
Food & Beverage
Nutraceutical/Dietary Supplement
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of MEA

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng ăn vặt tốt cho sức khỏe

Sự thúc đẩy cho cuộc sống lành mạnh là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về chiết xuất các thành phần sức khỏe, như quả việt quất. Người tiêu dùng ngày nay ưa chuộng thực phẩm dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe tổng thể và phúc lợi. Quả việt quất cũng được biết đến với công dụng ngăn ngừa ung thư, vì chúng chứa vitamin C và vitamin A. Hơn nữa, các chất dinh dưỡng thực vật khác nhau trong quả việt quất có chức năng như chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp bảo vệ tế bào chống lại tổn thương do các gốc tự do gây bệnh. Do đó, các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đang ngày càng kết hợp các thành phần tốt cho sức khỏe, như việt quất, ở dạng bột, miếng vào đồ ăn nhẹ mang đi. Tuy nhiên, nhu cầu về đồ ăn nhẹ làm từ trái cây và rau quả ngày càng tăng. Vì vậy, các sản phẩm, như đồ ăn nhẹ làm từ trái cây việt quất, đang được người tiêu dùng trên toàn cầu ưa chuộng.

 
Blueberry Extract Market Industry

Bắc Mỹ thống trị thị trường

Khu vực Bắc Mỹ có thị phần lớn nhất trong thị trường chiết xuất việt quất, tiếp theo là Châu Âu. Hoa Kỳ thống trị thị trường chiết xuất quả việt quất, được thúc đẩy bởi sức khỏe và sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng đối với chiết xuất quả việt quất hữu cơ. Nhu cầu ngày càng tăng của chiết xuất việt quất từ ​​Châu Á - Thái Bình Dương mang lại cơ hội lớn cho sự tăng trưởng thị trường do nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng về các sản phẩm tự nhiên và lành mạnh, từ đó thúc đẩy thị trường trong khu vực.

blueberry extract market2

Bối cảnh cạnh tranh

Một số công ty lớn trên thị trường chiết xuất việt quất, trên toàn cầu bao gồm FutureCeuticals, Berrico, Nutra Green Biotechnology Co., Ltd, Shaanxi Guanjie Bio-technology Co. Ltd, Mazza Innovation Ltd, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. FutureCeuticals

 2. Berrico

 3. Nutra Green Biotechnology Co.,Ltd

 4. JF Natural

 5. Bio-Botanica Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Acadia Healthcare, AAC Holdings Inc., Aurora Behavioral Health System, Behavioral Health Group, Haven Behavioral Healthcare Inc, Magellan Health Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Liquid

   2. 5.1.2 Powder

   3. 5.1.3 Pills

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Pharmaceutical

   2. 5.2.2 Food & Beverage

   3. 5.2.3 Nutraceutical/Dietary Supplement

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 Germany

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Russia

    5. 5.3.2.5 Italy

    6. 5.3.2.6 Spain

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 India

    2. 5.3.3.2 China

    3. 5.3.3.3 Japan

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.3.5.3 Rest of MEA

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 FutureCeuticals

   2. 6.4.2 Berrico

   3. 6.4.3 Nutra Green Biotechnology Co.,Ltd

   4. 6.4.4 Shaanxi Guanjie Bio-technology Co. Ltd

   5. 6.4.5 JF Natural

   6. 6.4.6 Bio-Botanica Inc.

   7. 6.4.7 Mazza Innovation Ltd

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường chiết xuất quả việt quất toàn cầu được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường chiết xuất quả việt quất toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,33% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2021-2026.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2022.

FutureCeuticals, Berrico, Nutra Green Biotechnology Co., Ltd, JF Natural, Bio-Botanica Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường chiết xuất quả việt quất toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!