Thị trường Ngũ cốc Cameroon - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Báo cáo thị trường ngũ cốc Cameroon đưa ra phân tích về các loại cây trồng chính được phân thành Ngũ cốc, Bột và Hạt có dầu, cùng với sản lượng, tỷ lệ tiêu thụ, xu hướng tăng trưởng thị trường và phân tích chuỗi giá trị trong giai đoạn dự báo.

Ảnh chụp thị trường

Captured
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.8 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngũ cốc Cameroon dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,8% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Thị trường tập trung vào phục vụ nhu cầu trong nước. Thị trường ngũ cốc bao gồm các loại cây ngũ cốc, hạt đậu và hạt có dầu. Cameroon không phải là một quốc gia tự cung tự cấp khi nói đến thị trường ngũ cốc, do đó, nhiều loại cây ngũ cốc khác nhau được nhập khẩu từ các nước khác.

Ngô là cây ngũ cốc được trồng phổ biến nhất với diện tích thu hoạch khoảng 1.315.953 ha, theo FAOSTAT, khoảng 2,3 triệu tấn ngô được sản xuất trong năm 2018. Trong số các loại đậu, đậu, tiếp theo là đậu đũa, tiếp theo là các loại hạt có dầu, lạc. bởi mè, là cây trồng phổ biến nhất trong cả nước. Đậu tương cũng là một loại cây xung được trồng rộng rãi. Sản lượng lạc ở Cameroon chiếm 594.019 tấn, là một trong những cây lấy dầu chính ở Cameroon.

Scope of the report

The report defines pulses, cereals, and oilseeds crops, in terms of end users. For the purpose of this report, the market scope includes only cereals, pulses, and oilseeds. The production, consumption, import, export, value chain, and pricing analyses have been provided for the Cameroon market. An insight into the emerging opportunities in the Cameroon grains market has also been included.

By Type
Cereals
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Pulses
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Oilseeds
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu về thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng

Ngô và thức ăn tinh protein theo truyền thống chiếm hơn 70% khẩu phần ăn nông nghiệp. Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đang gây căng thẳng cho sản xuất ngô. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm động vật đòi hỏi phải cung cấp cho động vật một loại thức ăn chất lượng. Nông dân đang đáp ứng với năng suất được cải thiện thông qua việc áp dụng các giống năng suất cao và hạt giống lai. Xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tốt trong những năm tới và yếu tố này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường ngũ cốc Cameroon trong giai đoạn này.

.

Rice Syrup Market1

Tiêu thụ lúa mì cao trong số các loại ngũ cốc

Thị trường ngũ cốc có thể được phân chia rộng rãi thành ba loại, cụ thể là cây ngũ cốc, hạt đậu và hạt có dầu. Ngô, gạo, lúa miến và kê là những cây ngũ cốc chính, được trồng ở nhiều vùng khác nhau của Cameroon. Lúa mì là một loại cây ngũ cốc chính khác, có tỷ lệ tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, hầu hết nó được nhập khẩu từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu trong nước. Năm 2018, sản lượng lúa mì của Cameroon chỉ chiếm 234.4665 tấn. Do đó, quốc gia này hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu lúa mì, vốn đang tăng dần từ năm này sang năm khác. Giá trị nhập khẩu, theo thương mại ITC, đã tăng từ 153.144 nghìn USD (2016) lên 178.817 nghìn USD (2017), do đó sẽ thúc đẩy thị trường ngũ cốc của cả nước trong giai đoạn dự báo.

Rice Syrup Market2

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain Analysis

  5. 4.5 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Cereals

    1. 5.1.1.1 Production Analysis

    2. 5.1.1.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.1.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 Pulses

    1. 5.1.2.1 Production Analysis

    2. 5.1.2.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.2.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Oilseeds

    1. 5.1.3.1 Production Analysis

    2. 5.1.3.2 Consumption Analysis and Market Value

    3. 5.1.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

    4. 5.1.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

    5. 5.1.3.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường ngũ cốc ở Cameroon được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Ngũ cốc ở Cameroon đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,8% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!