Thị trường EPC Chad Power - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản xuất điện (Nhiệt điện, Thủy điện, Tái tạo và Khác) và Phân phối và Truyền tải điện

Ảnh chụp thị trường

Chad Power EPC Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 1 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường EPC của Chad power dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 1% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Các yếu tố như tăng đầu tư vào lĩnh vực này có khả năng thúc đẩy thị trường EPC điện Chad trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng truyền tải thấp, chỉ chiếm 11,76% dân số (năm 2018) trong cả nước, dự kiến ​​sẽ cản trở tăng trưởng của ngành.

 • Việc tăng cường lắp đặt các dự án điện khác nhau, tập trung nhiều vào các dự án năng lượng tái tạo trong nước, có khả năng thúc đẩy thị trường EPC điện Chad trong giai đoạn dự báo.
 • Nước này đang đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời quy mô nhỏ. Sự gia tăng các dự án tái tạo với việc giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch có thể trở thành cơ hội cho những người chơi trong thị trường EPC điện.
 • Phân khúc năng lượng tái tạo là phân khúc phát triển nhanh nhất và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này và ngày càng tăng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường.

Scope of the report

The Chad power EPC market report include:

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng đầu tư để thúc đẩy thị trường

 • Sự gia tăng đầu tư dự kiến ​​sẽ tạo ra sự tăng trưởng trên thị trường. Mặc dù quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực năng lượng nhiệt để làm năng lượng, nhưng nhiều dự án điện tái tạo mới đang được tiến hành.
 • Vào năm 2018, Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd., một công ty con của Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc, đã được trao hợp đồng EPC cho dự án nhà máy quang điện 300 MW ở Chad. Chủ đầu tư dự án, Blue Bay Chad, đã ký hợp đồng với TEPC cho giai đoạn đầu của công suất dự kiến ​​là 30 MW. Với tư cách là tổng thầu EPC của dự án, trước đó công ty đã hoàn thành các bước chuẩn bị ban đầu liên quan đến dự án, bao gồm thiết kế, lựa chọn mô hình và so sánh các thiết bị quan trọng, so sánh giữa dự trữ năng lượng và không lưu trữ năng lượng, và phân tích kinh tế về tính khả thi về tài chính của dự án.
 • Tỷ lệ tiếp cận lưới điện cho dân số cả nước tăng 7,89% lên 11,76% dân số, năm 2018 từ 10,9% dân số năm 2017. Việc gia tăng tỷ lệ tiếp cận điện cho dân cư được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng thị trường.
 • Do đó, đầu tư ngày càng tăng vào ngành dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường EPC điện Chad trong giai đoạn dự báo.
Access to electricity

Năng lượng tái tạo để tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất

 • Năm 2019, ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam còn khá nhỏ, với công suất lắp đặt cả nước chỉ là 1.273 MW. Tuy nhiên, chính phủ đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc tăng nhanh phạm vi năng lượng tái tạo trong nước.
 • Vào năm 2019, nhà máy năng lượng tái tạo duy nhất là trang trại gió Amdjarass sử dụng bốn tổ máy tua-bin GEV MP 275 kW của Vergnet. Tổng công suất phát điện của trang trại là khoảng 1.100 kw. Đây là trang trại điện gió trên bờ duy nhất đang hoạt động trong cả nước.
 • Vào tháng 7 năm 2020, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) đã được chọn làm nhà thầu kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) và vận hành và bảo trì (O&M) cho dự án. BHEL dự kiến ​​sẽ xây dựng dự án Djermaya 32 MW, cũng như hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS), đường dây truyền tải và phần mở rộng của trạm biến áp liên quan trên cơ sở chìa khóa trao tay. Chủ đầu tư của dự án là Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Tư nhân. Các dự án mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Năng lượng tái tạo vẫn trì trệ trong giai đoạn 2018-2019 ở mức 1.273 MW. Tuy nhiên, các dự án mới đang được xây dựng, dự kiến ​​sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường.
 • Do đó, người ta cho rằng năng lượng tái tạo có khả năng tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường EPC điện Chad trong giai đoạn dự báo.
Renewable Energy Installed Capacity

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC của Chad power được củng cố. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm China Energy Engineering Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited và Vergnet SA

Những người chơi chính

 1. China Energy Engineering Corporation Limited

 2. Bharat Heavy Electricals Limited

 3. Vergnet SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Chad Power EPC Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Semand Forecast in USD Billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGEMENTATION

  1. 5.1 Power Generation

   1. 5.1.1 Thermal

   2. 5.1.2 Hydro

   3. 5.1.3 Renewable

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 Power Distribution and Transmission

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures

  2. 6.2 Strategies Adopted by Key Players

  3. 6.3 Compan Profiles

   1. 6.3.1 China Energy Engineering Corporation Limited

   2. 6.3.2 Bharat Heavy Electricals Limited

   3. 6.3.3 Vergnet SA

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Chad Power EPC Market được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường EPC Chad Power đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >1% trong 5 năm tới.

China Energy Engineering Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Vergnet SA, Savannah Energy PLC , AMEA Power là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường EPC Chad Power.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!