Thị trường Ngũ cốc Colombia - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Báo cáo thị trường ngũ cốc Colombia phân tích các loại ngũ cốc và ngũ cốc chính trong nước cùng với sản xuất, tiêu thụ và thương mại của chúng. Báo cáo cũng đưa ra phân tích chuỗi giá trị và phân tích xu hướng giá cả cùng với xu hướng tăng trưởng của thị trường.

Ảnh chụp thị trường

Grain Market in Colombia: Analysis of Production, Consumption, and Trend for Major Cereals, Pulses, and Oilseeds - Trends and Forecasts (2020 - 2025
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.5 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngũ cốc Colombia dự kiến ​​sẽ đạt CAGR là 4,5% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Một số loại ngũ cốc chính được sản xuất trong nước là ngô và gạo. Mặc dù ngô là một trong những cây trồng được sản xuất chính trong nước, Colombia không tự cung tự cấp về sản lượng ngô mà họ phải nhập khẩu từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu trong nước. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), gạo là loại ngũ cốc được trồng phổ biến nhất trên cả nước với sản lượng 3,3 triệu tấn, vào năm 2018. Ngô và lúa miến là những loại ngũ cốc được sản xuất lớn thứ hai và thứ ba trong cả nước với sản lượng số lượng tương ứng là 1,3 triệu tấn và 0,01 triệu tấn. Sản lượng gia súc gia tăng và nhu cầu dân số ngày càng tăng sẽ thúc đẩy sản xuất ngũ cốc của cả nước.

Scope of the report

This report analyses the production, consumption, trade, and value chain of different types of grains in Columbia. It also gives an in-depth pricing analysis of all the grains along with future opportunities.

Rice
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis
Maize
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis
Sorghum
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis
Wheat
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis
Barley
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis
Oats
Production Analysis
Consumption Analysis (Volume and Value)
Import market (Volume & Value)
Export market (Volume & Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhập khẩu ngũ cốc

Colombia là nước nhập khẩu ròng ngô, vì sản xuất trong nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 30% tổng tiêu thụ nội địa và chiếm khoảng 51% tổng khối lượng nông sản nhập khẩu ngũ cốc, theo ITC Trade, vào năm 2016, trị giá 871,4 USD. lượng ngô nhập khẩu đã tăng lên 1049,96 triệu USD trong năm 2018. Ngoài ra, trong năm 2018, cả nước nhập khẩu lúa mì và gạo lần lượt là 1.722 nghìn tấn và 164,8 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu lần lượt là 431,65 triệu USD và 79,31 triệu USD. Hoa Kỳ là nhà cung cấp ngô chính với trị giá 994,85 triệu USD trong năm 2019, chiếm 94,8% tổng lượng ngô nhập khẩu từ nước này. Tiếp theo là Argentina và Brazil với thị phần nhỏ lần lượt là 3,1% và 1,5% trong năm 2018.

Colombia Grain Market

Nhu cầu từ ngành thức ăn chăn nuôi thúc đẩy sản xuất

Xu hướng đi lên của thị trường ngũ cốc được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi đang tăng đều đặn trong những năm qua. 95% lượng ngô nhập khẩu được dành cho thức ăn chăn nuôi, 5% còn lại dùng cho con người. Nhu cầu về thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng, chủ yếu là trong lĩnh vực gia cầm, khi nền kinh tế Colombia vẫn mạnh và sự thay đổi chế độ ăn uống điều chỉnh để người dân thoát nghèo sang tầng lớp thu nhập thấp và trung bình. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thịt gia cầm là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất, năm 2016 mức tiêu thụ bình quân đầu người là 28,3kg đã tăng lên 31,1kg vào năm 2019. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chăn nuôi sản xuất cũng ngày càng phát triển. Nhu cầu về thịt sẽ tiếp tục tăng do tăng trưởng kinh tế bền vững và thu nhập hộ gia đình tăng lên thúc đẩy tiêu thụ protein động vật và nhu cầu về thức ăn chăn nuôi. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường ngũ cốc trong nước.

Colombia Grain Market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value chain analysis

  5. 4.5 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Rice

   1. 5.1.1 Production Analysis

   2. 5.1.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.1.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.1.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.1.5 Price Trend Analysis

  2. 5.2 Maize

   1. 5.2.1 Production Analysis

   2. 5.2.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.2.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.2.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.2.5 Price Trend Analysis

  3. 5.3 Sorghum

   1. 5.3.1 Production Analysis

   2. 5.3.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.3.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.3.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.3.5 Price Trend Analysis

  4. 5.4 Wheat

   1. 5.4.1 Production Analysis

   2. 5.4.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.4.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.4.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.4.5 Price Trend Analysis

  5. 5.5 Barley

   1. 5.5.1 Production Analysis

   2. 5.5.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.5.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.5.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.5.5 Price Trend Analysis

  6. 5.6 Oats

   1. 5.6.1 Production Analysis

   2. 5.6.2 Consumption Analysis (Volume and Value)

   3. 5.6.3 Import market (Volume & Value)

   4. 5.6.4 Export market (Volume & Value)

   5. 5.6.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Ngũ cốc Colombia được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Ngũ cốc Colombia đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,5% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!