Thị trường cam Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường cam Bắc Mỹ được phân khúc theo địa lý (Canada, Hoa Kỳ và Mexico). Báo cáo phân tích sản xuất (khối lượng), tiêu thụ (khối lượng và giá trị), nhập khẩu (khối lượng và giá trị), xuất khẩu (khối lượng và giá trị) và phân tích xu hướng giá cả của thị trường trong khu vực. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho Thị trường cam Bắc Mỹ về khối lượng (tấn) và giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

North America orange market Overview
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 3.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường cam Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt CAGR 3,9% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Đại dịch Covid-19 ít ảnh hưởng đến sản xuất rau quả trên cả nước. Các nhà sản xuất đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa và an toàn tại hiện trường và nhà kho, chẳng hạn như hạn chế khoảng cách giữa các công nhân trong khi thu hoạch và vận chuyển.

Bắc Mỹ là một trong những nhà sản xuất cam lớn nhất trên toàn cầu. Ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ nói chung là quốc gia chiếm ưu thế về sản xuất cam, tiếp theo là Mexico và Canada. Trong những năm gần đây, cả Mexico và Hoa Kỳ đều có khối lượng sản xuất tương tự nhau ở mức 4.648,6 nghìn tấn và 4.766,3 nghìn tấn vào năm 2020 theo số liệu của FAO. Các giống cam chính được sản xuất trong vùng là Navel, Hamlin, Pineapple, Amber ngọt và Valencia. Tại Hoa Kỳ, khoảng 65% cam được sử dụng để chế biến, chẳng hạn như ở dạng cô đặc hoặc bột, trong khi khoảng 35% cam Mexico được sử dụng để chế biến. Tăng tiêu thụ nước trái cây làm từ cam trong khu vực, thị trường có khả năng tăng ổn định trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

For the purpose of analysis, only fresh produce is considered and the analysis excludes anyy processed form of orange. The North America Orange Market is segmented by geography (Canada, United States, and Mexico). The report analyses production(volume), consumption(volume and value), import(volume and value), export(volume and value), and price trend analysis of the market in the region. The report offers market size and forecasts for North America Orange Market in volume (metric ton) and value (USD million) for all above the segments.

Geography (Production Analysis by Volume, Consumption Analysis by Volume and Value, Import Analysis by Volume and Value, Export Analysis by Volume and Value, and Price Trend Analysis)
United States
Canada
Mexico

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sự gia tăng liên tục trong sản xuất cam ở Mexico

Mexico là một trong những nước sản xuất cam hàng đầu ở Bắc Mỹ. Sản lượng cam của Mexico đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Sản lượng ở Mexico năm 2000 chỉ là 4051,6 so với 4648,6 nghìn tấn vào năm 2020. Mexico cũng đã đáp ứng nhu cầu cam của Hoa Kỳ thông qua việc tăng xuất khẩu, chủ yếu là sau khi sản lượng địa phương của Hoa Kỳ giảm, vốn giảm từ 4,8 triệu tấn năm 2019 lên 4,7 triệu tấn năm 2020 (FAO). Sự gia tăng sản lượng này do áp dụng công nghệ mới, sử dụng nông dược hiệu quả và các chính sách thuận lợi. Trong năm 2018, Mexico đã xuất khẩu 835.786 tấn sang các nước trên thế giới (Bản đồ Thương mại ITC). Các nhà nhập khẩu chính của cam Mexico là Hoa Kỳ và Hà Lan, tiếp theo là Vương quốc Anh, Pháp và Nhật Bản.

North America Orange Market

Hoa Kỳ thống trị xuất khẩu

Hoa Kỳ là nước xuất khẩu cam cao nhất trong số tất cả các nước Bắc Mỹ. Đây cũng là quốc gia tiêu thụ cam chế biến lớn nhất trên thế giới. Người tiêu dùng ở hầu hết các quốc gia mua cam ở dạng tươi và sản xuất nước cam tại nhà. Đất nước này là một trong những quốc gia sản xuất cam lớn trên thế giới, tuy nhiên, gần đây, sản lượng cam của Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tại 4 bang sản xuất cam chính là Florida, California, Texas và Arizona. Sự suy giảm được gây ra chủ yếu do các rủi ro khí hậu và sự bùng phát của dịch bệnh. Hoa Kỳ sản xuất 4,7 triệu tấn cam vào năm 2020 (FAO) và xuất khẩu khoảng 694.404 nghìn tấn cam vào năm 2021 (Bản đồ Thương mại ITC). Các nhà nhập khẩu cam chính của Hoa Kỳ là các nước như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mexico và Úc.

North America Orange Market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Geography (Production Analysis by Volume, Consumption Analysis by Volume and Value, Import Analysis by Volume and Value, Export Analysis by Volume and Value, and Price Trend Analysis)

   1. 5.1.1 United States

   2. 5.1.2 Canada

   3. 5.1.3 Mexico

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. ASSESSMENT OF IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The North America Orange Market market is studied from 2017 - 2027.

The North America Orange Market is growing at a CAGR of 3.9% over the next 5 years.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!