Thị trường máy móc chế biến hạt giống toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Máy móc Chế biến Hạt giống Toàn cầu được phân khúc theo Loại thành Máy làm sạch sơ bộ, Máy làm sạch, Máy sấy, Máy chia độ, Máy tráng, Máy tách, Máy đánh bóng, và các loại khác và theo vị trí địa lý ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi.

Ảnh chụp thị trường

Seed Processing Market Size
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 6.6 %
Seed Processing Machinery Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Máy móc Chế biến Hạt giống Toàn cầu đạt giá trị 1,73 tỷ USD vào năm 2018 và được dự báo sẽ đạt giá trị 3,15 tỷ USD vào năm 2024 với tốc độ CAGR tốt là 9,8%. Thị trường được phân khúc theo loại thành Máy làm sạch sơ bộ, Máy làm sạch, Máy sấy, Máy làm sạch, Máy tráng, Máy phân cách, Máy đánh bóng, và các loại khác và theo địa lý ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo chỉ xem xét thiết bị được sử dụng để tinh chế hạt giống sau thu hoạch về dạng tinh khiết nhất cho mục đích tái canh và tiêu dùng cho người / động vật, hay còn được gọi chung là máy móc xử lý hạt giống. Các bộ phận sau bán hàng của máy móc không được xem xét trong báo cáo này.

Type
Pre-Cleaners
Cleaners
Dryers
Graders
Coaters
Separators
Polishers
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
France
Italy
Germany
United Kingdom
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với ngũ cốc, dầu và rau quả thúc đẩy thị trường

Dân số toàn cầu đạt hơn 7,7 tỷ người vào năm 2018 và dự kiến ​​sẽ đạt 9 tỷ người vào năm 2050. Do đó, nhu cầu thực phẩm toàn cầu có khả năng tăng 70% do dân số tăng nhanh, đô thị hóa và thay đổi chế độ ăn uống. Ngũ cốc đại diện cho phần lớn nhất của lượng calo hàng ngày ở các nước đang phát triển của Trung Đông, Châu Á / Châu Đại Dương, SNG và Châu Phi, và do đó, nhu cầu về ngũ cốc sẽ là một trong những động lực quan trọng nhất của ngành công nghiệp hạt giống toàn cầu. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường máy móc chế biến hạt giống trong những năm tới.

Seed Processing Machinery Market Trends

Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu thị trường máy móc chế biến hạt giống toàn cầu

Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu thị trường máy móc chế biến hạt giống và được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ đáng kể, về mặt giá trị, trong giai đoạn dự báo. Trung Quốc là thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực này. Trung Quốc được ước tính là nhà sản xuất và tiêu thụ hạt giống chế biến và thiết bị chế biến hạt giống lớn nhất trong khu vực. Sự gia tăng sản xuất trái cây và rau quả thúc đẩy xuất khẩu nông sản, do đó kích thích nhu cầu về hạt giống và máy móc chế biến hạt giống. 

Seed Processing Machinery Market Share

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường máy móc chế biến hạt giống toàn cầu bị phân mảnh với các công ty nhỏ hơn chiếm phần lớn thị trường. Các công ty hàng đầu trong ngành này đã áp dụng các chiến lược như mở rộng, sáp nhập và mua lại, quan hệ đối tác và ra mắt sản phẩm mới. 

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Pre-Cleaners

   2. 5.1.2 Cleaners

   3. 5.1.3 Dryers

   4. 5.1.4 Graders

   5. 5.1.5 Coaters

   6. 5.1.6 Separators

   7. 5.1.7 Polishers

   8. 5.1.8 Others

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Rest of North America

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 France

    2. 5.2.2.2 Italy

    3. 5.2.2.3 Germany

    4. 5.2.2.4 United Kingdom

    5. 5.2.2.5 Spain

    6. 5.2.2.6 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia Pacific

    1. 5.2.3.1 China

    2. 5.2.3.2 India

    3. 5.2.3.3 Japan

    4. 5.2.3.4 Australia

    5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 South America

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Argentina

    3. 5.2.4.3 Rest of South America

   5. 5.2.5 Africa

    1. 5.2.5.1 South Africa

    2. 5.2.5.2 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Cimbria A/S

   2. 6.3.2 Alvan Blanch Development Company

   3. 6.3.3 PETKUS Technologie

   4. 6.3.4 Lewis M. Carter Manufacturing

   5. 6.3.5 Westrup

   6. 6.3.6 LOCUS EXIM

   7. 6.3.7 Seed Processing Holland

   8. 6.3.8 A & K Development Company

   9. 6.3.9 Spectrum Industries

   10. 6.3.10 Synmec

   11. 6.3.11 Agrosaw

   12. 6.3.12 Oliver Manufacturing

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. APPENDIX

 9. 9. DISCLAIMER

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Global Seed Processing Machinery Market market is studied from 2016 - 2026.

The Global Seed Processing Machinery Market is growing at a CAGR of 6.6% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

Cimbria A/S, Alvan Blanch Development Company, PETKUS Technologie, Lewis M. Carter Manufacturing, Westrup are the major companies operating in Global Seed Processing Machinery Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!