Thị trường EPC điện của Vương quốc Anh - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản xuất điện (Nhiệt điện, Thủy điện, Hạt nhân và Năng lượng tái tạo), và Truyền tải & Phân phối điện

Ảnh chụp thị trường

Jet Fuel Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Hệ thống điện của Vương quốc Anh đang chứng kiến ​​một giai đoạn thay đổi đáng kể khi quốc gia này đang trải qua quá trình chuyển đổi từ hỗn hợp phát điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông thường quy mô lớn sang phát điện tái tạo gián đoạn. Công suất phát điện lắp đặt của Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 2,08% trong giai đoạn dự báo 2019-2024. Sự tăng trưởng này được dự đoán là do sự phát triển ngày càng tăng của các hệ thống phát điện, được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trong nước. Tuy nhiên, việc loại bỏ dần các nhà máy điện chạy bằng than trong nước, vốn có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu về dịch vụ EPC, một nguồn thu chính đang bị loại bỏ và do đó, dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong năm tới.  

 • Công suất trên 13 GW thông qua các bộ kết nối được lên kế hoạch cho Vương quốc Anh đến các quốc gia, chẳng hạn như Pháp, Irelands và Hà Lan với một số dự án dự kiến ​​sẽ được đưa vào vận hành trong những năm tới. Điều này được kỳ vọng là cơ hội lớn cho các dịch vụ EPC trong nước trong tương lai. 
 • Lĩnh vực năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới nhờ những nỗ lực và chính sách của đất nước nhằm tăng tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng. 

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường EPC điện Vương quốc Anh bao gồm:

Sector
Power Generation
Thermal
Hydroelectric
Nuclear
Renewables
Key Projects
Existing Infrastructure
Upcoming Projects
Projects in the Pipeline
Power Transmission and Distribution
Key Projects
Existing Infrastructure
Upcoming Projects
Projects in the Pipeline
List of EPC Developers

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

 • Sản xuất và tiêu thụ năng lượng từ các nguồn tái tạo đang gia tăng đều đặn ở Vương quốc Anh, kể từ năm 2000. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các khuyến năng lượng từ các nguồn tái tạo vào năm 2020.   
 • Chỉ thị Năng lượng tái tạo năm 2009 đặt mục tiêu cho Vương quốc Anh là đạt 15% mức tiêu thụ năng lượng từ các nguồn tái tạo, vào năm 2020. Con số này so với chỉ 1,5% vào năm 2005. Hơn nữa, chính phủ đã tuyên bố đóng cửa tất cả các nhiệt điện than đến tháng 10 năm 2025.   
 • Tương tự, các cam kết, chẳng hạn như cam kết cắt giảm vào năm 2050 về trạng thái "net-zero", các chính sách của chính phủ, chẳng hạn như thiết lập Thuế carbon đối với các nhà máy nhiệt điện và thiết lập cơ chế Hợp đồng chênh lệch (CfD), cùng với việc giảm chi phí thiết bị và hệ thống lưu trữ năng lượng, dự kiến ​​sẽ tiếp tục bổ sung nhu cầu tăng trưởng năng lượng tái tạo trong nước.
 • Hơn nữa, với việc chi phí thiết bị năng lượng mặt trời ngày càng giảm và việc hình thành thị trường vốn cho sản xuất điện, quốc gia này dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng các dự án năng lượng mặt trời không trợ cấp trong những năm tới.
 • Hơn nữa, với việc mở cửa thị trường cạnh tranh trong nước, một số nhà máy điện chạy bằng than dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành nhà máy điện dựa trên năng lượng sinh học. Với nhiệm vụ ngày càng tăng của đất nước về sản xuất năng lượng không có carbon, nhu cầu lắp đặt năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa trong những năm tới.  
Jet Fuel Market - Key Market Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC điện của Vương quốc Anh bị phân mảnh. Một số công ty lớn bao gồm Ramboll UK Limited, Amec Foster Wheeler (Wood Group), Fluor Ltd, Doosan Babcock Ltd, và Bechtel Corporation.

Những người chơi chính

 1. Ramboll UK Limited

 2. Amec Foster Wheeler (Wood Group)

 3. Fluor Ltd

 4. Doosan Babcock Ltd

 5. Bechtel Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Jet Fuel Market - Market Concentration

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

  4. 1.4 Study Deliverables

  5. 1.5 Research Phases

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Installed Power Capacity Forecast in GW, till 2024

  3. 4.3 Power EPC Tendering Process

  4. 4.4 Recent Trends and Developments

  5. 4.5 Investment Opportunities and CAPEX analysis

  6. 4.6 Government Policies, Regulations, and Targets

  7. 4.7 Market Dynamics

   1. 4.7.1 Drivers

   2. 4.7.2 Restraints

  8. 4.8 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Sector

   1. 5.1.1 Power Generation

    1. 5.1.1.1 Thermal

    2. 5.1.1.2 Hydroelectric

    3. 5.1.1.3 Nuclear

    4. 5.1.1.4 Renewables

    5. 5.1.1.5 Key Projects

     1. 5.1.1.5.1 Existing Infrastructure

     2. 5.1.1.5.2 Upcoming Projects

     3. 5.1.1.5.3 Projects in the Pipeline

   2. 5.1.2 Power Transmission and Distribution

    1. 5.1.2.1 Key Projects

     1. 5.1.2.1.1 Existing Infrastructure

     2. 5.1.2.1.2 Upcoming Projects

     3. 5.1.2.1.3 Projects in the Pipeline

   3. 5.1.3 List of EPC Developers

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Key Company Profiles

   1. 6.3.1 EPC Developers

    1. 6.3.1.1 Ramboll UK Limited

    2. 6.3.1.2 Amec Foster Wheeler (Wood Group)

    3. 6.3.1.3 Fluor Ltd

    4. 6.3.1.4 Doosan Babcock Ltd

    5. 6.3.1.5 Bechtel Corporation

    6. 6.3.1.6 Orsted AS

   2. 6.3.2 Original Equipment Manufacturers

    1. 6.3.2.1 General Electric Company

    2. 6.3.2.2 Siemens AG

    3. 6.3.2.3 ABB Ltd

    4. 6.3.2.4 Ansaldo Nuclear Ltd

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường EPC Điện Vương quốc Anh được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Ramboll UK Limited, Amec Foster Wheeler (Wood Group), Fluor Ltd, Doosan Babcock Ltd, Bechtel Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường EPC Điện lực Vương quốc Anh.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!