Thị trường ngũ cốc Tanzania - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân thành Ngũ cốc, Bột và Hạt có dầu. Thị trường ngũ cốc Tanzania cung cấp phân tích Sản lượng (Khối lượng), Tiêu thụ (Giá trị và Khối lượng), và thương mại về Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng), & Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng) cũng như phân tích Xu hướng Giá của các loại cây trồng này. Báo cáo đưa ra ước tính và dự báo thị trường về giá trị (nghìn USD) và khối lượng (tấn).

Ảnh chụp thị trường

Captured
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngũ cốc Tanzania dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,8% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).Các hạn chế về di chuyển của đại dịch COVID-19 như một phần của các biện pháp kiểm soát do nước này đưa ra có tác động đến an ninh lương thực, vì hạn chế di chuyển cùng với thời gian gieo trồng đối với hầu hết các loại cây chủ lực bao gồm ngô, lúa và các loại cây ngũ cốc khác. Các biện pháp này đang ảnh hưởng đến các loại cây trồng chủ lực quan trọng trong khu vực và có khả năng làm trầm trọng thêm các thách thức về an ninh lương thực. Để đạt được nguồn cung cấp lương thực đầy đủ trong khu vực đòi hỏi phải phát triển các chính sách và gói tốt hơn để đối mặt với thách thức giảm đói sau đại dịch COVID-19. Việc lập kế hoạch sau cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ rất quan trọng để chính quyền xem xét lại các chiến lược và chính sách nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững, vì COVID-19 có nhiều tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp.

Nông nghiệp ở Tanzania, nguồn sinh kế của phần lớn dân số, sử dụng khoảng 68% tổng số lao động có việc làm trong khi đóng góp tới 34% tổng GDP. Ngô và gạo là những loại ngũ cốc hàng đầu được sản xuất trong nước. Đậu chim bồ câu và đậu khô dẫn đầu sản xuất xung. Lạc và hoa hướng dương là những loại hạt có dầu được sản xuất cao nhất. Cây ngũ cốc ở đây chủ yếu được trồng cho mục đích tiêu dùng nội địa ở Tanzania. Với việc tăng cường canh tác và thông qua việc áp dụng các giống lai và công nghệ biến đổi gen, quốc gia này dự kiến ​​sẽ tăng thị phần của mình trong thương mại ngũ cốc toàn cầu trong những năm tới.

Scope of the report

Pulses, cereals, and oilseeds are considered as the grains for the purpose of the report. The market is segmented into cereals, pulses, and oilseeds. Tanzania Grains Market provides the Production (Volume), Consumption (Value and Volume), and trade in terms of Import (Value and Volume), & Export (Value and Volume), and Price Trend analysis of these crops. The report offers market estimation and forecast in value (USD thousand) and volume (metric ton). An insight into the emergence of opportunities in the Tanzania grains market is also presented in the report.

Cereals
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis
Pulses
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis
Oilseeds
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Volume and Value
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng

Nhu cầu về ngũ cốc như đậu tương, lúa mì và ngô ngày càng tăng do nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng đáng kể. Sản lượng các loại cây trồng như ngô đã tăng lên đáng kể do dân số gia súc ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu từ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi. Thức ăn cho gà thịt thương mại ở Tanzania rất đắt và do đó nó không phải là giá cả phải chăng đối với các hộ chăn nuôi nhỏ. Thức ăn tinh từ ngô và Protein theo truyền thống chiếm hơn 70% khẩu phần ăn nông trại. Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi đang thúc đẩy quá trình sản xuất ngũ cốc. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tốt trong giai đoạn dự báo và yếu tố này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường ngũ cốc trong giai đoạn này.

Grains Market in Tanzania, Cattle Population, In Millions, Tanzania, 2016-2018

Ngô thống trị thị trường ngũ cốc

Theo FAO, sản lượng ngũ cốc của Tanzania được ghi nhận là khoảng 15 triệu vào năm 2020. Ngô và lúa là những cây ngũ cốc chính được trồng ở Tanzania với lần lượt 44% và 29,7% tổng sản lượng ngũ cốc vào năm 2020. Nước này đã chứng kiến ​​6,7 triệu tấn. sản lượng ngô năm 2020. Nguyên nhân chính khiến ngô tiêu thụ mạnh như vậy là do nhu cầu từ các ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Lạc, hướng dương và lúa mạch là một số loại ngũ cốc phổ biến khác ở Tanzania.

Grains Market in Tanzania: Crop Types, By Production Share, Percentage, 2016 - 2019

Recent Development

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain Analysis

  5. 4.5 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Cereals

   1. 5.1.1 Production Analysis

   2. 5.1.2 Consumption Analysis and Market Value

   3. 5.1.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.1.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.1.5 Price Trend Analysis

  2. 5.2 Pulses

   1. 5.2.1 Production Analysis

   2. 5.2.2 Consumption Analysis and Market Value

   3. 5.2.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.2.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.2.5 Price Trend Analysis

  3. 5.3 Oilseeds

   1. 5.3.1 Production Analysis

   2. 5.3.2 Consumption Analysis and Market Value

   3. 5.3.3 Import Analysis by Volume and Value

   4. 5.3.4 Export Analysis by Volume and Value

   5. 5.3.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Grains Market in Tanzania market is studied from 2017 - 2027.

The Grains Market in Tanzania is growing at a CAGR of 4.8% over the next 5 years.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!