Phân tích quy mô và thị phần thị trường EPC Power của Hoa Kỳ - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ được phân chia theo loại (Nhiệt điện, khí đốt, năng lượng tái tạo, hạt nhân và các loại khác).

Quy mô thị trường EPC Power của Hoa Kỳ

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước
Thị trường EPC điện lực Hoa Kỳ
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2020 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2024 - 2029
Giai Đoạn Dữ Liệu Lịch Sử 2020 - 2022
CAGR > 4.50 %
Tập Trung Thị Trường Trung bình

Những người chơi chính

Thị trường EPC điện lực Hoa Kỳ

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Giấy Phép Người Dùng Cá Nhân

$4750

Giấy Phép Đội Nhóm

$5250

Giấy Phép Tổ Chức

$8750

Đặt Sách Trước

Phân tích thị trường EPC Power của Hoa Kỳ

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ ghi nhận tốc độ CAGR hơn 4,5% trong giai đoạn dự báo 2022-2027. Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường điện Hoa Kỳ trong Quý 1 năm 2020. Các biện pháp phong tỏa do chính phủ nước này áp đặt đã làm giảm nhu cầu điện tức thời ở các hạng mục thương mại và công nghiệp trong Quý 1 năm 2020. Công suất phát điện tăng có thể sẽ thúc đẩy thị trường EPC điện của Hoa Kỳ trong thời kỳ dự báo. Tuy nhiên, việc nâng cấp các nhà máy điện thông thường rất khó khăn và tốn kém, điều này dự kiến ​​sẽ làm chậm sự tăng trưởng của thị trường EPC điện tại Hoa Kỳ.

 • Phân khúc nhiệt điện, bao gồm các nguồn như than, dầu và khí tự nhiên đóng góp hơn 60,0% tổng sản lượng điện được tạo ra ở Hoa Kỳ vào năm 2020, có khả năng thống trị thị trường EPC điện của Hoa Kỳ.
 • Hoa Kỳ có một số nguồn năng lượng tái tạo quan trọng nhất, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió. Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch đáp ứng 20% ​​nhu cầu năng lượng từ năng lượng tái tạo vào năm 2030, điều này có thể tạo ra một số cơ hội cho thị trường EPC điện của Hoa Kỳ trong tương lai.
 • Các chính sách và hỗ trợ của chính phủ cho việc sản xuất điện có thể thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo. Các khoản đầu tư lớn vào mạng lưới truyền tải đang được thực hiện, tiếp tục thúc đẩy thị trường EPC điện ở Hoa Kỳ.

Xu hướng thị trường EPC điện của Hoa Kỳ

Phân khúc loại nhiệt để chiếm lĩnh thị trường

 • Năng lượng đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhiên liệu hóa thạch, như than và dầu, và các nguồn tái tạo, như gió và mặt trời. Vào năm 2020, nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí đốt tự nhiên thống trị cơ cấu sản xuất điện ở Hoa Kỳ.
 • Năm 2020, hơn 60% điện năng được tạo ra ở Hoa Kỳ thông qua các nguồn nhiệt điện như than đá, khí đốt tự nhiên và dầu.
 • Theo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng), sản xuất đốt than ở Hoa Kỳ đã tăng 21% vào năm 2021 so với năm 2020, điều này có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này trong giai đoạn dự báo.
 • Điện năng được tạo ra từ khí đốt tự nhiên trong nước là 1.738,4 terawatt giờ vào năm 2020, đóng góp gần 40% vào tổng sản lượng điện.
 • Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, khoảng 27,3 GW công suất khí đốt tự nhiên mới dự kiến ​​​​sẽ được đưa vào sử dụng tại Hoa Kỳ từ năm 2022 đến năm 2025, thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này trong giai đoạn dự báo.
 • Do đó, phân khúc nguồn nhiệt dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường EPC điện của Hoa Kỳ trong giai đoạn dự báo do các yếu tố nêu trên.
Thị trường EPC của Hoa Kỳ-Cơ cấu sản xuất điện tại Việt Nam, tính bằng %, năm 2020

Chính sách và hỗ trợ của Chính phủ thúc đẩy thị trường

 • Các chính sách và hỗ trợ của chính phủ cho việc sản xuất điện cũng như việc tăng cường đầu tư vào truyền tải điện có thể sẽ thúc đẩy thị trường EPC điện của Hoa Kỳ trong giai đoạn dự báo.
 • Một số chính sách của chính phủ đã được khởi xướng cho cơ sở hạ tầng lưới điện. Vào tháng 1 năm 2022, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố Sáng kiến ​​Xây dựng Lưới điện Tốt hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển trên toàn quốc các đường dây truyền tải điện công suất cao mới và nâng cấp.
 • Hoa Kỳ có đủ năng lực sản xuất điện. Đây là một trong những cơ sở hạ tầng lưới điện quan trọng nhất trên toàn thế giới, với công suất phát điện hơn 1 triệu MW được kết nối với 600.000 dặm đường dây truyền tải. Hơn nữa, trong những năm gần đây, các khoản đầu tư vốn đã được thực hiện để hiện đại hóa lưới điện để làm cho nó thông minh hơn và linh hoạt hơn nhằm nâng cấp mạng lưới truyền tải của Hoa Kỳ. Yếu tố này có thể thúc đẩy thị trường EPC điện của Mỹ.
 • Đầu tư vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời tăng lên 55 tỷ USD vào năm 2020. Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã công bố kế hoạch triển khai 7,6 GW gió và 21,5 GW năng lượng mặt trời tại Hoa Kỳ vào năm 2022, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Chính phủ Hoa Kỳ cũng tài trợ cho nhiều dự án truyền tải khác nhau để nâng cấp mạng lưới truyền tải của quốc gia. Vào tháng 4 năm 2021, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đã công bố các khoản vay lên tới 8,25 tỷ USD từ Văn phòng Chương trình Cho vay (LPO) và Cơ quan Quản lý Điện lực Khu vực Miền Tây (WAPA) để hỗ trợ cam kết của đất nước trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quốc gia. lưới điện và cơ sở hạ tầng, đồng thời cung cấp 100% năng lượng sạch cho các doanh nghiệp và chủ nhà vào năm 2035.
 • Do đó, kịch bản như vậy có khả năng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
Thị trường EPC của US Power-Sản xuất điện

Tổng quan về ngành EPC Power của Hoa Kỳ

Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt là Siemens AG, John Wood Group PLC, Bechtel Corporation, Fluor Corporation và JGC Holding Corporation.

Các nhà lãnh đạo thị trường EPC điện của Hoa Kỳ

 1. Fluor Corporation

 2. Bechtel Corporation

 3. JGC Holdings Corporation

 4. Siemens AG

 5. John Wood Group PLC

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Mẫu US Power EPC.png
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường EPC điện của Hoa Kỳ

 • Vào tháng 3 năm 2021, Decade Corporation và Bechtel Oil Gas and Chemicals Inc. (Bechtel) đã công bố hoàn tất các thỏa thuận kỹ thuật, mua sắm và xây dựng cho ba đoàn tàu đầu tiên tại dự án Rio Grande LNG của NextDecade.
 • Vào tháng 1 năm 2020, công ty con Gemma Power Systems thuộc sở hữu hoàn toàn của Argan có trụ sở tại Hoa Kỳ đã giành được hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) với Harrison Power cho dự án điện 1.085 GW ở Ohio, Hoa Kỳ.

Báo cáo thị trường EPC Power của Hoa Kỳ - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Phạm vi nghiên cứu

   1. 1.2 Định nghĩa thị trường

    1. 1.3 Giả định nghiên cứu

    2. 2. TÓM TẮT TÓM TẮT

     1. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

      1. 4. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

       1. 4.1 Giới thiệu

        1. 4.2 Quy mô và nhu cầu thị trường tính bằng tỷ USD, đến năm 2027

         1. 4.3 Xu hướng và sự phát triển gần đây

          1. 4.4 Chính sách và quy định của Chính phủ

           1. 4.5 Động lực thị trường

            1. 4.5.1 Trình điều khiển

             1. 4.5.2 Hạn chế

             2. 4.6 Phân tích chuỗi cung ứng

              1. 4.7 Phân tích PESTLE

              2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG

               1. 5.1 Kiểu

                1. 5.1.1 nhiệt

                 1. 5.1.2 Khí ga

                  1. 5.1.3 Tái tạo

                   1. 5.1.4 Hạt nhân

                    1. 5.1.5 Các loại khác

                   2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                    1. 6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận

                     1. 6.2 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu

                      1. 6.3 Hồ sơ công ty

                       1. 6.3.1 JGC Corporation

                        1. 6.3.2 Siemens AG

                         1. 6.3.3 Fluor Corporation

                          1. 6.3.4 John Wood Group PLC

                           1. 6.3.5 Bechtel Corporation

                            1. 6.3.6 Gemma Power Holdings

                             1. 6.3.7 Jacobs Engineering Group Inc.

                            2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                             ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                             bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                             Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                             Phân khúc ngành EPC Power của Hoa Kỳ

                             Phạm vi báo cáo thị trường EPC điện của Hoa Kỳ bao gồm:.

                             Kiểu
                             nhiệt
                             Khí ga
                             Tái tạo
                             Hạt nhân
                             Các loại khác

                             Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường EPC Power của Hoa Kỳ

                             Thị trường EPC điện của Hoa Kỳ dự kiến ​​​​sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 4,5% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)

                             Fluor Corporation, Bechtel Corporation, JGC Holdings Corporation, Siemens AG, John Wood Group PLC là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường EPC Điện lực Hoa Kỳ.

                             Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường EPC Điện lực Hoa Kỳ trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường EPC Điện lực Hoa Kỳ trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                             Báo cáo ngành EPC điện lực của Hoa Kỳ

                             Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của US Power EPC năm 2024 do Mordor Intelligence™ Industry Report tạo ra. Phân tích của US Power EPC bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                             close-icon
                             80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                             Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                             Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                             Phân tích quy mô và thị phần thị trường EPC Power của Hoa Kỳ - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)