Thị trường xét nghiệm thành thạo phòng thí nghiệm - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm được phân đoạn theo loại ngành, công nghệ (phản ứng chuỗi polymerase, xét nghiệm miễn dịch, sắc ký, quang phổ và các công nghệ khác) và địa lý

Ảnh chụp thị trường

CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thử nghiệm thành thạo so sánh các kết quả đo do các phòng thí nghiệm khác nhau thu được. Thị trường được dự đoán sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo do các yếu tố thúc đẩy như thị trường ống biosimilars mới nổi, nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thực phẩm đóng gói và ngày càng tập trung vào việc kiểm tra nước vì nó chứa nhiều loại chất phân tích vô cơ và hữu cơ bao gồm các kim loại thông thường và độc hại. Một số công ty như Bio-Rad liên tục giới thiệu những đổi mới trong các chương trình thử nghiệm. Các chương trình này hiệu quả và giúp các phòng thí nghiệm duy trì chất lượng theo các tiêu chuẩn do các hiệp hội quốc tế đặt ra. Các yếu tố khác, chẳng hạn như Tăng quy định an toàn cho ngành dược phẩm và thực phẩm và các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm xác định hiệu suất của các phòng thí nghiệm riêng lẻ đối với các phép thử hoặc phép đo cụ thể và được sử dụng để giám sát hoạt động của các phòng thí nghiệm.

By Industry Type
Clinical Diagnostics
Microbiology
Pharmaceuticals
Biologics
Others
By Technology
Polymerase Chain Reaction
Immunoassays
Chromatography
Spectrometry
Other Technologies
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Bộ phận Sắc ký dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở tốc độ CAGR cao nhất trong suốt thời gian dự báo

Theo Công nghệ, thị trường đã được phân khúc thành phản ứng chuỗi polymerase, xét nghiệm miễn dịch, sắc ký, đo phổ và các công nghệ khác. Sắc ký được sử dụng để thực hiện các phân tách khó khăn như xác định trình tự axit amin hoặc phân tách chất ô nhiễm. Có một số lợi thế liên quan đến việc kiểm tra sắc ký như cải thiện độ an toàn, độ tin cậy và tính minh bạch của chuỗi cung ứng dược phẩm bằng cách kiểm tra sức mạnh, độ tinh khiết, chất lượng và hiệu lực của một sản phẩm thuốc là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này.

Laboratory Proficiency Testing Market 1

Bắc Mỹ thống trị Thị trường Thử nghiệm Thành thạo Phòng thí nghiệm

Thị trường Bắc Mỹ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như nâng cao nhận thức về sự sẵn có của các chương trình thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm chất lượng cao cùng với kịch bản quy định thuận lợi, hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường này. Hơn nữa, các nền kinh tế phát triển như Mỹ và Canada có các chuyên gia lành nghề, điều này sẽ thúc đẩy thị trường. Bắc Mỹ là trung tâm của các ngành công nghiệp dược phẩm, thực phẩm & đồ uống, nước & môi trường và mỹ phẩm. Do đó, thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trong những năm dự báo.

Laboratory Proficiency Testing Market 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường cứng nhắc có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm hầu hết các công ty quốc tế. Một số công ty lớn trong thị trường thử nghiệm thành thạo trong phòng thí nghiệm bao gồm Bio-Rad Laboratories, Inc., FAPAS (A Division of Fera Science Limited), LGC Limited, Merck KGaA, NSI Lab Solutions, QACS Ltd, Trilogy Analytical Laboratory và Waters Corporation, cung cấp các sản phẩm này trên toàn cầu.

Những người chơi chính

 1. Bio-Rad Laboratories, Inc.,

 2. FAPAS

 3. LGC Limited

 4. Merck KGaA

 5. Trilogy Analytical Laboratory

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Laboratory Proficiency Testing Market - 1

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Focus on Water Testing

   2. 4.2.2 Emerging Biosimilars Market

   3. 4.2.3 Increasing Demand for Packaged Food Products

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Dearth of Skilled Professionals

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Industry Type

   1. 5.1.1 Clinical Diagnostics

   2. 5.1.2 Microbiology

   3. 5.1.3 Pharmaceuticals

   4. 5.1.4 Biologics

   5. 5.1.5 Others

  2. 5.2 By Technology

   1. 5.2.1 Polymerase Chain Reaction

   2. 5.2.2 Immunoassays

   3. 5.2.3 Chromatography

   4. 5.2.4 Spectrometry

   5. 5.2.5 Other Technologies

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Bio-Rad Laboratories, Inc.

   2. 6.1.2 FAPAS (A Division of Fera Science Limited)

   3. 6.1.3 LGC Limited

   4. 6.1.4 Merck KGaA

   5. 6.1.5 NSI Lab Solutions

   6. 6.1.6 QACS Ltd

   7. 6.1.7 Trilogy Analytical Laboratory

   8. 6.1.8 Waters Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thử nghiệm thành thạo phòng thí nghiệm được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Thử nghiệm Năng lực Phòng thí nghiệm đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,2% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Bio-Rad Laboratories, Inc.,, FAPAS, LGC Limited, Merck KGaA, Trilogy Analytical Laboratory là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Xét nghiệm Năng lực Phòng thí nghiệm.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!