Thị trường Vodka thủ công toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Vodka thủ công toàn cầu được phân khúc theo loại (vodka thủ công có hương vị và vodka thủ công không hương vị); theo kênh phân phối (kênh On-trade và Off-trade) và theo khu vực địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Summary
share button
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.0 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vodka thủ công toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,0% trong giai đoạn dự báo (2019-2024).

 • Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với vodka và sự ra mắt thường xuyên của các sản phẩm mới có công thức, chẳng hạn như vodka thủ công có hương vị khác nhau không chứa gluten trên thị trường của các công ty chủ chốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cao, yếu tố kìm hãm thị trường là sự biến động của giá nguyên vật liệu dùng để sản xuất rượu vodka thủ công.
 • Về mặt địa lý, Bắc Mỹ đang thống trị thị trường, tiếp theo là Châu Âu và Châu Á - Thái Bình Dương, do sự tập trung sản xuất và nhu cầu về vodka thủ công. Xét về quốc gia, Úc đã chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng về số lượng các nhà máy chưng cất thủ công.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường vodka thủ công toàn cầu đã được phân khúc theo loại thành vodka thủ công có hương vị và không có hương vị; và theo kênh phân phối thành kênh On-trade và Off-trade. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp phân tích về thị trường vodka thủ công tại các thị trường mới nổi và lâu đời trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông & Châu Phi.

Type
Flavored craft vodka
Unflavored craft vodka
Distribution Channel
On-trade channel
Off-trade channel
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
Germany
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhu cầu về vodka có hương vị

Sự thay đổi trong khẩu vị và nhu cầu ngày càng tăng đối với rượu vodka thủ công với hương vị độc đáo đang góp phần vào sự phát triển của thị trường rượu vodka thủ công. Ví dụ, Deep Eddy Vodka, một thương hiệu của Heaven Hill Brands, một thương hiệu rượu mạnh do Mỹ sản xuất và thuộc sở hữu của gia đình cung cấp nhiều loại vodka có hương vị bao gồm vodka trà ngọt, vodka nam việt quất, vodka chanh, vodka đào, vodka cam và nhiều loại khác . Do đó, nhu cầu gia tăng đã dẫn đến việc tăng số lượng các nhà máy chưng cất thủ công và các nhà sản xuất rượu mạnh sản xuất rượu vodka thủ công. Theo số liệu được tiết lộ bởi TTB (Cục Thuế và Thương mại Rượu và Thuốc lá), số lượng các nhà sản xuất rượu thủ công có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2013-2017.

Trend 1

Bắc Mỹ để thúc đẩy thị trường

Các quốc gia Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn nhất do nhu cầu ngày càng tăng đối với rượu thủ công của người tiêu dùng và số lượng nhà máy chưng cất thủ công ngày càng tăng trong khu vực với việc ra mắt sản phẩm thường xuyên. Ngoài ra, sự gia tăng số lượng các nhà máy chưng cất thủ công trong khu vực cùng với nhu cầu gia tăng đối với các loại rượu vodka cao cấp, siêu cao cấp và rượu vodka có hương vị dân tộc, bao gồm cả các loại thủ công và thủ công, đã tăng lên trong số người tiêu dùng, khiến một số quốc gia nhập khẩu cùng loại đã thúc đẩy thêm tăng trưởng thị trường vodka thủ công trong khu vực. Ngoài ra, số lượng giới thiệu sản phẩm thường xuyên của các công ty trong khu vực sau đó đã thúc đẩy thị trường.

Trend 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường rượu vodka thủ công toàn cầu còn phân mảnh do sự hiện diện của các công ty lớn trong khu vực và trong nước ở các quốc gia khác nhau. Nhấn mạnh vào việc sáp nhập, mở rộng, mua lại và hợp tác của các công ty cùng với việc phát triển sản phẩm mới là phương pháp tiếp cận chiến lược được các công ty hàng đầu áp dụng để tăng cường sự hiện diện thương hiệu của họ trong lòng người tiêu dùng.

Những người chơi chính

 1. Sazerac Company

 2. Beam Suntory Inc.

 3. William Grant & Sons Limited

 4. Fifth Generation, Inc.- Tito’s Handmade Vodka

 5. Diageo plc-The Smirnoff Co.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

CL

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Flavored craft vodka

   2. 5.1.2 Unflavored craft vodka

  2. 5.2 Distribution Channel

   1. 5.2.1 On-trade channel

   2. 5.2.2 Off-trade channel

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Spain

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 Germany

    4. 5.3.2.4 France

    5. 5.3.2.5 Italy

    6. 5.3.2.6 Russia

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East and Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Sazerac Company

   2. 6.3.2 Beam Suntory Inc.

   3. 6.3.3 William Grant & Sons Limited

   4. 6.3.4 Fifth Generation, Inc.- Tito's Handmade Vodka

   5. 6.3.5 Diageo plc-The Smirnoff Co.

   6. 6.3.6 Heaven Hill Brands

   7. 6.3.7 St. George Spirits

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Vodka thủ công toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Vodka thủ công toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,0% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Công ty Sazerac, Beam Suntory Inc., William Grant & Sons Limited, Fifth Generation, Inc.-Tito's Handmade Vodka, Diageo plc-The Smirnoff Co. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Vodka Thủ công Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!