Thị trường gạo Hoa Kỳ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Báo cáo bao gồm quy mô thị trường, sản xuất trong nước, tiêu thụ, nhập khẩu, xuất khẩu, xu hướng giá cả và phân tích chuỗi giá trị gạo ở Hoa Kỳ.

Ảnh chụp thị trường

Captured
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 3.5 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường gạo Hoa Kỳ ước tính đạt tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Tại Hoa Kỳ, diện tích trồng lúa tăng nhanh theo thời gian do sản lượng lúa hạt dài tăng. Các loại hạt được trồng trên khắp Hoa Kỳ bao gồm các loại hạt dài, trung bình và ngắn. Tuy nhiên, các loại hạt dài và hạt lai phổ biến hơn ở các bang miền nam, trong khi các loại hạt trung bình phổ biến hơn ở California. Các khu vực sản xuất lúa chính bao gồm Arkansas, Mississippi, Missouri, Texas, California và Louisiana, chiếm 1,17 héc ta đất trồng lúa.

Theo FAO, sản lượng gạo đạt 10 triệu tấn trong năm 2018 so với năm trước, trong đó sản lượng đạt 8,08 triệu tấn.

Scope of the report

The report includes production, consumption, import, export and price trend analyses of rice in the United States. Detailed value chain analysis is also included in the report. PESTLE Analysis is used to analyze and monitor the macro-environmental factors that may have a profound impact on the market’s performance.

United States
Production Analysis
Consumption Analysis and Market Value
Import Market Analysis (Volume and Value)
Export Market Analysis (Volume and Value)
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng sản lượng ổn định ở Hoa Kỳ

Sản lượng gạo của Hoa Kỳ tăng đều đặn do diện tích trồng lúa tăng lên. Theo FAO, sản lượng gạo của Hoa Kỳ là 8,0 triệu tấn trong năm 2017, tăng lên 10,2 triệu tấn vào năm 2018. Sản lượng tăng là do diện tích trồng lúa tăng lên, chiếm 1,17 triệu ha so với 0,96. triệu ha vào năm ngoái. Việc liên tục tăng diện tích trồng lúa ở Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy năng suất, từ đó sẽ thúc đẩy thị trường gạo của Hoa Kỳ trong giai đoạn dự báo.

United States Rice Market

Hoa Kỳ là nhà xuất khẩu lớn

Nước này là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ năm, trong đó lượng gạo xuất khẩu chiếm khoảng 35% tổng lượng gạo sử dụng của Hoa Kỳ. Các đối tác xuất khẩu chính của Mỹ trong khu vực là Mexico Nhật Bản và Haiti. Nước này xuất khẩu gạo thô, gạo đồ, gạo lứt và gạo xay hoàn toàn. Nhập khẩu gạo thường xuyên chiếm gần 10% lượng gạo sử dụng làm lương thực của Hoa Kỳ. Theo ITC Trade, lượng gạo xuất khẩu từ Hoa Kỳ lên tới 3,6 triệu tấn trong năm 2019 so với năm trước, nơi xuất khẩu đạt 3,1 triệu tấn. Việc tăng xuất khẩu gạo so với cùng kỳ sẽ thúc đẩy Thị trường gạo Hoa Kỳ trong giai đoạn dự báo.

United States Rice Market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Value Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 United States

   1. 5.1.1 Production Analysis

   2. 5.1.2 Consumption Analysis and Market Value

   3. 5.1.3 Import Market Analysis (Volume and Value)

   4. 5.1.4 Export Market Analysis (Volume and Value)

   5. 5.1.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường gạo Hoa Kỳ được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Gạo Hoa Kỳ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,5% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!