Thị trường hạt điều Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường hạt điều Bắc Mỹ được phân khúc theo địa lý bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Báo cáo bao gồm nghiên cứu sâu rộng về sản xuất, tiêu thụ, thương mại và phân tích xu hướng giá của thị trường hạt điều, bên cạnh phân tích chuỗi giá trị.

Ảnh chụp thị trường

Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.3 %
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hạt điều Bắc Mỹ được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,3% trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Hạt điều Bắc Mỹ chứa ít selen hơn so với hạt điều trồng ở các vùng nhiệt đới. Hầu hết nhu cầu hạt điều trong khu vực đến từ Hoa Kỳ và Canada. Vì khu vực này không sản xuất hạt điều như một loại cây trồng chính nên các nước ở đây phục vụ cho nhu cầu thị trường của họ là Châu Phi, Brazil và Ấn Độ.
 • Hoa Kỳ và Canada tiếp tục là khách hàng mua hạt điều lớn nhất của Ấn Độ và Brazil là một nhà xuất khẩu lớn khác cung cấp cho Hoa Kỳ. Hạt điều Ấn Độ có sẵn với các nhà nhập khẩu nổi tiếng ở Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Scope of the report

Cashew nuts are imported, exported, and distributed in many forms, such as in shell, shelled, raw, and salted. However, to avoid any double calculation, the complete analysis of the global production is focused on in-shell cashew nuts. Trade of in-shell cashew nuts is close to negligible in the region, as compared to shelled cashews. Hence, imports and exports of shelled cashews are considered in the analysis of the report.

Geography
United States
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Value and Volume
Price Trend Analysis
Canada
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Value and Volume
Price Trend Analysis
Mexico
Production Analysis
Consumption Analysis
Import Analysis by Volume and Value
Export Analysis by Value and Volume
Price Trend Analysis

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Hoa Kỳ đang phát triển để trở thành một nước xuất khẩu

Các quốc gia chính mà Hoa Kỳ xuất khẩu hạt điều có vỏ bao gồm Canada, Việt Nam, Trung Quốc và Mexico. Nước này cũng thực hiện tái xuất khẩu sang một số nước. Các quốc gia này bao gồm Canada, Việt Nam, Vương quốc Anh và Hà Lan. Tuy nhiên, do nước này chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu nên số lượng tương đối nhỏ. Có rất ít người trồng và nhà phân phối hạt điều lớn ở California, Braga Organic Farms, Diamond Foods LLC, Flanigan Farms Natural Foods, Bates Nut Farm, D&S Ranches, v.v. Với tốc độ tăng giá điều nhập khẩu cao, khu vực đã bắt đầu sản xuất hạt điều trong những năm gần đây. Hoa Kỳ đã xuất khẩu 2652 tấn trong năm 2018, tăng lên 2765 tấn vào năm 2019. Do đó, tiềm năng trồng hạt điều ở nước này đang tăng lên trong những năm tới.

Agricultural Irrigation Machinery Market Revenue (%),2018

Hoa Kỳ thống trị thị trường

Hoa Kỳ là nước tiêu thụ hạt điều chính, tiếp theo là Canada và Mexico. Việc tiêu thụ hạt điều chủ yếu tập trung ở một số bang do giá điều nhập khẩu tăng cao. Điều này sẽ khiến giá trị thị trường tăng nhanh hơn nhiều so với sản lượng tiêu thụ. Việc tiêu thụ hạt điều chủ yếu tập trung ở các bang như California, Florida, New York, Texas và New Jersey. Các quốc gia chính mà Canada đã nhập khẩu hạt điều để tiêu thụ trong vài năm qua bao gồm Việt Nam, Brazil, Ấn Độ và Cote d'Ivoire. Một số nhà nhập khẩu hạt điều ở Canada bao gồm All Gold Imports Inc., Bulk Barn Foods Limited / Aliments Bulk Barn Limited, và Golden Boy Foods Limited Partnership.

Agricultural Irrigation Market Revenue in USD Million, 2016-2018

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables and Market Definition

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Geography

   1. 5.1.1 United States

    1. 5.1.1.1 Production Analysis

    2. 5.1.1.2 Consumption Analysis

    3. 5.1.1.3 Import Analysis by Volume and Value

    4. 5.1.1.4 Export Analysis by Value and Volume

    5. 5.1.1.5 Price Trend Analysis

   2. 5.1.2 Canada

    1. 5.1.2.1 Production Analysis

    2. 5.1.2.2 Consumption Analysis

    3. 5.1.2.3 Import Analysis by Volume and Value

    4. 5.1.2.4 Export Analysis by Value and Volume

    5. 5.1.2.5 Price Trend Analysis

   3. 5.1.3 Mexico

    1. 5.1.3.1 Production Analysis

    2. 5.1.3.2 Consumption Analysis

    3. 5.1.3.3 Import Analysis by Volume and Value

    4. 5.1.3.4 Export Analysis by Value and Volume

    5. 5.1.3.5 Price Trend Analysis

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hạt điều Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường hạt điều Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,3% trong 5 năm tới.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!