Thị trường chất làm ngọt thực phẩm Mexico - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường chất làm ngọt thực phẩm Mexico được phân khúc theo loại (Chất làm ngọt số lượng lớn (Sucrose, Fructose, Xi-rô ngô có hàm lượng Fructose cao, Glucose và các chất làm ngọt số lượng lớn khác) và Chất thay thế đường (Sucralose, Xylitol, Stevia, Aspartame, Saccharin, Thaumatin và các chất thay thế đường khác) ) và Ứng dụng (Bánh mì, Bánh kẹo, Đồ uống, Các sản phẩm từ sữa và đông lạnh, Nước sốt, Súp và Nước xốt và các ứng dụng khác)

Ảnh chụp thị trường

Mexico Food Sweetener Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.27 %
Mexico Food Sweetener Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Chất làm ngọt Thực phẩm Mexico được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,27% trong giai đoạn dự báo.

 • Nhu cầu gia tăng đối với chất làm ngọt tự nhiên không calo và nhu cầu cao đối với chất tạo ngọt trong các ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như thực phẩm chế biến và đồ uống từ các nền kinh tế mới nổi, là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
 • Tuy nhiên, sự gia tăng nhận thức về tác động tiêu cực của đường đối với sức khỏe người tiêu dùng có khả năng cản trở sự tăng trưởng của thị trường, do đó tạo thêm cơ hội cho các chất tạo ngọt ít calo, đặc biệt là trong các sản phẩm bánh mì, nước giải khát và sữa.

Scope of the report

The Mexican food sweetener market is segmented by type that includes bulk sweeteners and sugar substitutes. The bulk sweeteners section is further divided into sucrose, fructose, high-fructose corn syrup, glucose, and other bulk sweeteners. Sugar substitutes can be further segmented into sucralose, xylitol, stevia, aspartame, saccharin, thaumatin, and other sugar substitutes. Based on the application, the market is divided into bakery, confectionery, beverages, dairy and frozen products, sauces, soups, and dressings, and other applications.

By Product Type
Bulk Sweeteners
Sucrose
Fructose
High-fructose Corn Syrup
Glucose
Other Bulk Sweeteners
Sugar Substitutes
Sucralose
Xylitol
Stevia
Aspartame
Saccharin
Thaumatin
Other Sugar Substitutes
By Application
Bakery
Confectionery
Dairy and Frozen Products
Beverages
Sauces, Soups and Dressings
Other Applications

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xu hướng gia tăng của các thành phần nhãn sạch

Người tiêu dùng yêu cầu nhãn mác sạch trên sản phẩm để có hiểu biết về sản phẩm mà họ sắp tiêu thụ. Xu hướng xác định các thành phần có trong thực phẩm và đồ uống đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường thành phần nhãn sạch. Người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao cho các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên. Ý thức về sức khỏe ngày càng tăng của người tiêu dùng đã khiến họ trở nên thận trọng hơn trước việc tiêu thụ nhiều đường. Đường có thể được thay thế hoặc được yêu cầu thay thế bằng các chất thay thế lành mạnh hơn, chẳng hạn như stevia.

Mexico Food Sweetener Market Trends

Ứng dụng chính của chất tạo ngọt trong đồ uống

Nhu cầu cao về chất tạo ngọt từ ngành công nghiệp đồ uống, và aspartame và sucralose là một số chất tạo ngọt phổ biến được sử dụng làm chất thay thế đường trong nước giải khát, đặc biệt là trong đồ uống có ga. Hơn nữa, lượng đường cũng có thể được giảm bớt mà không làm thay đổi mùi vị và hình thức, do đó, khuyến khích các nhà sản xuất đồ uống thay thế đường bằng chất làm ngọt ít calo. Chi phí sản xuất giảm và quy mô kinh tế tốt hơn cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của chất tạo ngọt. Những cải tiến sản phẩm mới, chẳng hạn như đồ uống có sự kết hợp của cỏ ngọt, cũng đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng đang tìm kiếm các thành phần tự nhiên trong sản phẩm của họ.

Mexico Food Sweetener Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường chất làm ngọt thực phẩm của Mexico có tính cạnh tranh cao và bị phân tán, với sự hiện diện của một số công ty. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược, chẳng hạn như quan hệ đối tác, mở rộng, sáp nhập và mua lại cũng như ra mắt sản phẩm mới để củng cố vị trí trên thị trường. Các công ty thống trị thị trường là Cargill, Tate & Lyle, Thành phần Incorporated, DuPont và Archer Daniels Midland Company.

Những người chơi chính

 1. Cargill, Incorporated

 2. Archer Daniels Midland Company

 3. Ingredion Incorporated

 4. DuPont de Nemours, Inc

 5. Tate & Lyle PLC

"Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, DuPont de Nemours, Inc, Tate & Lyle PLC"

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Bulk Sweeteners

    1. 5.1.1.1 Sucrose

    2. 5.1.1.2 Fructose

    3. 5.1.1.3 High-fructose Corn Syrup

    4. 5.1.1.4 Glucose

    5. 5.1.1.5 Other Bulk Sweeteners

   2. 5.1.2 Sugar Substitutes

    1. 5.1.2.1 Sucralose

    2. 5.1.2.2 Xylitol

    3. 5.1.2.3 Stevia

    4. 5.1.2.4 Aspartame

    5. 5.1.2.5 Saccharin

    6. 5.1.2.6 Thaumatin

    7. 5.1.2.7 Other Sugar Substitutes

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Bakery

   2. 5.2.2 Confectionery

   3. 5.2.3 Dairy and Frozen Products

   4. 5.2.4 Beverages

   5. 5.2.5 Sauces, Soups and Dressings

   6. 5.2.6 Other Applications

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Cargill Incorporated

   2. 6.4.2 Ingredion Incorporated

   3. 6.4.3 DuPont de Nemours Inc.

   4. 6.4.4 PureCircle Limited

   5. 6.4.5 Tate & Lyle PLC

   6. 6.4.6 GLG Life Tech Corporation

   7. 6.4.7 Archer Daniels Midland Company

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Mexico Food Sweetener Market market is studied from 2016 - 2026.

The Mexico Food Sweetener Market is growing at a CAGR of 5.27% over the next 5 years.

Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, DuPont de Nemours, Inc, Tate & Lyle PLC are the major companies operating in Mexico Food Sweetener Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!