Thị trường cảm biến nông nghiệp - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường cảm biến nông nghiệp toàn cầu được phân khúc theo Loại (Cảm biến độ ẩm, Cảm biến điện hóa, Cảm biến cơ học, Cảm biến luồng không khí, Cảm biến quang học, Cảm biến áp suất, Cảm biến nước, Cảm biến đất và Cảm biến chăn nuôi), Ứng dụng (Quản lý sữa, Quản lý đất, Quản lý khí hậu, Quản lý nước) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Agricultural Sensor Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 13.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường cảm biến nông nghiệp toàn cầu dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 13,5% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Do tác động của COVID-19, yêu cầu số hóa trong mọi lĩnh vực đã được đặt ra. Thị trường nông nghiệp chính xác bao gồm cảm biến nông nghiệp cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng và cảm thấy cần thiết trong đại dịch COVID-19. Nhiều công ty nông nghiệp đã đưa ra các mô hình sáng tạo để nới lỏng thực hành canh tác bằng cách tập trung nhiều hơn vào các nền tảng không dây để cho phép ra quyết định theo thời gian thực liên quan đến giám sát năng suất, theo dõi sức khỏe cây trồng, lập bản đồ đồng ruộng, lập lịch tưới và quản lý thu hoạch, v.v. để giúp nông dân khỏi những biến động bất lợi về giá của sản phẩm của họ. Nhu cầu ngày càng tăng đối với sản xuất nông nghiệp, thay đổi thực hành công nghệ và tăng cường thâm canh bao gồm cả nông nghiệp chính xác, quản lý canh tác thấp và sử dụng công nghệ tiên tiến là một số yếu tố thúc đẩy thị trường cảm biến nông nghiệp. Bắc Mỹ vẫn là khu vực địa lý lớn nhất của thị trường được nghiên cứu và chiếm thị phần chính. Đầu tư cao, áp dụng rộng rãi các kỹ thuật canh tác thông minh đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn đối với canh tác cảm biến trong giai đoạn dự báo. Acquity Agricultural, Pycno, Edyn và Acclima Inc. là một số công ty nổi tiếng đang hoạt động trong thị trường này. Việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật canh tác thông minh đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn đối với canh tác cảm biến trong giai đoạn dự báo. Acquity Agricultural, Pycno, Edyn và Acclima Inc. là một số công ty nổi tiếng đang hoạt động trong thị trường này. Việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật canh tác thông minh đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn đối với canh tác cảm biến trong giai đoạn dự báo. Acquity Agricultural, Pycno, Edyn và Acclima Inc. là một số công ty nổi tiếng đang hoạt động trong thị trường này.

Phạm vi của Báo cáo

Cảm biến nông nghiệp là một tập hợp các công nghệ cảm biến được áp dụng trong nông nghiệp hiện đại như canh tác chính xác để tận dụng dữ liệu giúp nông dân theo dõi và tối ưu hóa cây trồng cũng như thích ứng tốt với các yếu tố môi trường thay đổi. Thị trường cảm biến nông nghiệp toàn cầu được phân khúc theo Loại (Cảm biến độ ẩm, Cảm biến điện hóa, Cảm biến cơ học, Cảm biến luồng không khí, Cảm biến quang học, Cảm biến áp suất, Cảm biến nước, Cảm biến đất và Cảm biến chăn nuôi), Ứng dụng (Quản lý sữa, Quản lý đất, Quản lý khí hậu, Quản lý nước) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi).

Type
Humidity Sensor
Electrochemical Sensor
Mechanical Sensor
Optical Sensor
Pressure Sensor
Water Sensor
Soil Sensor
Livestock Sensor
Others
Application
Dairy Management
Soil Management
Climate Management
Water Management
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Spain
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Thailand
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Giảm số lượng lao động trung bình trong trang trại trong nhà

Kỹ thuật canh tác trong nhà đòi hỏi những kỹ thuật mới để giải quyết những thách thức về điều kiện khí hậu biến động và giảm lực lượng lao động có kỹ năng. Người nông dân có thể kiểm soát lượng ánh sáng, mức dinh dưỡng và độ ẩm khi họ chỉ trồng cây trong nhà. Cảm biến với hệ thống điều khiển quy mô nhỏ với chức năng mạnh mẽ sẽ cho phép các doanh nghiệp tự động hóa hệ thống của họ tốt hơn và tăng năng suất. Theo một bài báo, việc sử dụng cảm biến đã dẫn đến việc giảm 22,0% lực lượng lao động trên toàn cầu trong năm 2017 so với năm trước, điều đó có thể thấy rõ rằng cảm biến nông nghiệp có thể giải quyết thách thức lao động trong các trang trại trong nhà. Các trang trại công nghiệp lớn trong nhà đang sử dụng các cảm biến có thể cảm nhận được ô nhiễm nước, dư lượng thuốc trừ sâu, v.v. Sự kết hợp giữa canh tác trong nhà và cảm biến nông nghiệp có khả năng nâng cao năng lực sản xuất của cây trồng. Điều này có thể sẽ thúc đẩy thị trường cảm biến nông nghiệp trong tương lai.

Agricultural Sensor Market Trends

Bắc Mỹ thống trị thị trường

Năm 2018, Bắc Mỹ là thị trường khu vực lớn nhất cho cảm biến nông nghiệp. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ để tăng sản lượng nông nghiệp, hỗ trợ cơ sở hạ tầng sẵn có và việc chấp nhận các phương pháp canh tác thông minh và gia công đã làm tăng việc triển khai các giải pháp canh tác tiên tiến. Ở Bắc Mỹ, việc sử dụng các cảm biến độ ẩm của đất đã tăng lên nhanh chóng. Dụng cụ đo độ ẩm của đất được sử dụng trong phân khúc cỏ thể thao để theo dõi và chuyển đổi cỏ hiệu quả hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng cảm biến giúp nông dân giảm thiểu căng thẳng do hạn hán, giảm ít nhất 20% chi phí bảo trì và lao động canh tác được bảo vệ. Mỹ là nước sớm áp dụng công nghệ canh tác chính xác, đây là yếu tố chính dẫn đến thị phần quan trọng nhất của khu vực trên thị trường toàn cầu.

Agricultural Sensor Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường cảm biến nông nghiệp toàn cầu rất phân mảnh, với nhiều công ty vừa và nhỏ và một số công ty lớn, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Sự phát triển của các thị trường khu vực và các công ty địa phương ở các khu vực khác nhau trên thế giới là yếu tố chính dẫn đến tính chất phân mảnh của thị trường. Bắc Mỹ và Châu Á-Thái Bình Dương là hai khu vực có hoạt động cạnh tranh tối đa.

Những người chơi chính

 1. Edyn

 2. Acclima Inc.

 3. CropX

 4. Pycno

 5. Acquity Agriculture

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Agricultural Sensor Market Analysis

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Humidity Sensor

   2. 5.1.2 Electrochemical Sensor

   3. 5.1.3 Mechanical Sensor

   4. 5.1.4 Optical Sensor

   5. 5.1.5 Pressure Sensor

   6. 5.1.6 Water Sensor

   7. 5.1.7 Soil Sensor

   8. 5.1.8 Livestock Sensor

   9. 5.1.9 Others

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Dairy Management

   2. 5.2.2 Soil Management

   3. 5.2.3 Climate Management

   4. 5.2.4 Water Management

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Spain

    5. 5.3.2.5 Italy

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 India

    3. 5.3.3.3 Thailand

    4. 5.3.3.4 Japan

    5. 5.3.3.5 Australia

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Libelium Comunicaciones Distribuidas Sl

   2. 6.3.2 Auroras

   3. 6.3.3 Acquity Agriculture

   4. 6.3.4 Pycno

   5. 6.3.5 Agsmarts Inc.

   6. 6.3.6 Edyn

   7. 6.3.7 Acclima Inc.

   8. 6.3.8 Caipos Gmbh

   9. 6.3.9 Vegetronix Inc.

   10. 6.3.10 Sentek Ltd

   11. 6.3.11 Aquaspy Inc.

   12. 6.3.12 CropX

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường cảm biến nông nghiệp được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường cảm biến nông nghiệp đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 13,5% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Edyn, Acclima Inc., CropX, Pycno, Acquity Agriculture là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường cảm biến nông nghiệp.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!