BẮC MỸ DIPEPTIDE PEPTIDASE 4 (DPP-4) Thị trường CHẤT Ức chế - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Thuốc (Januvia, Onglyza / Kombiglyze, Tradjenta, Nesina, Galvus và những người khác) và theo địa lý

Ảnh chụp thị trường

north amerca dpp-4
Study Period: 2018 - 2026

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Tổng quan thị trường

 • Thuốc ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Bắc Mỹ Thị trường chiếm 13,9% thị trường thuốc tiểu đường Bắc Mỹ và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR ổn định là 1,3%.
 • Phân khúc thị trường thuốc DPP-4 ở Bắc Mỹ được nghiên cứu chiếm doanh thu cao nhất trong năm 2017.
 • Người ta ước tính rằng trong Khu vực có tỷ lệ hiện mắc bệnh tiểu đường được điều chỉnh theo tuổi ở Hoa Kỳ ước tính là 9,2%, 7,9% đối với Canada, 12,6% đối với Mexico và 9,6% đối với các đảo Caribe.
 • Tác động kinh tế cũng rất lớn, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe do bệnh tiểu đường ước tính là 263,2 tỷ USD vào năm 2013, cao nhất trong tất cả các khu vực

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường được phân khúc theo Thuốc (Januvia, Onglyza / Kombiglyze, Tradjenta, Nesina, Galvus và các loại thuốc DPP-4 khác) và theo địa lý

Bằng thuốc Sitagliptin Januvia
Saxagliptin Onglyza / Kombiglyze
Linagliptin Truyền thống
Alogliptin Không 
Vildagliptin Galvus
Khác Các loại thuốc DPP-4 khác

Theo vùng

Bắc Mỹ

Hoa Kỳ
Canada
Phần còn lại của Bắc Mỹ

By Drug (Value and Volume, 2012-2024)
Sitagliptin
Jaunvia
Saxagliptin
Onglyza/Kombiglyze
Linagliptin
Tradjenta
Alogliptin
Nesina
Vildagliptin
Galvus
Others Generic DPP-4 inhibitors

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Januvia chiếm thị phần cao nhất trong thị trường DPP-4

 • Januvia nắm giữ thị phần đáng kể trong thị trường DPP-4 vào năm 2018, có khả năng sẽ bị Tradjenta thay thế trong giai đoạn dự báo. 
 • Thuốc ức chế DPP-4 là phương pháp điều trị hàng thứ hai đến thứ ba đối với bệnh tiểu đường loại 2, nó là một loại thuốc dựa trên incretin để kiểm soát sự tăng đường huyết bằng cách cản trở hoạt động của enzym DPP-4, dẫn đến tăng nồng độ GLP-1 trong cơ thể. . 
 • Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy có thể có khả năng ức chế này gây ra IBD, nhưng ảnh hưởng trực tiếp vẫn chưa rõ ràng.
NA dpp4

Mỹ chiếm thị phần cao nhất ở Bắc Mỹ

 • Thị trường DPP-4 Bắc Mỹ chiếm 53,5% tổng thị trường DPP-4, Hoa Kỳ chiếm một thị phần đáng kể trong thị trường DPP-4 Bắc Mỹ. Thị trường DPP-4 của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên do dân số mắc bệnh tiểu đường và béo phì ngày càng tăng trong nước.
2019-02-28

Bối cảnh cạnh tranh

 • Thị trường thuốc ức chế DPP-4 được hợp nhất với một số nhà sản xuất lớn tự hào có sự hiện diện trên thị trường toàn cầu, trong khi một số loại thuốc generic được các nhà sản xuất còn lại chỉ giới hạn cho các nhà sản xuất địa phương hoặc khu vực cụ thể khác.
 • Các công ty lớn trên thị trường thuốc ức chế DPP-4 là Merck, AstraZeneca, Eli Lilly.

Những người chơi chính

 1. Merck

 2. AstraZeneca

 3. Eli lilly

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Na company dpp-4

Table of Contents

 1. 1. Introduction

  1. 1.1 Scope of Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Executive Summary

 2. 2. Research Methodology

  1. 2.1 Study Deliverables

  2. 2.2 Study Assumptions

  3. 2.3 Research Phases

 3. 3. Market Insights

  1. 3.1 Current Market Scenario

  2. 3.2 Technology Trends

  3. 3.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

   1. 3.3.1 Bargaining Power of the Suppliers

   2. 3.3.2 Bargaining Power of the Consumers

   3. 3.3.3 Threat of New Entrants

   4. 3.3.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 3.3.5 Competitive Rivalry within the Industry

 4. 4. Market Dynamics

  1. 4.1 Drivers

  2. 4.2 Restraints

  3. 4.3 Opportunities

 5. 5. Market Indicators

  1. 5.1 Type-1 Diabetes Population

  2. 5.2 Type-2 Diabetes Population

 6. 6. Market Segmentation and Analysis

  1. 6.1 By Drug (Value and Volume, 2012-2024)

   1. 6.1.1 Sitagliptin

    1. 6.1.1.1 Jaunvia

   2. 6.1.2 Saxagliptin

    1. 6.1.2.1 Onglyza/Kombiglyze

   3. 6.1.3 Linagliptin

    1. 6.1.3.1 Tradjenta

   4. 6.1.4 Alogliptin

    1. 6.1.4.1 Nesina

   5. 6.1.5 Vildagliptin

    1. 6.1.5.1 Galvus

   6. 6.1.6 Others Generic DPP-4 inhibitors

 7. 7. NORTH AMERICA MARKET ANALYSIS

  1. 7.1 North America (Value and Volume, 2012-2024)

   1. 7.1.1 United States of America

   2. 7.1.2 Canada

   3. 7.1.3 Rest of North America

 8. 8. Competitive Landscape

  1. 8.1 Market Share Analysis

 9. 9. Company Profiles

  1. 9.1 Merck And Co.

  2. 9.2 AstraZeneca

  3. 9.3 Bristol Myers Squibb

  4. 9.4 Novartis

  5. 9.5 Takeda Pharmaceuticals

  6. 9.6 Eli Lilly

  7. 9.7 Boehringer Ingelheim

 10. 10. * Each Company Profile include overview, Revenue, Product and services, Swot, Recent Activities and strategic Analysis.

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường chất ức chế Dipeptide Peptidase 4 (Dpp-4) ở Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Merck, AstraZeneca, Eli lilly là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thuốc ức chế Dipeptide Peptidase 4 (Dpp-4) ở Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!