THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM TÀI SẢN & THẤT BẠI TẠI ẤN ĐỘ - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ DỰ BÁO (2023 - 2028)

Thị trường Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Ấn Độ có thể được phân đoạn theo Loại sản phẩm (Cháy, Hàng hải, Hàng không, Kỹ thuật, Động cơ, Trách nhiệm pháp lý và Các loại khác). Theo kênh phân phối (Doanh nghiệp trực tiếp, Đại lý, Ngân hàng, Người môi giới, Đại lý bảo hiểm vi mô và Kênh phân phối khác)

Ảnh chụp thị trường

property and casualty Insurance Market in India
Study Period: 2018-2027
CAGR: 6 %

Major Players

 commercial property insurance market

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Ấn Độ dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 6% trong giai đoạn dự báo.

Covid-19 đã khiến Công ty Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn bất chấp một năm đầy thách thức do đại dịch. Trong thời gian đại dịch, bảo hiểm hỏa hoạn cho thấy mức tăng trưởng đáng kể về phí bảo hiểm nhưng hạng mục Bảo hiểm Hàng hải, Động cơ và Bảo hiểm khác cho thấy mức phí bảo hiểm giảm nhẹ trong năm tài chính 2020-21.

Mật độ và mức độ thâm nhập bảo hiểm ở Ấn Độ đang tăng lên trong những năm qua. Tổng tỷ trọng bảo hiểm tăng từ 3,2% lên 4,2% GDP vào năm 2020 trong khi tỷ trọng bảo hiểm phi nhân thọ tăng từ 0,94% lên 1% GDP vào năm 2020. Tỷ trọng bảo hiểm vẫn ổn định ở mức 78 USD cho năm 2020 Dự kiến, bảo hiểm Tài sản và Thương vong sẽ là một trong những đối tượng được hưởng lợi chính từ việc mở cửa nền kinh tế, đặc biệt là với các hoạt động thương mại được cải thiện làm tăng nhu cầu về bảo hiểm xe máy và xe cộ. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp ô tô trong thập kỷ tới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường bảo hiểm xe máy. Việc tăng giá xe điện tử đắt tiền dự kiến ​​sẽ làm tăng phí bảo hiểm xe máy trung bình ở Ấn Độ. Tương tự, sự gia tăng trong việc phát hành kỹ thuật số và các kênh trực tuyến cho bảo hiểm tài sản và thương vong dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thị phần của các công ty tổng hợp web trong bảo hiểm kỹ thuật số đã không ngừng tăng lên và các công ty tổng hợp web và các kênh kỹ thuật số sẽ là nguồn gốc của phần lớn bảo hiểm kỹ thuật số trong tương lai.

Scope of the report

Property and Casualty Insurance is the type of coverage that protects the policyholder's things and property such as home, car, and other belongings. It also includes liability coverage which protects you if you’re found legally responsible for an accident that causes injuries to another person or damages to their property. This report aims to provide a detailed analysis of the Property and Casualty insurance market in India. It focuses on the market dynamics, emerging trends in the segments, the future of markets, and insights into various product types. Also, it analyses the key players and the competitive landscape in the Property and Casualty insurance market in India. The Property and Casualty Insurance Market in India can be segmented by Product Type (Fire, Marine, Aviation, Engineering, Motor, Liability, and Others). By Distribution Channel (Direct Business, Agents, Bank, Brokers, Micro-Insurance Agents, and Other Distribution Channel)

By Product Type
Fire Insurance
Marine Insurance
Aviation Insurance
Engineering Insurance
Motor Insurance
Liability Insurance
Others
By Distribution Channel
Direct Business
Agents
Banks
Brokers
Micro-Insurance Agents
Other Distribution Channel

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Bảo hiểm hỏa hoạn cho thấy sự tăng trưởng đáng kể bất chấp đại dịch

Lĩnh vực Bảo hiểm hỏa hoạn cho thấy tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các phân khúc bảo hiểm tài sản và thương vong. Phân khúc này đang có tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm. Tổng phí bảo hiểm được viết cho bảo hiểm hỏa hoạn là 7362,63 Crore INR trong năm tài chính 2013-14, trong khi nó đã đạt 20.112,89 crore INR cho năm 2020-21. Nó cho thấy mức tăng trưởng hơn 27% trong năm. Các mảng bảo hiểm khác như bảo hiểm hàng hải tổng phí bảo hiểm bằng văn bản hợp đồng 1,25%, mặc dù mảng bảo hiểm xe máy đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong bảo hiểm tài sản và thương vong ở Ấn Độ, tổng phí bảo hiểm xe máy đã giảm 1,68% xuống 67.792,19 INR trong năm 2020-21.

property insurance market

Tỷ lệ yêu cầu bồi thường đối với bảo hiểm P&C chính đã giảm trừ bảo hiểm hàng hải cho năm 2021

Tỷ lệ bồi thường phát sinh đề cập đến tổng số tiền bồi thường do công ty bảo hiểm trả theo tỷ lệ với tổng số phí bảo hiểm thu được trong một năm tài chính. Nó chỉ ra khả năng tài chính của công ty bảo hiểm trong việc thanh toán yêu cầu bảo hiểm. Tỷ lệ yêu cầu bồi thường trên 100 biểu thị rằng công ty bảo hiểm đang trả nhiều hơn cho yêu cầu bồi thường so với phí bảo hiểm nhận được. Tỷ lệ bồi thường đối với bảo hiểm Xe máy, Bảo hiểm cháy nổ giảm mạnh trong năm cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp bảo hiểm cao hơn trong các mảng này trong khi tỷ lệ bồi thường đối với bảo hiểm hàng hải tăng trong giai đoạn 2020-21.

India P&C insurance industry

Bối cảnh cạnh tranh

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Ấn Độ có tính cạnh tranh cao. Một số lượng lớn các công ty bảo hiểm khu vực công và tư nhân đang hoạt động trên thị trường. Có tổng cộng 34 khu vực công và tư nhân với các công ty bảo hiểm đối tác nước ngoài trên thị trường bảo hiểm nói chung của Ấn Độ. Cả 4 bảo hiểm khu vực công đều là những người chơi lớn trên thị trường trong khi các công ty tư nhân như ICICI Lombard General Insurance, Bajaj Allianz General Insurance, Reliance General Insurance, HDFC Ergo chiếm thị phần đáng kể dựa trên Gross Written Premium.

Những người chơi chính

 1. The New India Assurance Co Ltd

 2. United India Insurance Company Ltd

 3. HDFC General Insurance

 4. National Insurance Company Ltd

 5. ICICI Lombard General Insurance

 6. Bajaj Allianz General Insurance

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

The New India Assurance Co Ltd, United India Insurance Company Ltd, HDFC Ergo General Insurance, National Insurance Company Ltd

Bối cảnh cạnh tranh

Bảo hiểm Tài sản và Thương vong ở Ấn Độ có tính cạnh tranh cao. Một số lượng lớn các công ty bảo hiểm khu vực công và tư nhân đang hoạt động trên thị trường. Có tổng cộng 34 khu vực công và tư nhân với các công ty bảo hiểm đối tác nước ngoài trên thị trường bảo hiểm nói chung của Ấn Độ. Cả 4 bảo hiểm khu vực công đều là những người chơi lớn trên thị trường trong khi các công ty tư nhân như ICICI Lombard General Insurance, Bajaj Allianz General Insurance, Reliance General Insurance, HDFC Ergo chiếm thị phần đáng kể dựa trên Gross Written Premium.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Driver

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Insight on Technologial Adoption in the Market

  5. 4.5 Porters 5 Force Analysis

   1. 4.5.1 Threat of New Entrants

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 4.6 Insight on Various Government Regulations in the Market

  7. 4.7 Impact of Covid 19 on market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Fire Insurance

   2. 5.1.2 Marine Insurance

   3. 5.1.3 Aviation Insurance

   4. 5.1.4 Engineering Insurance

   5. 5.1.5 Motor Insurance

   6. 5.1.6 Liability Insurance

   7. 5.1.7 Others

  2. 5.2 By Distribution Channel

   1. 5.2.1 Direct Business

   2. 5.2.2 Agents

   3. 5.2.3 Banks

   4. 5.2.4 Brokers

   5. 5.2.5 Micro-Insurance Agents

   6. 5.2.6 Other Distribution Channel

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 The New India Assurance Co Ltd

   2. 6.1.2 United India Insurance Company Ltd

   3. 6.1.3 HDFC Ergo General Insurance

   4. 6.1.4 National Insurance Company Ltd

   5. 6.1.5 ICICI Lombard General Insurance

   6. 6.1.6 Bajaj Allianz General Insurance

   7. 6.1.7 The Oriental Insurance Co. Ltd.

   8. 6.1.8 Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.

   9. 6.1.9 IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.

   10. 6.1.10 Reliance General Insurance Co. Ltd.

   11. 6.1.11 SBI General Insurance Co. Ltd.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. DISCLAIMER

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong ở Ấn Độ được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong ở Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6% trong 5 năm tới.

The New India Assurance Co Ltd, United India Insurance Company Ltd, HDFC General Insurance, National Insurance Company Ltd, ICICI Lombard General Insurance, Bajaj Allianz General Insurance là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn ở Ấn Độ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!