Thị trường bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy có thể được phân đoạn theo loại hình Bảo hiểm (Tài sản, Động cơ và Các loại khác) theo Kênh phân phối (Trực tiếp, Đại lý, Ngân hàng và Các loại khác)

Ảnh chụp thị trường

Property and casualty market in norway
Study Period: 2018-2027
CAGR: 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong của Na Uy dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 6% trong giai đoạn dự báo.

Corona-Virus có rất ít tác động đến tài sản và bảo hiểm thương vong. Phân khúc này có sự tăng trưởng nhẹ về phí bảo hiểm so với năm trước.

Na Uy có khoảng một phần tư tổng số Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Bắc Âu, khiến nước này trở thành quốc gia lớn thứ ba về Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Bắc Âu. Giá trị của lĩnh vực bảo hiểm P&C ở Na Uy là xấp xỉ XX tỷ EUR vào năm 2019. Lĩnh vực này có tốc độ tăng trưởng 1,7% về phí bảo hiểm kiếm được vào năm 2020 so với năm trước đó. Thị trường bảo hiểm Na Uy rất tập trung. Tổng cộng 74,5% phí bảo hiểm được viết vào năm 2020 bởi bốn công ty hoặc tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và P&C lớn nhất trong khi 25% còn lại do các công ty còn lại đóng góp. Bảo hiểm xe cơ giới đóng góp phần lớn nhất gần một phần ba số bảo hiểm tài sản và thương vong ở Na Uy. Bảo hiểm chống cháy và các thiệt hại tài sản khác đóng góp vào tỷ trọng lớn thứ hai. Tương tự Marine,

Scope of the report

Property and Casualty Insurance is the type of coverage that protects the policyholder's things and property such as home, car, and other belongings. It also includes liability coverage which protects you if you’re found legally responsible for an accident that causes injuries to another person or damages to their property. This report aims to provide a detailed analysis of the Property and Casualty insurance market in Norway. It focuses on the market dynamics, emerging trends in the segments and regional markets, and insights on various product and application types. Also, it analyses the key players and the competitive landscape in the Property and Casualty insurance market in Norway.

By Product Type
Property Insurance
Motor Insurance
Others
By Distribution Channel
Direct
Agency
Banks
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng số lượng xe du lịch đã đăng ký đang lái xe bảo hiểm động cơ

Bảo hiểm Xe máy là mảng lớn nhất của Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy, đóng góp vào gần một phần ba số bảo hiểm tài sản và thương vong. Số lượng đăng ký xe ô tô của cả nước không ngừng tăng lên. Năm 2015, số lượng xe du lịch đăng ký của cả nước là 2,61 triệu chiếc trong khi năm 2020 con số này đã lên tới 2,81 triệu chiếc.

Norway Property and Casualty Insurance

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy rất tập trung.

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy có thể được coi là một thị trường tập trung cao độ vì bốn công ty lớn nhất chiếm gần 3/4 thị phần về phí bảo hiểm. Bốn trong số các tập đoàn bảo hiểm nhân thọ và P&C lớn nhất là Gjensidige, IF, Fremtind Skageforsikring và Tryg đóng góp 74,5% thị phần về phí bảo hiểm cho năm 2020.

Norway Property and Casualty Insurance

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy rất tập trung và có ít công ty lớn hơn đang hoạt động trên thị trường. Báo cáo bao gồm các công ty chính hoạt động trong thị trường bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy. Thị trường hợp nhất, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã được thống trị bởi bốn người chơi trong vài năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số người chơi khác đã tham gia và một số người chơi nhỏ hơn đã phát triển, vì vậy danh mục "khác" hiện chiếm gần một phần ba thị trường.

Những người chơi chính

 1. If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

 2. Gjensidige Forsikring ASA

 3. Tryg Forsikring

 4. Fremtind Forsikring AS

 5. Sparebank 1 Forsikring AS

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

norway share.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy rất tập trung và có ít công ty lớn hơn đang hoạt động trên thị trường. Báo cáo bao gồm các công ty chính hoạt động trong thị trường bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Na Uy. Thị trường hợp nhất, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã được thống trị bởi bốn người chơi trong vài năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số người chơi khác đã tham gia và một số người chơi nhỏ hơn đã phát triển, vì vậy danh mục "khác" hiện chiếm gần một phần ba thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Driver

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Insight on Technologial Adoption in the Market

  5. 4.5 Porters 5 Force Analysis

   1. 4.5.1 Threat of New Entrants

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 4.6 Insight on Various Government Regulations in the Market

  7. 4.7 Impact of Covid 19 on market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Property Insurance

   2. 5.1.2 Motor Insurance

   3. 5.1.3 Others

  2. 5.2 By Distribution Channel

   1. 5.2.1 Direct

   2. 5.2.2 Agency

   3. 5.2.3 Banks

   4. 5.2.4 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

   2. 6.1.2 Gjensidige Forsikring ASA

   3. 6.1.3 Tryg Forsikring

   4. 6.1.4 Fremtind Forsikring AS

   5. 6.1.5 Sparebank 1 Forsikring AS

   6. 6.1.6 Frende Forsikring

   7. 6.1.7 Tide Forsikring AS

   8. 6.1.8 Codan Forsikring

   9. 6.1.9 Eika Forsikring

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. DISCLAIMER

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong của Na Uy được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong của Na Uy đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4% trong 5 năm tới.

Nếu Skadeforsikring Norsk Abdeling Av Utenlandsk Foretak, Gjensidige Forsikring ASA, Tryg Forsikring, Fremtind Forsikring AS, Sparebank 1 Forsikring AS là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Bảo hiểm Tài sản & Thương vong của Na Uy.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!