Thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành ở Bắc Mỹ được phân khúc theo Công nghệ, Chỉ định (Ung thư phổi, Ung thư vú, Ung thư trực tràng, Bệnh bạch cầu, U hắc tố, Các chỉ định khác) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

NA Companion Diagnostics Market _Image 1
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 18.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành ở Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR là 18,5%, trong giai đoạn dự báo. Một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường bao gồm nhu cầu ngày càng tăng và nhận thức về thuốc cá nhân hóa và liệu pháp nhắm mục tiêu, ngày càng tăng các trường hợp phản ứng có hại của thuốc và nhu cầu công nghệ.

Hoa Kỳ thực hiện một cách tiếp cận đặc biệt trong việc điều chỉnh các thiết bị chẩn đoán đồng hành sáng tạo. Các xét nghiệm chẩn đoán được FDA Hoa Kỳ chấp thuận đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý bệnh nhân để kéo dài tuổi thọ, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Các xét nghiệm chẩn đoán được coi là cần thiết để sử dụng phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả.

Phạm vi của Báo cáo

Các xét nghiệm chẩn đoán đồng hành cung cấp thông tin cần thiết cho việc sử dụng an toàn và hiệu quả một loại thuốc hoặc sản phẩm sinh học tương ứng. Theo phạm vi của báo cáo, thị trường được nghiên cứu đã được phân đoạn theo công nghệ, chỉ dẫn và địa lý. Bằng công nghệ, thị trường được nghiên cứu đã được phân đoạn sâu hơn thành hóa mô miễn dịch, phản ứng chuỗi polymerase, lai tại chỗ, phản ứng chuỗi polymerase thời gian thực, giải trình tự gen và các công nghệ khác.

Technology
Immunohistochemistry (IHC)
Polymerase Chain Reaction (PCR)
In-situ Hybridization (ISH)
Real-time PCR (RT-PCR)
Gene Sequencing
Other Technologies
Indication
Lung Cancer
Breast Cancer
Colorectal Cancer
Leukemia
Melanoma
Other Indications
Geography
North America
United States
Canada
Mexico

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân đoạn Kết hợp tại chỗ (ISH) được kỳ vọng sẽ có Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong Giai đoạn Dự báo

Lai tại chỗ (ISH), đặc biệt là lai tại chỗ huỳnh quang (FISH), là một quy trình đáng tin cậy, có thể tái tạo, nhạy và chính xác, ít bị ảnh hưởng bởi sự cố định mô và các biến phân tích, so với hóa miễn dịch và các kỹ thuật khác. Nó cung cấp lợi ích của việc đánh giá đồng thời hình thái và khuếch đại gen. FISH đã là phương pháp được lựa chọn để sử dụng trong chẩn đoán đồng hành cho một số liệu pháp điều trị ung thư, chẳng hạn như trastuzumab, lapatinib và criotinib, đã được FDA chấp thuận và các liệu pháp khác, như everolimus, ridaforolimus, bicatulamide, TBD và các loại thuốc khác, vẫn chưa được phê duyệt theo quy định.

1

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành ở Bắc Mỹ có tính cạnh tranh cao và bao gồm một số công ty lớn. Các công ty như Abbott, Agilent Technologies Inc., Biomerieux SA, Danaher Corporation (Beckman Coulter Inc.), F. Hoffmann-La Roche Ltd, Qiagen NV, Siemens Healthcare và Thermo Fisher Scientific Inc., cùng những công ty khác, nắm giữ thị trường đáng kể chia sẻ trên thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành.

Những người chơi chính

 1. Abbott

 2. F. Hoffmann-La Roche Ltd

 3. Biomerieux SA

 4. Qiagen NV

 5. Agilent Technologies Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

NA Companion Diagnostics Market _Image 3

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Demand and Awareness for Personalized Medicine and Targeted Therapy

   2. 4.2.2 Increasing Cases of Adverse Drug Reactions

   3. 4.2.3 Technological Advancements in the Devices

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Drug Development and Associated Clinical Trials

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Technology

   1. 5.1.1 Immunohistochemistry (IHC)

   2. 5.1.2 Polymerase Chain Reaction (PCR)

   3. 5.1.3 In-situ Hybridization (ISH)

   4. 5.1.4 Real-time PCR (RT-PCR)

   5. 5.1.5 Gene Sequencing

   6. 5.1.6 Other Technologies

  2. 5.2 Indication

   1. 5.2.1 Lung Cancer

   2. 5.2.2 Breast Cancer

   3. 5.2.3 Colorectal Cancer

   4. 5.2.4 Leukemia

   5. 5.2.5 Melanoma

   6. 5.2.6 Other Indications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Abbott Laboratories

   2. 6.1.2 Agilent Technologies Inc.

   3. 6.1.3 Biomerieux SA

   4. 6.1.4 Danaher Corporation (Beckman Coulter Inc.)

   5. 6.1.5 F. Hoffmann-La Roche Ltd

   6. 6.1.6 Qiagen NV

   7. 6.1.7 Siemens Healthcare

   8. 6.1.8 Thermo Fisher Scientific Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị chẩn đoán đồng hành Bắc Mỹ được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Thiết bị Chẩn đoán Đồng hành Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 18,5% trong 5 năm tới.

Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Biomerieux SA, Qiagen NV, Agilent Technologies Inc. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thiết bị Chẩn đoán Đồng hành Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!