THỊ TRƯỜNG CHẤT Ức chế DIPEPTIDE PEPTIDASE 4 (DPP-4) CHÂU ÂU - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Thuốc (Januvia, Onglyza / Kombiglyze, Tradjenta, Nesina, Galvus và Các loại thuốc khác) và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Europe Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitors Market Overview
share button
Study Period: 2016-2027
CAGR: 0 %

Major Players

Europe Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitors Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

 • Chi tiêu cho bệnh tiểu đường ở châu Âu là 9% tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. Chi tiêu cho bệnh tiểu đường phần lớn khác nhau giữa các quốc gia ở Châu Âu. Nó dao động từ 312 EUR trên đầu người ở Cộng hòa Macedonia, đến 6.896 EUR trên đầu người ở Na Uy.
 • Tương tự, tỷ lệ hiện mắc cũng rất khác nhau ở Châu Âu, từ 2,8% ở Albania đến 9,8% ở Bồ Đào Nha. Ở các nước có thu nhập cao, bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch, mù lòa, suy thận và cắt cụt chi dưới.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường chất ức chế DPP-4 được phân khúc theo các thương hiệu và bao gồm các thương hiệu sau, cụ thể là Januvia, Onglyza / Kombiglyze, Tradjenta, Nesina, Galvus và các thương hiệu khác. Báo cáo được phân đoạn theo địa lý.

By Drug
Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors (Value and Volume, 2012-2024)
Januvia (Sitagliptin)
Onglyza (Saxagliptin)
Tradjenta (Linagliptin)
Vipidia/Nesina (Alogliptin)
Galvus (Vildagliptin)
Other DPP - 4 Drugs
Geography
Europe
France (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
Germany (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
Italy (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
Spain (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
United Kingdom (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
Russia (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)
Rest of Europe (Value and Volume, 2012-2024)
By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)
By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Januvia đã đăng ký CAGR âm trong giai đoạn lịch sử.

 • Các loại thuốc ức chế DPP-4 là Tradjenta (linagliptin), Onglyza (saxagliptin), Januvia (sitagliptin), Nesina (Alogliptin) và Glavus (Vildagliptin). Thị trường DPP-4 của Châu Âu dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,9%, trong giai đoạn dự báo (2018-2023).
 • Januvia chiếm thị phần cao nhất trên thị trường DPP-4. Tuy nhiên, nó dự kiến ​​sẽ giảm trong thời gian dự báo, và Tradjenta dự kiến ​​sẽ giành được thị phần, do hiệu quả tăng lên.
 • Giá trị thị trường của Januvia đã ghi nhận CAGR âm ở khu vực châu Âu, do doanh thu thuốc toàn cầu giảm. Ngoài ra, nó đang phải đối mặt với áp lực về giá do chiết khấu và giảm giá cao hơn để duy trì phạm vi chăm sóc được quản lý tốt ở châu Âu.
Europe Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitors Market Key Trends

Thị trường chất ức chế dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Châu Âu dự kiến ​​sẽ đăng ký tốc độ CAGR là 3,8%

 • Thị trường tỷ lệ thuận với dân số đái tháo đường týp 2 ngày càng tăng. Trong hầu hết các trường hợp, DPP-4 là dòng thuốc thứ hai được kê đơn cho bệnh nhân loại 2.
 • Trong những năm qua, dân số mắc bệnh tiểu đường ở châu Âu tăng lên rất nhiều, và dân số loại 2 chiếm gần 90% dân số mắc bệnh tiểu đường. Sự gia tăng dân số đái tháo đường là do đây là một bệnh lối sống.
Europe Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) Inhibitors Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Merck chiếm thị phần cao nhất trong thị trường DPP-4, vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ duy trì vị trí của mình cho đến năm 2022. Thuốc có thể chứng kiến ​​sự sụt giảm thị phần do dự kiến ​​ra mắt phiên bản chung của Sitagliptin vào năm 2022 .

Những người chơi chính

 1. Merck

 2. AstraZeneca

 3. Eli Lily

 4. Takeda

 5. Novartis

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Merck and Co., AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Novartis, Takeda Pharmaceuticals, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Drug

   1. 5.1.1 Dipeptidyl Peptidase - 4 (DPP-4) Inhibitors (Value and Volume, 2012-2024)

    1. 5.1.1.1 Januvia (Sitagliptin)

    2. 5.1.1.2 Onglyza (Saxagliptin)

    3. 5.1.1.3 Tradjenta (Linagliptin)

    4. 5.1.1.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

    5. 5.1.1.5 Galvus (Vildagliptin)

    6. 5.1.1.6 Other DPP - 4 Drugs

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 Europe

    1. 5.2.1.1 France (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.1.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.1.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    2. 5.2.1.2 Germany (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.2.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.2.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    3. 5.2.1.3 Italy (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.3.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.3.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    4. 5.2.1.4 Spain (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.4.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.4.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    5. 5.2.1.5 United Kingdom (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.5.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.5.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    6. 5.2.1.6 Russia (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.6.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.6.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

    7. 5.2.1.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2012-2024)

     1. 5.2.1.7.1 By Drug (Januvia, Onglyza, Tradjenta, Vipidia, Galvus)

     2. 5.2.1.7.2 By Company (Merck, AstraZeneca, Novartis, Eli Lilly & Boehringer Ingelheim, Takeda Pharmaceutical)

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type-1 Diabetes Population (2012-2024)

  2. 6.2 Type-2 Diabetes Population (2012-2024)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 Company Profiles

   1. 7.1.1 Merck and Co.

   2. 7.1.2 AstraZeneca

   3. 7.1.3 Bristol Myers Squibb

   4. 7.1.4 Novartis

   5. 7.1.5 Takeda Pharmaceuticals

   6. 7.1.6 Eli Lilly

   7. 7.1.7 Boehringer Ingelheim

  2. 7.2 Company Share Analysis

   1. 7.2.1 Merck and Co.

   2. 7.2.2 AstraZeneca

   3. 7.2.3 Takeda Pharmaceuticals

   4. 7.2.4 Novartis

   5. 7.2.5 Eli Lilly & Boehringer Ingelheim

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường chất ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) của Châu Âu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường chất ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) của Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >2,7% trong 5 năm tới.

Thị trường thuốc ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) của Châu Âu được định giá 1684 triệu USD vào năm 2018.

Thị trường chất ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) của Châu Âu được định giá 1932 triệu USD vào năm 2028.

Merck, AstraZeneca, Eli Lily, Takeda, Novartis là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thuốc ức chế Dipeptide Peptidase 4 (DPP-4) ở Châu Âu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!