Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Bắc Mỹ được phân khúc dựa trên chủng loại (thành vi sinh vật và tàn dư hữu cơ), loại ứng dụng (vào ngũ cốc, cây họ đậu, trái cây và rau quả, đồn điền, v.v.) và địa lý (vào Hoa Kỳ, Canada, Mexico, và Phần còn lại của Bắc Mỹ)

Ảnh chụp thị trường

Biological Organic Fertilizer Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 14.1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 14,1% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Phân hữu cơ được bón toàn bộ hoặc đậm đặc, tùy thuộc vào hàm lượng dinh dưỡng trong nồng độ cụ thể của thành phần sản phẩm. Các chủng vi sinh vật có ích trong đất được chọn lọc được sử dụng để xử lý hạt giống hoặc bón đất đang được các cộng đồng nông dân đặc biệt quan tâm. Mối quan tâm ngày càng tăng về môi trường và tăng trưởng trong ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ đã mở đường cho việc sử dụng phân bón hữu cơ sinh học.

Scope of the report

The report provides insights on the North American biological organic fertilizer market. The market is segmented, based on type (into microorganism and organic residues), application type (into cereals, legumes, fruits and vegetables, plantations, and others), and geography (into the United States, Canada, Mexico, and the Rest of North America). The report includes an analysis of the competitive landscape, along with the overview of the industry, growth, and for the forecasted period. 

By Application
Microorganism
Organic residues
By Type
Cereals
Legumes
Fruits and Vegetables
Plantations
Other Types
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phát triển ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ

Sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ đang thúc đẩy thị trường phân bón hữu cơ. Sự chuyển hướng ưa thích sang thực phẩm không dư lượng, an toàn và lành mạnh đang thúc đẩy ngành nông nghiệp sử dụng các phương pháp canh tác không sử dụng hóa chất, điều này đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường phân bón hữu cơ. Theo báo cáo, doanh số bán thực phẩm hữu cơ của Hoa Kỳ đạt khoảng 47,86 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Yếu tố này làm nổi bật phạm vi tăng trưởng của thị trường phân bón hữu cơ sinh học.

North America Biological Organic Fertilizer Market

Tăng cường thực hành canh tác hữu cơ

Mối quan tâm ngày càng tăng về môi trường đã mở đường cho việc sử dụng phân bón hữu cơ sinh học. Việc tăng chi phí phân bón hóa học và sự thúc đẩy của các chính phủ đối với canh tác bền vững đang tạo điều kiện cho người nông dân áp dụng các phương pháp canh tác hữu cơ. Điều này làm tăng nhu cầu về phân bón sinh học. Diện tích canh tác hữu cơ ở Hoa Kỳ không ngừng tăng lên, điều này cho thấy nhu cầu về phân bón hữu cơ. Diện tích canh tác hữu cơ ở Hoa Kỳ đã tăng từ 1.769.001 ha trong năm 2010 lên 2.023.430 ha vào năm 2018. Sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với các phương pháp canh tác hữu cơ ở nước này đã thúc đẩy thị trường thuốc điều hòa sinh trưởng thực vật hơn nữa.

North America Biological Organic Fertilizer Market

Bối cảnh cạnh tranh

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đưa ra các dòng giống hiệu quả là chiến lược được các nhà đầu tư lớn tìm kiếm nhiều nhất. Các công ty chủ chốt trên thị trường cũng tập trung vào việc tung ra các sản phẩm mới để phục vụ cho lượng người tiêu dùng rộng rãi hơn và mở rộng thị phần tại thị trường địa phương. Tất cả những người chơi lớn đều có mặt ở Bắc Mỹ và thị trường khu vực được chia cho những người chơi lớn cùng với một số người chơi trong khu vực. Các công ty lớn trên thị trường là Novozymes AS, Rizobacter Argentina SA, T Stanes & Company Limited, Biomax, Symborg và Labiofam SA, v.v.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force's Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Application

   1. 5.1.1 Microorganism

   2. 5.1.2 Organic residues

  2. 5.2 By Type

   1. 5.2.1 Cereals

   2. 5.2.2 Legumes

   3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.2.4 Plantations

   5. 5.2.5 Other Types

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Novozymes AS

   2. 6.3.2 Rizobacter Argentina SA

   3. 6.3.3 Corteva Agriscience

   4. 6.3.4 T Stanes & Company Limited

   5. 6.3.5 Biomax Pharma Services

   6. 6.3.6 Symborg SL

   7. 6.3.7 Labiofam SA

   8. 6.3.8 Bio Nature Technology PTE Ltd

   9. 6.3.9 Krishak Bharati Cooperative Limited (Kribhco)

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The North America Biological Organic Fertilizer Market market is studied from 2016 - 2026.

The North America Biological Organic Fertilizer Market is growing at a CAGR of 14.1% over the next 5 years.

Novozymes A/S, Bio Max, T Stanes & Company Limited, Symborg are the major companies operating in North America Biological Organic Fertilizer Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!