Thị trường phân bón hữu cơ Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Phân bón Hữu cơ Châu Phi được phân khúc theo loại (Vi sinh vật và các chất hữu cơ), Ứng dụng (Ngũ cốc, Các loại đậu, Trái cây và Rau quả, Trồng trọt và các Ứng dụng khác) và Địa lý (Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia và Phần còn lại của Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng triệu USD cho phân khúc nói trên.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 9.3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón hữu cơ châu Phi được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 9,3% trong năm dự báo.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến thị trường phân bón hữu cơ sinh học Châu Phi, khiến thị trường này tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn dự báo. COVID-19 có tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng. Do những hạn chế trong việc di chuyển của nguyên vật liệu, ngành sản xuất đã bị ảnh hưởng ban đầu về nguồn cung và dòng tiền. Với các chính sách hiệu quả của chính phủ và việc thực hiện các thông lệ phù hợp có thể giúp các công ty thu được lợi nhuận sau những ảnh hưởng tức thời của đại dịch.

Tập trung vào canh tác hữu cơ và nhu cầu thực hành canh tác bền vững là những lý do chính khiến việc tiêu thụ phân bón hữu cơ ngày càng tăng ở châu Phi. Các sáng kiến ​​và trợ cấp khác nhau của chính phủ ở các nước đang phát triển để canh tác hữu cơ bền vững được kỳ vọng sẽ duy trì sự tăng trưởng liên tục trên thị trường. Người nông dân ít nhận thức đang kìm hãm sự phát triển của thị trường. Các thị trường đang phát triển và chưa được khai thác ở Châu Phi sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho thị trường.

Scope of the report

Organic fertilizers are derived from many animal and plant-based residues and mineral ores, and they are also developed from beneficial microorganisms. This report analyzes the complete market scenario of the biological organic fertilizers in different regions of Africa. The African organic fertilizer market is segmented by type (Microorganism and Organic Residues), Application (Cereals, Legumes, Fruits and Vegetables, Plantations, and Other Applications), and Geography (South Africa, Egypt, Ethiopia, and Rest of Africa). The report offers market size and forecast in terms of value in USD million for the above-mentioned segment.

Product Type
Microorganisms
Organic Residues
Application type
Cereals
Legumes
Fruits and Vegetables
Plantations
Other Applications
Geography
South Africa
Ethiopia
Egypt
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Mức độ phổ biến của trang trại hữu cơ thúc đẩy thị trường

Châu Phi có dân số cao nhất với diện tích đất canh tác lớn nhất. Ví dụ, khu vực châu Phi cận Sahara có 13% dân số thế giới và có khoảng 20% ​​diện tích đất nông nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do sản xuất lương thực không đủ. Việc không tiếp cận được cơ giới hóa trong canh tác và hạn chế sử dụng phân bón do sức mua của nông dân ít hơn đang thúc đẩy nhu cầu về các loại phân bón thay thế hiệu quả về chi phí, chẳng hạn như phân hữu cơ trong khu vực.

Nông nghiệp hữu cơ ở châu Phi đang gia tăng với tốc độ đáng kể. Theo FAO, diện tích canh tác hữu cơ là 1,9 triệu ha vào năm 2017, cao hơn 0,1 triệu ha so với năm trước. Có hơn 1,2 triệu ha đất nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận ở Châu Phi, chiếm khoảng 3% diện tích đất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới. Có hơn 574'000 nhà sản xuất hữu cơ. Uganda có diện tích hữu cơ lớn nhất (231'000 ha) và hầu hết các nhà sản xuất hữu cơ. Do canh tác hữu cơ chỉ sử dụng phân hữu cơ sinh học, nên việc gia tăng canh tác hữu cơ đã thúc đẩy thị trường ở Châu Phi.

Organic Area, Farm Land, Hectares, Africa, 2016 - 2019

Nam Phi thống trị phân khúc thị trường phân bón sinh học

Nam Phi là quốc gia đứng đầu trong số tất cả các quốc gia châu Phi về doanh thu từ phân bón sinh học. Các yếu tố, như mối quan tâm về môi trường, nâng cao nhận thức của người nông dân, và chất lượng đất suy thoái, là những động lực thị trường chính trong khu vực

Theo FAO, mức tiêu thụ phân bón ở Nam Phi đã tăng từ 60 Kg / ha vào năm 2016 lên 72,8 Kg / ha vào năm 2020. Việc tiêu thụ nhiều phân bón hóa học hơn mức khuyến cáo trong những năm qua đã dẫn đến chua hóa đất, do đó, phân hữu cơ cần thiết để điều chỉnh giá trị PH của đất. Cần tăng sản lượng trên đất màu mỡ thấp cần lượng phân hữu cơ cao. Điều này tăng cường sự sẵn có chất dinh dưỡng của cây trồng (bằng các quá trình như cố định N trong khí quyển hoặc hòa tan P có trong đất), do đó, mang lại sức khỏe tốt hơn cho cây trồng và đất, do đó, nâng cao năng suất cây trồng, do đó, có thể thúc đẩy phân bón hữu cơ thị trường trong thời kỳ dự báo.

Biofertilizer Market: Biofertilizers ,Market share by Countries, 2016-2025​

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ châu Phi rất phân mảnh, với 5 công ty hàng đầu chiếm khoảng 20-30% thị trường. Có rất nhiều công ty địa phương hoạt động trong khu vực, chủ yếu là do thị trường không được kiểm soát. Các công ty lớn trong thị trường phân bón hữu cơ châu Phi là Rizobacter Argentina SA, Novozymes A / S, Symborg, International Panaacea Limited và MBFI. Hợp tác với các tổ chức chính phủ và mở rộng thị trường, cùng với đổi mới sản phẩm là một số chiến lược được các công ty áp dụng.

Những người chơi chính

 1. Rizobacter Argentina S.A.

 2. Novozymes A/S

 3. Symborg

 4. International Panaacea Limited

 5. MBFI

africa bioferti_cl.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón hữu cơ châu Phi rất phân mảnh, với 5 công ty hàng đầu chiếm khoảng 20-30% thị trường. Có rất nhiều công ty địa phương hoạt động trong khu vực, chủ yếu là do thị trường không được kiểm soát. Các công ty lớn trong thị trường phân bón hữu cơ châu Phi là Rizobacter Argentina SA, Novozymes A / S, Symborg, International Panaacea Limited và MBFI. Hợp tác với các tổ chức chính phủ và mở rộng thị trường, cùng với đổi mới sản phẩm là một số chiến lược được các công ty áp dụng.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Microorganisms

   2. 5.1.2 Organic Residues

  2. 5.2 Application type

   1. 5.2.1 Cereals

   2. 5.2.2 Legumes

   3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.2.4 Plantations

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 South Africa

   2. 5.3.2 Ethiopia

   3. 5.3.3 Egypt

   4. 5.3.4 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Rizobacter Argentina SA

   2. 6.3.2 Novozymes AS

   3. 6.3.3 Company C

   4. 6.3.4 International Panaacea Limited

   5. 6.3.5 MBFI

   6. 6.3.6 T Stanes & Company Limited

   7. 6.3.7 Camson Bio Technologies Limited

   8. 6.3.8 Biomax

   9. 6.3.9 Agri Life

   10. 6.3.10 Bio Protan

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Africa Biological Organic Fertilizers Market market is studied from 2017 - 2027.

The Africa Biological Organic Fertilizers Market is growing at a CAGR of 9.3% over the next 5 years.

Rizobacter Argentina S.A., Novozymes A/S, Symborg, International Panaacea Limited, MBFI are the major companies operating in Africa Biological Organic Fertilizers Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!