Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Nam Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học được phân chia theo loại (vi sinh vật và bã hữu cơ), ứng dụng (ngũ cốc, cây họ đậu, trái cây và rau, và đồn điền), và địa lý (Argentina, Brazil và Phần còn lại của Nam Mỹ).

Ảnh chụp thị trường

Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 8.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học Nam Mỹ ước tính đạt tốc độ CAGR là 8,2% trong giai đoạn dự báo, 2020-2025. Việc tăng cường thực hành canh tác hữu cơ, nhu cầu cải thiện chất hữu cơ trong đất và cơ cấu điều tiết thuận lợi là những yếu tố thúc đẩy thị trường được nghiên cứu. Hiệu quả sản phẩm thấp trong điều kiện không thuận lợi, nhu cầu cao về phân bón tổng hợp và thời hạn sử dụng thấp của vi sinh vật được cho là sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường. Việc tăng cường thực hành canh tác hữu cơ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường phân bón hữu cơ sinh học. Sự chú trọng vào canh tác bền vững và sự hỗ trợ của chính phủ đối với các nhà sản xuất là những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Phân hữu cơ có nguồn gốc từ nhiều xác động vật, thực vật và quặng khoáng; chúng cũng được phát triển từ các vi sinh vật có lợi. Phân bón sinh học hoặc chế phẩm vi sinh là các công thức vi khuẩn hoặc nấm sống dựa trên chất mang, sẵn sàng sử dụng. Khi áp dụng cho cây trồng, đất hoặc hố ủ phân, chúng giúp huy động các chất dinh dưỡng khác nhau với hoạt động sinh học của chúng. Phân hữu cơ sinh học bổ sung chất dinh dưỡng thông qua các quá trình tự nhiên cố định nitơ trong khí quyển, hòa tan phốt pho, và kích thích sự phát triển của cây trồng thông qua quá trình tổng hợp các chất thúc đẩy tăng trưởng.

Application
Cereals and Pulses
Legumes and Oilseeds
Fruits and Vegetables
Type
Micro Organism
Rhizobium
Azotobacter
Azospirillum
Blue-green Algae
Phosphate Solubilizing Bacteria
Mycorrhiza
Other Types
Organic Residues
FYM
Crop Residues
Green Manure
Other Organic Residues
Geography
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng cường thực hành canh tác hữu cơ

Mối quan tâm gia tăng đối với môi trường đã mở đường cho việc sử dụng phân hữu cơ sinh học. Chi phí phân bón hóa học ngày càng tăng và sự thúc đẩy của các chính phủ đối với canh tác bền vững đang tạo điều kiện cho nông dân áp dụng các phương pháp canh tác hữu cơ. Phân bón sinh học được sử dụng để cải thiện chất lượng của đất, vì chúng có thể giúp cải thiện chất lượng của đất mà không làm mất đi các chất dinh dưỡng cần thiết.

Sử dụng phân bón sinh học cũng giúp tăng quy mô lượng dinh dưỡng của cây trồng, điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Phân bón sinh học, chẳng hạn như Rhizobium, Azospirillum và Phosphobacteria, cung cấp các chất dinh dưỡng nitơ và phốt pho cho cây trồng thông qua quá trình cố định nitơ và hòa tan phốt pho. Những loại phân bón sinh học này được sử dụng cho lúa, đậu, kê, bông, mía và các loại cây trồng làm vườn khác. Vì phân bón sinh học có khả năng thúc đẩy chất hữu cơ trong đất, nên chúng được coi là một số ít trong những thành phần quan trọng nhất của quản lý đất, trong mô hình hiện nay.

Organic Farming Area in South America, By Country, 2018

Argentina thống trị thị trường phân bón hữu cơ sinh học

Argentina chiếm 48,6% thị trường phân bón hữu cơ sinh học Nam Mỹ vào năm 2018. Tổng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ được xử lý bằng phân hữu cơ sinh học ở Argentina là khoảng 3,39 triệu ha vào năm 2017. Argentina có các quy định kiểm soát và luật pháp nghiêm ngặt để cho phép thương mại hóa phân bón sinh học dựa trên Rhizobia. Trong nước, phân bón sinh học được đăng ký theo Dịch vụ Y tế Quốc gia và Chất lượng Nông dược (SENASA), cùng với các ngành khác của chính phủ, quyết định việc áp dụng, hạn chế và tiếp thị phân bón sinh học trong nước.

Là một thị trường định hướng xuất khẩu, việc ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ sinh học tăng lên khi áp dụng các phương pháp canh tác bền vững và các thành phần hữu cơ. Việc cung cấp sản phẩm hiệu quả về chi phí càng làm tăng thêm sự mở rộng thị trường trong nước. Hơn 70% sản phẩm phân hữu cơ sinh học của cả nước được xuất khẩu. Các loại cây trồng chính được xử lý bằng các sản phẩm này là lê, táo, cam, quít, bưởi, chanh, nho, hành, tỏi, măng tây, rau diếp, củ cải, cà rốt và dưa chuột.

South America Biological Organic Fertilizer Market, Revenue Share, 2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ sinh học còn manh mún do sự hiện diện của các thị trường quốc tế và địa phương lớn. Hợp tác với các tổ chức chính phủ, mở rộng thị trường và đổi mới sản phẩm là một số chiến lược được các công ty áp dụng.

Những người chơi chính

 1. Rizobacter Argentina S.A

 2. Embrafos

 3. Tstanes Pvt Ltd

 4. Bioprotan Pvt Ltd

 5. Mabiotec

South America concentration.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Cereals and Pulses

   2. 5.1.2 Legumes and Oilseeds

   3. 5.1.3 Fruits and Vegetables

  2. 5.2 Type

   1. 5.2.1 Micro Organism

    1. 5.2.1.1 Rhizobium

    2. 5.2.1.2 Azotobacter

    3. 5.2.1.3 Azospirillum

    4. 5.2.1.4 Blue-green Algae

    5. 5.2.1.5 Phosphate Solubilizing Bacteria

    6. 5.2.1.6 Mycorrhiza

    7. 5.2.1.7 Other Types

   2. 5.2.2 Organic Residues

    1. 5.2.2.1 FYM

    2. 5.2.2.2 Crop Residues

    3. 5.2.2.3 Green Manure

    4. 5.2.2.4 Other Organic Residues

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 South America

    1. 5.3.1.1 Brazil

    2. 5.3.1.2 Argentina

    3. 5.3.1.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Rizobacter Argentina SA

   2. 6.3.2 Lallemand Inc.

   3. 6.3.3 T Stanes & Company Limited

   4. 6.3.4 Camson Bio Technologies Limited

   5. 6.3.5 Antibiotice SA

   6. 6.3.6 Biomax

   7. 6.3.7 Symborg

   8. 6.3.8 Agri Life

   9. 6.3.9 Biofosfatos do Brasil

   10. 6.3.10 Neochim

   11. 6.3.11 Bio Protan

   12. 6.3.12 Circle-One Internatiomal Inc.

   13. 6.3.13 Bio Nature Technology PTE Ltd

   14. 6.3.14 Kribhco

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The South America Biological Organic Fertilizers Market market is studied from 2016 - 2026.

The South America Biological Organic Fertilizers Market is growing at a CAGR of 8.2% over the next 5 years.

Rizobacter Argentina S.A , Embrafos, Tstanes Pvt Ltd, Bioprotan Pvt Ltd, Mabiotec are the major companies operating in South America Biological Organic Fertilizers Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!