Thị trường EPC Điện Hoa Kỳ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ được phân đoạn theo Loại (Nhiệt, Khí, Tái tạo, Hạt nhân và Các loại khác)

Ảnh chụp thị trường

US Power EPC Market
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 4.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường EPC Điện Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 4,5% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường điện ở Mỹ trong quý 1 năm 2020. Các biện pháp cấm vận do chính phủ nước này áp đặt đã làm giảm nhu cầu điện ngay lập tức trong các hạng mục thương mại và công nghiệp trong quý 1 năm 2020. Các yếu tố như tăng điện công suất phát điện có khả năng thúc đẩy thị trường EPC điện của Mỹ trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, việc nâng cấp các nhà máy điện thông thường rất khó khăn và tốn kém, điều này được cho là sẽ làm chậm lại thị trường EPC điện của Mỹ.

 • Phân khúc loại nhiệt, bao gồm các nguồn như than, dầu và khí tự nhiên, chiếm hơn 60% tổng sản lượng điện được tạo ra ở Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) vào năm 2020, có khả năng thống trị Thị trường EPC Điện Hoa Kỳ .
 • Hoa Kỳ có một số nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió. Chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch đáp ứng 20% ​​nhu cầu năng lượng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Điều này có thể sẽ tạo ra một số cơ hội cho thị trường EPC điện của Mỹ trong tương lai.
 • Các chính sách và hỗ trợ phát điện của Chính phủ sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo. Ngoài ra, các khoản đầu tư lớn vào mạng lưới truyền tải đang được thực hiện, tiếp tục thúc đẩy thị trường EPC điện ở Hoa Kỳ.

Scope of the report

The US Power EPC Market includes:

Type
Thermal
Gas
Renewable
Nuclear
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc loại nhiệt để thống trị thị trường

 • Năng lượng đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiên liệu hóa thạch như than và dầu đến các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. Cơ cấu sản xuất điện ở Hoa Kỳ chủ yếu là các nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt tự nhiên vào năm 2020.
 • Vào năm 2020, hơn 60% sản lượng điện được sản xuất ở Mỹ thông qua các nguồn nhiệt điện: than đá, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ.
 • Theo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của EIA (Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng), sản lượng điện đốt than ở Hoa Kỳ tăng 21% vào năm 2021 so với năm 2020, thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc trong giai đoạn dự báo.
 • Hơn nữa, năng lượng được tạo ra từ khí đốt tự nhiên ở quốc gia Bắc Mỹ là 1738,4 terawatt giờ vào năm 2020, cung cấp gần 40% tổng sản lượng điện của quốc gia này.
 • Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, khoảng 27,3 gigawatt (GW) công suất đốt bằng khí đốt tự nhiên mới dự kiến ​​đưa vào hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2022 đến năm 2025, thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc trong giai đoạn dự báo.
 • Như vậy, phân khúc nguồn nhiệt được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường EPC điện của Mỹ trong giai đoạn dự báo với các yếu tố nêu trên.
US Power EPC Market-Power Generation Mix in Vietnam, in %, 2020

Chính sách và Hỗ trợ của Chính phủ đang thúc đẩy Thị trường.

 • Các chính sách và hỗ trợ của Chính phủ đối với sản xuất điện và sự gia tăng đầu tư vào truyền tải điện sẽ thúc đẩy thị trường Điện Hoa Kỳ trong giai đoạn dự báo.
 • Một số chính sách của chính phủ đã được đưa ra đối với cơ sở hạ tầng lưới điện. Ví dụ: vào tháng 1 năm 2022, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố khởi động Sáng kiến ​​Xây dựng Lưới điện Tốt hơn để xúc tác sự phát triển trên toàn quốc các đường dây tải điện công suất lớn mới và nâng cấp.
 • Hoa Kỳ có đủ khả năng phát điện. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng lưới điện quan trọng nhất trên toàn thế giới, với hơn 1 triệu megawatt công suất phát điện được kết nối với 600.000 dặm đường dây tải điện. Hơn nữa, các khoản đầu tư vốn để hiện đại hóa lưới điện để làm cho nó thông minh hơn và linh hoạt hơn đã được thực hiện trong những năm gần đây để nâng cấp mạng lưới truyền tải của Hoa Kỳ, điều này sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường EPC điện.
 • Ngoài ra, đầu tư vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã tăng lên 55 tỷ USD vào năm 2020. Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã công bố kế hoạch triển khai 7,6 GW (Gigawatts) gió và 21,5 GW năng lượng mặt trời ở Hoa Kỳ vào năm 2022, trong đó lần lượt sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tài trợ cho các dự án truyền dẫn khác nhau để nâng cấp mạng lưới truyền dẫn của các quốc gia. Đối với Cụ thể, vào tháng 4 năm 2021, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố khoản vay lên tới 8,25 tỷ USD từ Văn phòng Chương trình Cho vay (LPO) và Cơ quan Quản lý Điện lực Miền Tây (WAPA) để hỗ trợ cam kết của nước này đối với hiện đại hóa lưới điện và cơ sở hạ tầng của quốc gia và cung cấp 100% năng lượng sạch cho các doanh nghiệp và chủ nhà vào năm 2035.
 • Do đó, một kịch bản như vậy có khả năng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong thời gian nghiên cứu.
US Power EPC Market-Electricity Generation

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này là Siemens AG, John Wood Group PLC, Bechtel Corporation, Fluor Corporation và JGC Holding Corporation cùng nhiều công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Fluor Corporation

 2. Bechtel Corporation

 3. JGC Holdings Corporation

 4. Siemens AG

 5. John Wood Group PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Template US Power EPC.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này là Siemens AG, John Wood Group PLC, Bechtel Corporation, Fluor Corporation và JGC Holding Corporation cùng nhiều công ty khác.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand in USD billion, till 2027

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Thermal

   2. 5.1.2 Gas

   3. 5.1.3 Renewable

   4. 5.1.4 Nuclear

   5. 5.1.5 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 JGC Corporation

   2. 6.3.2 Siemens AG

   3. 6.3.3 Fluor Corporation

   4. 6.3.4 John Wood Group PLC

   5. 6.3.5 Bechtel Corporation

   6. 6.3.6 Gemma Power Holdings

   7. 6.3.7 Jacobs Engineering Group Inc.

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường EPC điện Hoa Kỳ được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường EPC Điện Hoa Kỳ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >4,5% trong 5 năm tới.

Fluor Corporation, Bechtel Corporation, JGC Holdings Corporation, Siemens AG, John Wood Group PLC là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường EPC Điện Hoa Kỳ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!