Thị trường bí ngô tươi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường bí ngô tươi được phân khúc theo địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

soybean meal market
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 2.8 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Sản lượng bí ngô tươi trên toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 2,8%.
 • Các tài xế nhận định trên thị trường đang tăng cường sử dụng bí ngô trong các món ăn nhà hàng, tăng cường sử dụng hạt giống để ăn vặt, giá cả có lợi cho người trồng và nâng cao nhận thức về giá trị dinh dưỡng của bí ngô.
 • Những hạn chế được xác định trên thị trường là thiếu công nghệ để ngăn ngừa sự hư hỏng và không có sẵn bí ngô không còn dư lượng.

Phạm vi của Báo cáo

Do hàm lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất cao, việc sử dụng hạt bí ngô làm đồ ăn nhẹ ngày càng tăng, do đó, nhu cầu về bí ngô đã tăng lên. Nông dân coi bí ngô là một cơ hội sinh lời, nhờ đó thị trường bí ngô được mở rộng mạnh mẽ, trong đó Trung Quốc thống trị sản lượng bí ngô toàn cầu. Trung Quốc có mức sản xuất nội địa cao, hầu hết được tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu nội địa. Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu bí ngô hàng đầu, trong đó Mexico là nước xuất khẩu hàng đầu vào Hoa Kỳ. Báo cáo thị trường cũng trình bày sự phân khúc theo địa lý.

Geography
North America
US
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Canada
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Europe
Germany
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Russian Federation
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Italy
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Spain
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Republic of Moldova
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Asia Pacific
Philippines
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
China
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
India
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
South America
Peru
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Argentina
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Africa
Malawi
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis
Egypt
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Hoa Kỳ thống trị nhập khẩu bí ngô tươi

Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu bí ngô hàng đầu, trong đó Mexico là nước xuất khẩu hàng đầu vào Hoa Kỳ. Các nhà xuất khẩu chính sang Hoa Kỳ là Mexico, Canada, New Zealand và Guatemala. Tuy nhiên, nền sản xuất trong nước mạnh đang làm biến động nhập khẩu từ các nước khác.

Fresh pumpkin market1

Trung Quốc thống trị thị trường bí ngô tươi về điều kiện sản xuất

Thị trường bí ngô Trung Quốc đang phát triển với tốc độ ổn định. Gần một nửa sản lượng bí đỏ toàn cầu là từ Trung Quốc, nhưng nước này tiêu thụ phần lớn sản lượng trong nước. Để thúc đẩy sản xuất rau, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số chương trình về rau, những chương trình này đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường ở khu vực này.

Fresh pumpkin market2

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Geography

   1. 5.1.1 North America

    1. 5.1.1.1 US

     1. 5.1.1.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.1.1.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.1.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.1.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.1.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.1.2 Canada

     1. 5.1.1.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.1.2.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.1.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.1.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.1.2.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 Europe

    1. 5.1.2.1 Germany

     1. 5.1.2.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.1.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.2.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.2.2 Russian Federation

     1. 5.1.2.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.2.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.2.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.2.5 Price Trend Analysis

    3. 5.1.2.3 Italy

     1. 5.1.2.3.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.3.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.2.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.3.5 Price Trend Analysis

    4. 5.1.2.4 Spain

     1. 5.1.2.4.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.4.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.2.4.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.4.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.4.5 Price Trend Analysis

    5. 5.1.2.5 Republic of Moldova

     1. 5.1.2.5.1 Production Analysis

     2. 5.1.2.5.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.2.5.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.2.5.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.2.5.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Asia Pacific

    1. 5.1.3.1 Philippines

     1. 5.1.3.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.3.1.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.3.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.3.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.3.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.3.2 China

     1. 5.1.3.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.3.2.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.3.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.3.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.3.2.5 Price Trend Analysis

    3. 5.1.3.3 India

     1. 5.1.3.3.1 Production Analysis

     2. 5.1.3.3.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.3.3.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.3.3.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.3.3.5 Price Trend Analysis

   4. 5.1.4 South America

    1. 5.1.4.1 Peru

     1. 5.1.4.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.4.1.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.4.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.4.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.4.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.4.2 Argentina

     1. 5.1.4.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.4.2.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.4.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.4.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.4.2.5 Price Trend Analysis

   5. 5.1.5 Africa

    1. 5.1.5.1 Malawi

     1. 5.1.5.1.1 Production Analysis

     2. 5.1.5.1.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.5.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.5.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.5.1.5 Price Trend Analysis

    2. 5.1.5.2 Egypt

     1. 5.1.5.2.1 Production Analysis

     2. 5.1.5.2.2 Consumption Analysis and Market Value

     3. 5.1.5.2.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

     4. 5.1.5.2.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

     5. 5.1.5.2.5 Price Trend Analysis

  2. 5.2 Procurement Reference Matrix

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường bí ngô tươi được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Bí ngô tươi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,8% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!