Thị trường Đậu Hà Lan Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Phân tích chi tiết Thị trường đậu Hà Lan ở Bắc Mỹ được phân đoạn dựa trên sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu và xuất khẩu đậu Hà Lan trong khu vực Bắc Mỹ. Một phân tích xu hướng giá cũng đã được bao gồm.

Ảnh chụp thị trường

biopesticides market
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 3.7 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường đậu Hà Lan ở Bắc Mỹ được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,7% về lượng tiêu thụ trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Đậu Hà Lan là cây họ đậu hàng năm được tiêu thụ khắp thế giới và được trồng ở vùng khí hậu lạnh. Bắc Mỹ là nhà sản xuất và xuất khẩu đậu Hà Lan khô lớn nhất trên thế giới. Canada thống trị thị trường sản xuất và xuất khẩu hạt đậu trong khu vực, tiếp theo là Mỹ. Nhiều loại đậu được trồng trong khu vực là đậu vàng, đậu xanh và đậu mùa đông Áo. Đậu Hà Lan vàng và xanh chiếm 2/3 tổng sản lượng đậu Bắc Mỹ.

Scope of the report

Pea proteins extracted from peas dominate the food industry. They are added to veggie burgers, energy bars, and popcorn to milk, yogurt, and ice cream. In some cases, pea protein is replacing soy protein in processed foods, thereby leading to the high demand for peas in the market. The increasingly fitness-conscious population and a gradual shift to vegan protein diets from consuming meat products drive the demand for peas in the market.

United States
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis
Canada
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis
Mexico
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với Protein thực vật và Thành phần Protein từ hạt đậu

Với việc người tiêu dùng có ý thức hơn về sức khỏe của họ, nhu cầu về thực phẩm lành mạnh và ít chất béo đã tăng lên trên toàn cầu, và điều này đã thúc đẩy việc áp dụng chế độ ăn thuần chay ở những người có ý thức về sức khỏe. Xu hướng ăn chay ngày càng tăng trên toàn thế giới cũng đang thúc đẩy các sản phẩm làm từ protein thực vật ở các nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Đậu Hà Lan đã đóng một vai trò quan trọng trong việc vượt qua những thách thức liên quan đến suy dinh dưỡng protein-năng lượng ở các nước đang phát triển và kém phát triển, do đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường đậu Hà Lan vàng trên toàn cầu. Do đó, sự vội vã giới thiệu các sản phẩm mới dựa trên protein thực vật và nhu cầu tăng đột biến do người ăn chay ngày càng tăng ở một số quốc gia đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường đậu Hà Lan vàng trong giai đoạn nghiên cứu.

dro

Nhu cầu xuất khẩu đậu Hà Lan ngày càng tăng từ Hoa Kỳ và Canada

Tổng xuất khẩu đậu Hà Lan của Canada ra thị trường thế giới năm 2017 là 3,2 triệu tấn, chiếm 44% lượng xuất khẩu của thế giới. Tổng xuất khẩu toàn cầu của Hoa Kỳ trong năm 2017 là 0,39 triệu tấn, giảm 0,17 triệu tấn so với năm trước. Hơn 70% tổng sản lượng hạt đậu khô của Hoa Kỳ được xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Ban Nha, để chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hoa Kỳ đứng thứ tám về nhập khẩu đậu Hà Lan toàn cầu. Các thị trường xuất khẩu chính của đậu Canada là các nước Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Sri Lanka, Trung và Nam Mỹ.

geo

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 United States

   1. 5.1.1 Production Analysis

   2. 5.1.2 Consumption Analysis

   3. 5.1.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.1.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.1.5 Price Trend Analysis

  2. 5.2 Canada

   1. 5.2.1 Production Analysis

   2. 5.2.2 Consumption Analysis

   3. 5.2.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.2.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.2.5 Price Trend Analysis

  3. 5.3 Mexico

   1. 5.3.1 Production Analysis

   2. 5.3.2 Consumption Analysis

   3. 5.3.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.3.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.3.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Đậu Hà Lan Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Đậu Hà Lan Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,7% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!