Thị trường Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Sợi Polyurethane, Chất đàn hồi Urethane nhiệt dẻo, Chất đàn hồi Ether Co-polyester và các Ứng dụng khác), Ngành Người dùng cuối (Sơn và Lớp phủ, Ô tô, Dệt may và Các ngành Người dùng cuối khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 7 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường polytetramethylene ether glycol (PTMEG) toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lớn hơn 7% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường là nhu cầu ngày càng tăng đối với polyurethane nhựa nhiệt dẻo (TPU). Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô suy giảm trên toàn thế giới đang cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

 • Nhu cầu gia tăng đối với hàng may mặc và quần áo ở các nền kinh tế mới nổi là một động lực chính khác cho thị trường được nghiên cứu.
 • Trong số các ngành tiêu dùng cuối cùng, ngành dệt may có khả năng chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo.
 • Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

The polytetramethylene ether glycol (PTMEG) market market report includes:

Application
Polyurethane Fibers (Spandex)
Thermoplastic Urethane Elastomers
Co-polyester Ether Elastomers (COPE)
Other Applications
End-user Industry
Paints and Coatings
Automotive
Textiles
Other End-user Industries
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ngành Dệt may có khả năng thống lĩnh thị trường

 • Ngành dệt may đã tăng trưởng với tốc độ lành mạnh ở các nền kinh tế mới nổi như ASEAN, Canada, v.v., trong thời gian gần đây và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
 • Điều này chủ yếu là do chi phí chuyển đổi thấp và vai trò quan trọng của ngành về thương mại, việc làm, đầu tư và doanh thu.
 • Nhu cầu ngày càng tăng về vải co giãn chất lượng cao trong các ứng dụng dệt khác nhau đang thúc đẩy nhu cầu về Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG).
 • Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, ngành dệt may có khả năng chiếm lĩnh thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) Market - Segmentation Trends

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Hiện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang chiếm thị phần cao nhất. Do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành dệt may ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, nhu cầu về polytetramethylene ether glycol đang tăng lên trong khu vực. 
 • Trung Quốc là thị trường chính cho hàng dệt may, ô tô và sơn & chất phủ trên toàn cầu. Các công ty có mặt trong nước, đa quốc gia cũng như địa phương, đang mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư vào các dự án mới để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, qua đó thúc đẩy an ninh và tự chủ về năng lượng của khu vực. 
 • Ngoài ra, ngày càng có nhiều nhu cầu về PTMEG ở các nước ASEAN để sử dụng trong các ngành công nghiệp như dệt may, sơn & chất phủ, v.v.
 • Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, Châu Á - Thái Bình Dương có khả năng chiếm ưu thế trên thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.
Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) Market - Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường polytetramethylene ether glycol (PTMEG) toàn cầu được củng cố vừa phải vì phần lớn thị phần được chia cho một số người chơi. Một số công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm BASF SE, Mitsubishi Chemical Corporation., INVISTA, CHANG CHUN GROUP và HYOSUNG, trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. BASF SE

 2. Mitsubishi Chemical Corporation.

 3. INVISTA

 4. CHANG CHUN GROUP

 5. HYOSUNG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) Market - Market Concentration.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Increasing Demand for Thermoplastic Polyurethane (TPU)

   2. 4.1.2 Growing Demand for Apparels and Clothing in Emerging Economies

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Declining Automotive Industry

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value-chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Polyurethane Fibers (Spandex)

   2. 5.1.2 Thermoplastic Urethane Elastomers

   3. 5.1.3 Co-polyester Ether Elastomers (COPE)

   4. 5.1.4 Other Applications

  2. 5.2 End-user Industry

   1. 5.2.1 Paints and Coatings

   2. 5.2.2 Automotive

   3. 5.2.3 Textiles

   4. 5.2.4 Other End-user Industries

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 ASEAN Countries

    6. 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 Italy

    4. 5.3.3.4 France

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 BASF SE

   2. 6.4.2 Chang Chun Group

   3. 6.4.3 DCC

   4. 6.4.4 HYOSUNG

   5. 6.4.5 INVISTA

   6. 6.4.6 KOREA PTG

   7. 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation

   8. 6.4.8 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG) đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >7% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

BASF SE, Mitsubishi Chemical Corporation., INVISTA, CHANG CHUN GROUP, HYOSUNG là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Polytetramethylene Ether Glycol (PTMEG).

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!