Thị trường dứa - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường dứa toàn cầu được phân khúc dựa trên địa lý thành Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương. Báo cáo cung cấp Phân tích sản xuất (Khối lượng), Phân tích Tiêu thụ (Giá trị và Khối lượng), Phân tích Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng), Phân tích Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng) và Phân tích Xu hướng Giá cả. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường theo Giá trị (Triệu USD) và Khối lượng (Tấn theo hệ mét).

Ảnh chụp thị trường

pineapple market trends
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Asia
Largest Market: Asia
CAGR: 3 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Dứa Toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Do đại dịch, sản lượng dứa bị giảm sút cả về sản lượng, sản lượng và tiêu thụ so với năm trước, thiếu hụt lao động lớn, đứt gãy hậu cần, gián đoạn chuỗi giá trị do chính sách ngừng hoạt động ở nhiều nước.

Trong những năm qua, sản lượng Dứa ở cấp độ Toàn cầu đang tăng lên với sự giảm nhẹ vào năm 2020 do Covid -19. Mặt khác, diện tích trồng dứa đang giảm liên tục kể từ năm 2018 và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nhu cầu về Dứa ở Châu Âu đang tăng lên trong những năm gần đây và phải dựa vào nhiều nước nhiệt đới để đáp ứng nhu cầu. Costa Rica và Philippenes là những nhà xuất khẩu trái cây chính trên thế giới trong khi Hoa Kỳ và Hà Lan là những nhà nhập khẩu dứa hàng đầu.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo về thị trường dứa toàn cầu cung cấp những hiểu biết chính về những phát triển mới nhất trên thị trường. Nghiên cứu đưa ra phân tích chi tiết về Sản lượng (Khối lượng), Tiêu thụ (Giá trị và Khối lượng), Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng), Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng) và Xu hướng giá của thị trường dứa tại các thị trường mới nổi và lâu đời trên thế giới bao gồm Bắc Mỹ , Nam Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu trái cây tươi ngày càng tăng

Nhu cầu về trái cây tươi ngày càng tăng, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ do người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, sức khỏe và sự chuyển hướng sang thực phẩm thuần chay. Do thiếu nguồn nhân lực trong sản xuất nông nghiệp, các nước chủ yếu dựa vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Trái cây nhiệt đới có nhu cầu ổn định quanh năm và nó được đáp ứng với lượng nhập khẩu từ các nước như Costa Rica và Philippines. Chỉ riêng Châu Âu và Bắc Mỹ đã chiếm hơn 50% tổng kim ngạch nhập khẩu của thế giới. Ngoài ra, nhu cầu về trái cây hữu cơ đang tăng lên sau sự ra đời của Covid-19 và ngày càng có nhiều nỗ lực để phát triển tại địa phương. Nhu cầu dứa giảm nhẹ sau đại dịch covid nhưng dự kiến ​​sẽ tăng trở lại do việc dỡ bỏ các hạn chế ở nhiều quốc gia.

Key Market Trends 1

Châu Á dẫn đầu về tiêu thụ và sản xuất dứa

Châu Á là khu vực lớn nhất trên thế giới cả về sản xuất và tiêu dùng. Điều này là do sức tiêu thụ tại chỗ lớn và diện tích trồng dứa cao nhất. Philippenes là nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực, tiếp theo là Indonesia và Ấn Độ. Trung Quốc đã nhập khẩu 172 triệu USD dứa vào năm 2020 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Phần lớn hàng nhập khẩu này là từ các nước lân cận như Philippenes và Taipie Chinese. Dứa được tiêu thụ trực tiếp như một loại trái cây tươi và ngày nay đang ngày càng được nuôi trong lĩnh vực Đồ uống ở khu vực Châu Á. Bên cạnh nhu cầu tăng cao, khu vực được đề xuất đang giảm trong bốn năm qua kể từ năm 2018 và dự kiến ​​sẽ giảm thêm.

Key Market Trends 2

Recent Development

Ananas Anam is a textile company which innoated a new material called Pinatex . It is made from the pineapple leaf fibre and is used in fashion and upholstery industries.The Pinatex is growing due to its natural, sustainable and plant based properties .

In India , the State Government of Tripura has launched a initiative Tripura Pineapple and Jackfruit Mission ( TPJM) to increase the production and exports of both fruits. The region is already exporting Pineapples to UK and Germany and the mission is allocated a fund of 19 Million USD for the next five years from April,2022.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION(Production Analysis, Consumption analysis, Import Market Analysis by Value and Volume, Export Market Analysis by Value and Volume and Price Trend Analysis)

  1. 5.1 Geography

   1. 5.1.1 North America

    1. 5.1.1.1 US

    2. 5.1.1.2 Costa Rica

    3. 5.1.1.3 Mexico

    4. 5.1.1.4 Rest of NA

   2. 5.1.2 Europe

    1. 5.1.2.1 Germany

    2. 5.1.2.2 UK

    3. 5.1.2.3 France

    4. 5.1.2.4 Russia

    5. 5.1.2.5 Spain

    6. 5.1.2.6 Rest of NA

   3. 5.1.3 Asia

    1. 5.1.3.1 India

    2. 5.1.3.2 Indonesia

    3. 5.1.3.3 Philippenes

    4. 5.1.3.4 Rest of Asia

   4. 5.1.4 South America

    1. 5.1.4.1 Brazil

    2. 5.1.4.2 Argentina

   5. 5.1.5 Africa&Middle East

    1. 5.1.5.1 Nigeria

    2. 5.1.5.2 South Africa

    3. 5.1.5.3 Rest

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dứa được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường dứa đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3% trong 5 năm tới.

Châu Á đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất vào năm 2021.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!