Thị trường dịch vụ giải trình tự vi sinh vật - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường dịch vụ giải trình tự vi sinh vật được phân đoạn dựa trên Công nghệ, Ứng dụng (Bệnh đường tiêu hóa, Bệnh truyền nhiễm, Bệnh thần kinh trung ương, Bệnh ung thư và các ứng dụng khác) và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Microbiome Sequencing Services Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 9.2 %

Major Players

Microbiome Sequencing Services Market Companies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Các yếu tố đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bao gồm các khoản đầu tư lớn vào nghiên cứu hệ vi sinh vật, sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ NGS và sự gia tăng trong nghiên cứu bộ gen, và lĩnh vực ứng dụng ngày càng rộng của giải trình tự quần xã vi sinh vật.

Các công nghệ NGS thể hiện sự thay đổi mô hình trong khả năng giải trình tự. Chuyên môn này đã được áp dụng rộng rãi vào nghiên cứu sinh học, dẫn đến những hiểu biết sâu sắc và đáng chú ý về sinh học phân tử của tế bào.

Trong thập kỷ qua, ngân sách phân bổ cho R&D đã tăng đều đặn. Các công ty dược phẩm muốn thuốc của họ hoạt động tốt. Tuy nhiên, một khoản chi phí khổng lồ liên quan đến việc phát triển các loại thuốc như vậy và cần có nguồn kinh phí khổng lồ để tiếp thị các loại thuốc này. Các bước quan trọng nhất trong quá trình phát hiện thuốc của các công ty dược phẩm là xác định mục tiêu và đa hình nucleotide đơn (SNP), được sử dụng rộng rãi để phân tích các đặc điểm riêng lẻ nhằm xác định mục tiêu.

NGS đang cải thiện độ phân giải của việc xác định loài vi khuẩn, với việc sử dụng các phương pháp nhận dạng khác nhau. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ NGS trong các lĩnh vực sinh học khác nhau đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, nhiều công ty đang tập trung vào các ứng dụng giải trình tự exome và RNA mới, trong các phân khúc thị trường thích hợp.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, hệ vi sinh vật là tập hợp duy nhất của hàng nghìn tỷ vi sinh vật, trong và trên cơ thể của một cá nhân. Mục tiêu của các nghiên cứu về hệ vi sinh vật ở người là tìm hiểu vai trò của vi sinh vật đối với sức khỏe và bệnh tật. Giải trình tự vi sinh vật là nghiên cứu về vi sinh vật có trong ruột người với mục tiêu tìm hiểu vi sinh vật ở người và vai trò của chúng đối với sức khỏe và bệnh tật. 

Technology
Sequencing by Ligation (SBL)
Sequencing by Synthesis (SBS)
Shotgun Sequencing
Targeted Gene Sequencing
Other Technologies
Application
Gastrointestinal Diseases
Infectious Diseases
CNS Diseases
Oncology
Other Applications
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ứng dụng trong Ung thư / Ung thư được mong đợi sẽ đăng ký tỷ lệ tăng trưởng cao

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hệ vi sinh vật như hệ vi sinh vật đường ruột góp phần vào quá trình sinh ung thư của ung thư đại trực tràng (CRC), cùng với các yếu tố di truyền và các yếu tố khác. Ví dụ, một báo cáo năm 2020 của Wanxin Liu và cộng sự, được xuất bản trên Tạp chí Quốc tế Nghiên cứu BioMed cho thấy vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột trong CRC ở người dân Trung Quốc bằng cách sử dụng Giải trình tự 16SrRNA. Hệ vi khuẩn đường ruột giống như một trong những cơ quan của chúng ta, cung cấp một con đường mới để can thiệp điều trị cũng như một phần của hệ thống miễn dịch, hỗ trợ vật chủ tăng cường sức khỏe hoặc khởi phát bệnh tật. Hệ vi sinh vật, liên kết với cơ thể con người, cũng đóng một vai trò trong việc định hình môi trường viêm và thúc đẩy khối u phát triển và lây lan.

Do đó, nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng giải trình tự vi sinh vật trong lĩnh vực ung thư ngày càng tăng. Hơn nữa, nhu cầu về các dịch vụ này cũng tăng lên làm tăng tỷ lệ mắc CRC trên toàn cầu. Theo báo cáo năm 2019 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, tỷ lệ mắc ung thư ruột kết dự kiến ​​sẽ tăng từ gần 1,1 triệu người vào năm 2019 lên hơn 1,5 triệu người vào năm 2030. Do đó, tất cả những yếu tố này đều hữu ích trong sự tăng trưởng chung của thị trường.

Microbiome Sequencing Services Market Trends

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong Thời gian dự báo

Khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, có hệ sinh thái tích cực nhất cho nghiên cứu bộ gen, được hỗ trợ bởi cả chính phủ và các nhà đầu tư trong ngành. Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ nghiên cứu bộ gen thông qua các cơ quan chính phủ khác nhau, như NHGRI (Viện Nghiên cứu Bộ gen Người Quốc gia, Hoa Kỳ), hỗ trợ công việc giải trình tự bộ gen người và tài trợ cho nghiên cứu về cấu trúc, chức năng và vai trò của bộ gen đối với sức khỏe và bệnh tật.

Sự hiện diện của một môi trường nghiên cứu thuận lợi cho việc thăm dò bộ gen, được hỗ trợ bởi sự tài trợ đầy đủ của chính phủ và hỗ trợ của ngành, đảm bảo sự tăng trưởng của thị trường dịch vụ giải trình tự vi sinh vật ở Bắc Mỹ, trong giai đoạn dự báo.

Microbiome Sequencing Services Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dịch vụ giải trình tự vi sinh vật toàn cầu có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số người chơi chính. Các công ty như Baseclear BV, Clinical Microbiomics AS, Merieux Nutrisciences Corp, EPIBIOME, Microbiome Insights Inc., Microbiome Therapeutics LLC, MR DNA, Second Genome, Ubiome Inc., và Zymo Research Corp., cùng những người khác, nắm giữ cổ phần đáng kể trong hệ vi sinh vật thị trường dịch vụ tuần tự.

Những người chơi chính

 1. Merieux Nutrisciences Corporations

 2. Microbiome Insights Inc.

 3. MR DNA

 4. Baseclear BV

 5. Clinical Microbiomics AS

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Microbiome Sequencing Services Market Analysis

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Huge Investment in Microbiome Research

   2. 4.2.2 Rise in Demand for NGS Services

   3. 4.2.3 Surge in Genomic Research and Widening Application Area of Microbiome Sequencing

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Ethical and Legal Issues Related to Genome Sequencing

   2. 4.3.2 Lack of Skilled Technicians for NGS Data Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Technology

   1. 5.1.1 Sequencing by Ligation (SBL)

   2. 5.1.2 Sequencing by Synthesis (SBS)

   3. 5.1.3 Shotgun Sequencing

   4. 5.1.4 Targeted Gene Sequencing

   5. 5.1.5 Other Technologies

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Gastrointestinal Diseases

   2. 5.2.2 Infectious Diseases

   3. 5.2.3 CNS Diseases

   4. 5.2.4 Oncology

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle East & Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Baseclear BV

   2. 6.1.2 Clinical Microbiomics AS

   3. 6.1.3 Merieux Nutrisciences Corporations

   4. 6.1.4 Locus Biosciences (EPIBIOME)

   5. 6.1.5 Microbiome Insights Inc.

   6. 6.1.6 Microbiome Therapeutics LLC

   7. 6.1.7 MR DNA

   8. 6.1.8 Second Genome

   9. 6.1.9 uBiome

   10. 6.1.10 Zymo Research

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dịch vụ giải trình tự hệ vi sinh vật toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường dịch vụ giải trình tự hệ vi sinh vật toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,2% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Merieux Nutrisciences Corporations, Microbiome Insights Inc., MR DNA, Baseclear BV, Clinical Microbiomics AS là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dịch vụ Giải trình tự Hệ vi sinh vật Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!