Thị trường Robot Nông nghiệp - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường rô bốt nông nghiệp được phân khúc theo Loại (Máy bay không người lái, rô bốt vắt sữa, Máy kéo không người lái, Hệ thống thu hoạch tự động), Ứng dụng (Ứng dụng rộng rãi, Quản lý trang trại bò sữa, Thu thập dữ liệu trên không, Theo dõi và dự báo thời tiết, Quản lý hàng tồn kho), Cung cấp (Phần cứng, Phần mềm và Dịch vụ) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo trị giá triệu USD cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Global Agricultural Robots Market
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 4.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Robot nông nghiệp được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,5% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Sự bùng phát COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Các hạn chế do chính phủ áp đặt như đóng cửa nhà máy, các biện pháp kiểm dịch và cách xa xã hội đã được thực hiện trên toàn cầu. Hạn chế di chuyển và hoạt động kinh doanh để giảm thiểu sự lây lan của vi rút COVID-19 trong tình hình đại dịch, dẫn đến thiệt hại kinh tế cho ngành.

Dân số tăng, lao động nông nghiệp giảm và lương tăng đang thúc đẩy thị trường tăng trưởng. Tiềm năng thị trường chưa được khai thác và phạm vi cho tự động hóa trong nông nghiệp, sử dụng các hệ thống rô bốt đa phương thức thời gian thực trên các cánh đồng và tăng cường sử dụng công nghệ điện khí hóa trong rô bốt nông nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các nhà sản xuất và cung cấp rô bốt nông nghiệp, máy kéo không người lái, vắt sữa hệ thống, UAV và máy bay không người lái. Về mặt địa lý, Bắc Mỹ là khu vực lớn nhất trên thị trường được nghiên cứu do mức thu nhập cao, nhu cầu đồng thời tăng sản lượng và giảm chi phí.

Scope of the report

Agricultural robots are specialized articles of technology that are capable of assisting farmers with a wide range of operations for improving quality and efficiency of yield, minimizing reliance on manual labor, and increasing overall productivity. They have the capability to analyze, contemplate, and carry out a multitude of functions.

Agricultural Robots Market is segmented by Type (Unmanned Aerial Vehicles, Milking Robots, Driverless Tractors, Automated Harvesting Systems), Application (Broad Acre Applications, Dairy Farm Management, Aerial Data Collection, Weather Tracking and Forecasting, Inventory Management), Offering (Hardware, Software, and Services) and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Africa). For each segment, the market size and forecast have been done on the basis of value in USD million.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Thiếu lao động và tăng chi phí lao động

Lực lượng lao động nông nghiệp đã giảm trong những năm gần đây do sự quan tâm đến nông nghiệp giảm, kết hợp với dân số nông dân già đi. Khi dân số lao động nông nghiệp tiếp tục giảm, nông dân đang cảm thấy áp lực phải bắt kịp sản xuất vì nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tươi sống. Hơn nữa , do xu hướng giảm của lao động dẫn đến tiền lương lao động cao hơn. Ví dụ, theo Khảo sát Lao động Nông nghiệp của Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS FLS) vào năm 2018, ngành nông nghiệp đã giảm 7% lao động làm thuê trong trang trại và tăng 5% lương cho lao động. Các hệ thống canh tác tự động có thể giúp giảm bớt áp lực của tình trạng thiếu lao động trong nông trại. Công nghệ nông nghiệp có thể mang lại hiệu quả mới cho các hệ thống trang trại và thúc đẩy năng suất tổng thể mà không yêu cầu chi phí tăng cao song song. Do đó, với sự thiếu hụt nhân công sẵn có, các bên liên quan đang tìm cách hiện đại hóa trang trại của quốc gia. Ví dụ, Liên đoàn Cục Trang trại Hoa Kỳ (AFBF) báo cáo 56% trang trại Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng agritech, với hơn một nửa cho biết lý do thiếu lao động. Sử dụng công nghệ nông nghiệp sáng tạo bao gồm cảm biến không dây, robot, mô hình dự báo dự báo và phân tích dữ liệu. Do đó, tình trạng thiếu lao động và tiền lương ngày càng gia tăng đang thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ.

Agricultural Robots and Mechatronics Market

Bắc Mỹ thống trị thị trường

Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường robot nông nghiệp. Thị trường trong khu vực được thúc đẩy bởi việc áp dụng công nghệ tiên tiến cao hơn do tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng, chi phí lao động cao trong khu vực và thu nhập khả dụng bình quân đầu người cao. Tăng cường khuyến khích chính phủ triển khai robot trong nông nghiệp, chẳng hạn như máy bay không người lái, máy kéo không người lái và các hệ thống nông nghiệp khác để cung cấp nông nghiệp thông minh, là một số yếu tố góp phần vào tăng trưởng của khu vực. Để tăng sản lượng và giảm chi phí cho nông dân, một số công ty tham gia thị trường này đang đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển các rô bốt tiết kiệm chi phí và năng suất cao. 

Vào năm 2021, Future Acres, có trụ sở tại Santa Monica, đã ra mắt robot đầu tiên của mình, Carry với kế hoạch giải quyết công việc hái nho. Carry dựa vào AI để vận chuyển cây trồng được hái bằng tay, hoạt động cùng với con người. Do đó, để giảm bớt thách thức về tình trạng thiếu lao động và đưa các sản phẩm mới vào thị trường phù hợp với nhu cầu của nông dân đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường robot nông nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ.

Global Agricultural Robots Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường rô bốt nông nghiệp toàn cầu được củng cố với việc các công ty tích cực cạnh tranh trên cơ sở chất lượng và quảng bá sản phẩm và tập trung vào các động thái chiến lược của họ để nắm giữ thị phần lớn hơn. Các công ty đang đầu tư rất nhiều để phát triển các sản phẩm mới và tiết kiệm chi phí cũng như hợp tác và mua lại các công ty khác. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ làm tăng thị phần và củng cố các hoạt động R&D. Các công ty như AGCO Corporation, Deere & Company, Agrobot và Agribotix LLC là một số công ty lớn trong thị trường robot nông nghiệp toàn cầu.

Những người chơi chính

 1. Deere & Company

 2. AGCO Corporation

 3. Agribotix LLC

 4. Agrobot

 5. Blue River Technology

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

robot.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường rô bốt nông nghiệp toàn cầu được củng cố với việc các công ty tích cực cạnh tranh trên cơ sở chất lượng và quảng bá sản phẩm và tập trung vào các động thái chiến lược của họ để nắm giữ thị phần lớn hơn. Các công ty đang đầu tư rất nhiều để phát triển các sản phẩm mới và tiết kiệm chi phí cũng như hợp tác và mua lại các công ty khác. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ làm tăng thị phần và củng cố các hoạt động R&D. Các công ty như AGCO Corporation, Deere & Company, Agrobot và Agribotix LLC là một số công ty lớn trong thị trường robot nông nghiệp toàn cầu.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Unmanned Aerial Vehicles (Drones)

   2. 5.1.2 Milking Robots

   3. 5.1.3 Driverless Tractors

   4. 5.1.4 Automated Harvesting Systems

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Broad Acre Applications

    1. 5.2.1.1 Field Mapping

    2. 5.2.1.2 Seeding and Planting

    3. 5.2.1.3 Fertilizing and Irrigation

    4. 5.2.1.4 Intercultural Operations

    5. 5.2.1.5 Picking and Harvesting

   2. 5.2.2 Dairy Farm Management

    1. 5.2.2.1 Milking

    2. 5.2.2.2 Shepherding and Herding

   3. 5.2.3 Aerial Data Collection

   4. 5.2.4 Weather Tracking and Forecasting

   5. 5.2.5 Inventory Management

  3. 5.3 By Offering

   1. 5.3.1 Hardware

   2. 5.3.2 Software

   3. 5.3.3 Services

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Rest of North America

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Spain

    5. 5.4.2.5 Italy

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Africa

    1. 5.4.5.1 South Africa

    2. 5.4.5.2 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Agrobot

   2. 6.3.2 Blue River Technology

   3. 6.3.3 Harvest Automation

   4. 6.3.4 AGCO Corporation

   5. 6.3.5 Lely Industries

   6. 6.3.6 Naio Technologies

   7. 6.3.7 Precision Hawk

   8. 6.3.8 Deere & Company

   9. 6.3.9 AG Eagle LLC

   10. 6.3.10 Agribotix LLC

   11. 6.3.11 Trimble

   12. 6.3.12 IBM

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Robot nông nghiệp được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Robot Nông nghiệp đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,5% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Deere & Company, AGCO Corporation, Agribotix LLC, Agrobot, Blue River Technology là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Robot Nông nghiệp.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!