Thị trường Ngũ cốc Uganda - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường Ngũ cốc Uganda được phân khúc theo loại (ngô, kê, gạo và cao lương). Báo cáo bao gồm Phân tích Sản lượng (Khối lượng), Phân tích Tiêu thụ (Giá trị và Khối lượng), Phân tích Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng), Phân tích Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng) và Phân tích Xu hướng Giá của các loại ngũ cốc khác nhau được trồng trong khu vực. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về khối lượng tính theo tấn và giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Uganda Grains Market Overview
Study Period: 2017-2027
CAGR: 4.3 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngũ cốc Uganda dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 4,3% trong giai đoạn dự báo, 2022-2027.

Đại dịch COVID-19 có tác động tiêu cực đến thị trường ngũ cốc Uganda vào năm 2020. Đại dịch bùng phát khiến giá cả tăng nhẹ trong tháng 3 và tháng 4, sau đó là giá giảm trong tháng 8. Các biện pháp hạn chế đã dẫn đến việc tăng giá ngô do người mua hoảng loạn. Nhu cầu thực phẩm giảm sút do các trường học, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, v.v. đóng cửa.

Các loại ngũ cốc được trồng ở Uganda bao gồm ngô, kê, lúa miến, gạo và lúa mì. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng thu nhập của nông dân sản xuất nhỏ và nền kinh tế quốc dân. Nhu cầu ngày càng tăng đối với ngũ cốc, sự gia tăng xuất khẩu trong khu vực sang Đông Phi và các chính sách thuận lợi của chính phủ hỗ trợ sản xuất ngũ cốc là một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Năng suất nông nghiệp thấp do tỷ lệ sâu bệnh cao, hạt giống chất lượng thấp, ít nhà nông học lành nghề và chuỗi cung ứng còn thiếu sót là một số yếu tố kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường.

Scope of the report

The Uganda Grains Market is Segmented by Type (Maize, Millet, Rice, and Sorghum). The report includes the Production Analysis (Volume), Consumption Analysis (Value and Volume), Export Analysis (Value and Volume), Import Analysis (Value and Volume), and Price Trend Analysis of the various grains grown in the region. The report offers the market size and forecasts in terms of volume in metric tons and value in USD thousand for all the above segments.

Type (Production Analysis, Consumption Analysis, Import Market Analysis by Value and Volume, Export Market Analysis by Value and Volume, and Price Trend Analysis)
Maize
Millet
Sorghum
Rice

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sự gia tăng xuất khẩu ngô trong khu vực đang thúc đẩy thị trường

Ngô là một trong những cây trồng chủ lực được trồng ở Uganda, cung cấp hơn 45,0% lượng calo tiêu thụ hàng ngày của đất nước. Để đáp ứng nhu cầu trong nước, hầu hết nông dân đều trồng ngô trên đất ruộng của họ. Theo Cục Quản lý Thương mại Quốc tế, trong giai đoạn 2020-2021, nông nghiệp chiếm khoảng 23,7% GDP và 31% kim ngạch xuất khẩu. Trong những năm gần đây, xuất khẩu ngô sang các nước Đông Phi đã tăng lên. Môi trường thương mại tự do tự do hóa giữa các nước Đông Phi đang mang lại lợi ích cho các nhà kinh doanh ngô, điều này dẫn đến việc tăng xuất khẩu. Vào tháng 3 năm 2021, Kenya đã cấm nhập khẩu ngô từ Uganda do sự hiện diện của aflatoxin nhưng lệnh cấm đã được dỡ bỏ vào tháng 5 năm 2021. Sau lệnh cấm, chỉ những loại ngũ cốc xuất khẩu được kiểm tra và chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm được công nhận ở Uganda đáp ứng các mức độ an toàn chấp nhận được mới được phép vào Kenya. Việc mở cửa nhập khẩu từ các nước Đông Phi như Kenya đang thúc đẩy sản xuất ngô của nước này, được kỳ vọng sẽ kích thích tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo. Ngoài ra, trong nước, sản lượng ngô đã tăng lên đáng kể. Theo FAO, từ năm 2017 đến năm 2019, sản lượng ngô đã tăng 27,4% và sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn dự báo để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu cũng như trong nước.

Uganda Grain Market - Export Volume of Maize

Các chính sách thuận lợi của Chính phủ đang thúc đẩy thị trường

Thương mại ngũ cốc và chế biến nông sản đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhưng ngành này hiện đang phải đối mặt với những thách thức như nguồn cung không đủ do sản lượng giảm, giá nông sản biến động và cơ sở bảo quản không đầy đủ. Để tăng cường sản xuất nông nghiệp và giải quyết các thách thức sau thu hoạch, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã Uganda đã giới thiệu "Chính sách Thương mại Ngũ cốc Quốc gia" vào năm 2016, phù hợp với Tầm nhìn 2040 của Uganda và Kế hoạch Phát triển Quốc gia II nhằm cải thiện an ninh lương thực, tạo thu nhập và tiến bộ của công nghiệp hóa. Giải quyết tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển mà ngành hàng ngũ cốc đang gặp phải, chính phủ đã đưa ra các biện pháp can thiệp vào năm 2019, Tập đoàn Đường sắt Uganda.

Uganda Grains Market - Cereal Production in Uganda

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type (Production Analysis, Consumption Analysis, Import Market Analysis by Value and Volume, Export Market Analysis by Value and Volume, and Price Trend Analysis)

   1. 5.1.1 Maize

   2. 5.1.2 Millet

   3. 5.1.3 Sorghum

   4. 5.1.4 Rice

 6. 6. REGIONAL ANALYSIS

  1. 6.1 PESTLE Analysis

  2. 6.2 Value Chain Analysis

  3. 6.3 Government Regulations and Policies

 7. 7. COMPETITIVE ANALYSIS

  1. 7.1 Distribution Network and Retail Analysis

  2. 7.2 Company Profiles

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 9. 9. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Ngũ cốc Uganda được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Ngũ cốc Uganda đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,3% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!