Thị trường dầu nhớt Hoa Kỳ - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Hoa Kỳ được phân khúc theo Người dùng cuối (Ô tô, Thiết bị nặng, Luyện kim & Gia công kim loại, Sản xuất điện) và theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Chất lỏng thủy lực, Chất lỏng gia công kim loại, Dầu hộp số & Bánh răng)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
share button
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.51 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHTFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Hoa Kỳ đứng ở mức 6,45 tỷ lít vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 2,51% để đạt 7,30 tỷ lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo ngành người dùng cuối - Ô tô : Trong số tất cả các phân khúc người dùng cuối, ô tô là phân khúc người dùng cuối lớn nhất, do tỷ lệ sử dụng dầu động cơ và dầu hộp số trong xe có động cơ cao hơn bất kỳ ứng dụng nào.
 • Phân khúc nhanh nhất theo ngành người dùng cuối - Ô tô : Ô tô được dự đoán là ngành dầu nhờn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn quốc, nhờ vào việc mở rộng quyền sở hữu xe chở khách và xe thương mại và phục hồi tỷ lệ đi lại.
 • Phân khúc lớn nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ : Dầu động cơ là loại sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất, do lượng dầu động cơ có tần suất thay thế cao được yêu cầu để bôi trơn động cơ ô tô và xe tải.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ: Mức tiêu thụ dầu động cơ ở Hoa Kỳ có khả năng tăng với tốc độ nhanh hơn các loại sản phẩm khác do tỷ lệ hoạt động của phương tiện giao thông tăng và hoạt động xây dựng tăng đột biến.

Phạm vi của Báo cáo

By End User
Automotive
Heavy Equipment
Metallurgy & Metalworking
Power Generation
Other End-user Industries
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Metalworking Fluids
Transmission & Gear Oils
Other Product Types

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo người dùng cuối: Ô tô

 • Năm 2020, ngành công nghiệp ô tô thống trị thị trường dầu nhờn của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 46,32% tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn của cả nước. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu nhờn trong ngành ô tô đã giảm khoảng 0,04%.
 • Vào năm 2020, các hạn chế liên quan đến COVID-19 đã dẫn đến việc giảm các yêu cầu bảo trì từ một số ngành công nghiệp. Tác động lớn được quan sát thấy trong ngành công nghiệp ô tô, ghi nhận mức giảm 18,05% trong năm, tiếp theo là thiết bị hạng nặng (13,75%).
 • Ô tô có thể sẽ là ngành công nghiệp tiêu dùng cuối phát triển nhanh nhất trên thị trường dầu nhờn Hoa Kỳ trong giai đoạn 2021-2026, với tốc độ CAGR là 2,89%, tiếp theo là luyện kim và gia công kim loại. Sự phục hồi về số km trung bình của các phương tiện và sản lượng sản xuất có thể sẽ thúc đẩy tiêu thụ của ngành công nghiệp ô tô trong vài năm tới.
rd-img

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Hoa Kỳ được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 51,58%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP Plc (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP Plc (Castrol)

 2. Chevron Corporation

 3. ExxonMobil Corporation

 4. Royal Dutch Shell Plc

 5. Valvoline Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Hoa Kỳ được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 51,58%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP Plc (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Manufacturing Industry Trends

  3. 3.3. Power Generation Industry Trends

  4. 3.4. Regulatory Framework

  5. 3.5. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By End User

   1. 4.1.1. Automotive

   2. 4.1.2. Heavy Equipment

   3. 4.1.3. Metallurgy & Metalworking

   4. 4.1.4. Power Generation

   5. 4.1.5. Other End-user Industries

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Metalworking Fluids

   5. 4.2.5. Transmission & Gear Oils

   6. 4.2.6. Other Product Types

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

   2. 5.3.2. Chevron Corporation

   3. 5.3.3. ExxonMobil Corporation

   4. 5.3.4. FUCHS

   5. 5.3.5. HollyFrontier (Petro‑Canada Lubricants)

   6. 5.3.6. Phillips 66 Lubricants

   7. 5.3.7. Quaker Houghton

   8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

   9. 5.3.9. TotalEnergies

   10. 5.3.10. Valvoline Inc.

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

 1. Figure 1:  
 2. VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, UNITED STATES, 2015 - 2026
 1. Figure 2:  
 2. COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, UNITED STATES, 2015 - 2026
 1. Figure 3:  
 2. MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, UNITED STATES, 2015 - 2026
 1. Figure 4:  
 2. PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, UNITED STATES, 2015 - 2026
 1. Figure 5:  
 2. MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), UNITED STATES, 2015 - 2020
 1. Figure 6:  
 2. POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), UNITED STATES, 2015 - 2020
 1. Figure 7:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026
 1. Figure 8:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 9:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026
 1. Figure 10:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 11:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026
 1. Figure 12:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 13:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026
 1. Figure 14:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 15:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026
 1. Figure 16:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 17:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026
 1. Figure 18:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 19:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026
 1. Figure 20:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 21:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026
 1. Figure 22:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 23:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026
 1. Figure 24:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 25:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026
 1. Figure 26:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 27:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026
 1. Figure 28:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 29:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026
 1. Figure 30:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 31:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026
 1. Figure 32:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020
 1. Figure 33:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
 1. Figure 34:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
 1. Figure 35:  
 2. UNITED STATES LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhờn Hoa Kỳ được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường Dầu nhờn Hoa Kỳ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,51% trong 5 năm tới.

Ô tô đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Ô tô chiếm thị phần cao nhất vào năm 2020.

BP Plc (Castrol), Tập đoàn Chevron, Tập đoàn ExxonMobil, Royal Dutch Shell Plc, Valvoline Inc. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Hoa Kỳ.