Thị trường EPC điện Thái Lan - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ngành (Sản xuất điện (Nhiệt điện, Năng lượng tái tạo và Khác), và Truyền tải và Phân phối)

Ảnh chụp thị trường

Thailand Power EPC-Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường điện EPC Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 3% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Các yếu tố như tăng dân số và tiêu thụ điện năng dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường điện. Với nhu cầu điện ngày càng tăng, các dự án đang được xây dựng và trong giai đoạn lập kế hoạch dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường đáng kể. Tuy nhiên, các yếu tố như sự bùng phát COVID-19 đã gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng và dự kiến ​​sẽ làm chậm một số dự án EPC trong lĩnh vực điện. Điều này, đến lượt nó, được kỳ vọng sẽ đào tạo lại thị trường đã nghiên cứu.

 • Thái Lan đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng liên tục trong thị trường EPC điện, đặc biệt là trong các dự án tái tạo. Với công suất tái tạo hơn 11800 MW tính đến năm 2019, Thái Lan dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhờ các dự án sắp tới.
 • Với bản đồ Năng lượng tái tạo 2036, Thái Lan đang đặt mục tiêu lắp đặt 17 GW điện mặt trời. Do đó, điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất điện mặt trời và các nhà sản xuất thiết bị liên quan tham gia vào thị trường.
 • Thái Lan đã đưa ra nhiều chương trình nhằm phát triển ngành điện. Một số trong số đó là Kế hoạch phát triển điện năm 2019, bản đồ Năng lượng tái tạo 2036, Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả, Kế hoạch phát triển năng lượng thay thế, v.v. Các chương trình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường EPC điện trong nước.

Scope of the report

The Thailand power EPC market report includes:

Sector
Power Generation
Thermal
Renewables
Others
Transmission and Distribution

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Năng lượng tái tạo để chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

 • Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu sản xuất điện dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể ở Thái Lan do các dự án sắp tới. Với 7406 MW vào năm 2014 và 11860 MW vào năm 2019, công suất lắp đặt của các dự án tái tạo liên tục tăng trưởng.
 • Vào tháng 6 năm 2019, Tập đoàn DP Cleantech đã ký hợp đồng EPC cho một nhà máy điện sinh khối công suất 9,5 MW ở tỉnh Uttaradit.
 • Vào tháng 1 năm 2020, Cơ quan Phát điện Thái Lan đã lựa chọn liên danh B.Grimm Power Public Company Limited và Energy China để xây dựng nhà máy điện mặt trời hỗn hợp Hydro-Floating công suất 45 MW.
 • Từ năm 2020, Cơ quan Phát điện Thái Lan (EGAT) đang có kế hoạch xây dựng 2,7 GW công suất điện mặt trời nổi trên các hồ chứa đập vào năm 2037. 
 • Do đó, các yếu tố như chính sách hỗ trợ của chính phủ cùng với các dự án năng lượng tái tạo sắp tới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo.
Thailand Power EPC Market-Renewable Energy Installed Capacity

Các sáng kiến ​​hỗ trợ của chính phủ và các dự án sắp tới để thúc đẩy thị trường

 • Theo Kế hoạch Phát triển Điện lực 2037, Thái Lan đang có kế hoạch bổ sung 56 GW công suất phát điện mới để đáp ứng mục tiêu 77,21 GW vào năm 2037. Sáng kiến ​​này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đáng kể thị trường EPC điện.
 • Vào tháng 7 năm 2019, Poyry đã hoàn thành việc xây dựng mười hai nhà máy nhiệt điện khí, bao gồm chín nhà máy 120 MW và ba nhà máy 130 MW, được phân bổ vào năm 2015. Với việc này, 1,49 GW công suất đã được bổ sung vào lưới điện.
 • Với bản đồ Năng lượng tái tạo 2036, Thái Lan đang đặt mục tiêu lắp đặt 17 GW điện mặt trời. Với những mục tiêu đầy tham vọng như vậy, cơ hội rộng lớn cho các công ty EPC có thể được chứng kiến ​​trong giai đoạn dự báo.
 • Năm 2018, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Thái Lan đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2036 với nhiều dự án thúc đẩy thị trường EPC trong ngành điện.
 • Sản lượng điện ở Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, tạo cơ hội cho việc xây dựng các nhà máy điện mới và thúc đẩy thị trường phát triển hơn nữa. Với 173,8 TWh vào năm 2014 và 177,6 TWh vào năm 2018, công suất phát điện đang tăng dần.
 • Do đó, với các chính sách hỗ trợ của chính phủ và các dự án sắp tới, thị trường EPC điện ở Thái Lan được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
Thailand Power EPC Market-Electricity Generation Capacity

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường EPC điện Thái Lan được củng cố vừa phải. Một số công ty lớn bao gồm Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd, Marubeni Corporation, General Electric Company, Poyry PLC, Black & Veatch Corporation, và những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd

 2. Marubeni Corporation

 3. General Electric Company

 4. Poyry PLC

 5. Black & Veatch Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration-Thailand Power EPC Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Installed Power Generation Capacity and Forecast in MW, 2018-2025

  4. 4.4 Thailand Power Generation Installed Capacity, by Source, in Mega Watt, 2010-2019

  5. 4.5 Key Projects Information

  6. 4.6 Recent Trends and Developments

  7. 4.7 Government Policies and Regulations

  8. 4.8 Market Dynamics

   1. 4.8.1 Drivers

   2. 4.8.2 Restraints

  9. 4.9 Supply Chain Analysis

  10. 4.10 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Sector

   1. 5.1.1 Power Generation

    1. 5.1.1.1 Thermal

    2. 5.1.1.2 Renewables

    3. 5.1.1.3 Others

   2. 5.1.2 Transmission and Distribution

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Black & Veatch Corporation

   2. 6.3.2 General Electric Company

   3. 6.3.3 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd

   4. 6.3.4 Poyry PLC

   5. 6.3.5 Toshiba Corp.

   6. 6.3.6 Marubeni Corporation

   7. 6.3.7 DP Cleantech Group

   8. 6.3.8 B.Grimm Power Public Company Limited

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường EPC Điện Thái Lan được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường EPC Điện Thái Lan đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >3% trong 5 năm tới.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd, Marubeni Corporation, General Electric Company, Poyry PLC, Black & Veatch Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường EPC Điện Thái Lan.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!