Thị trường giải trình tự Protein - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường giải trình tự protein được phân đoạn theo Sản phẩm và dịch vụ, Ứng dụng (Khám phá dấu ấn sinh học, Nghiên cứu kỹ thuật protein, Phương pháp điều trị sinh học và những thứ khác), Người dùng cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường trình tự protein

Protein Sequencing Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 3.6 %

Major Players

Protein Sequencing Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Các yếu tố chính cho sự phát triển của thị trường giải trình tự protein bao gồm sự tập trung ngày càng tăng vào việc phát triển thuốc dựa trên mục tiêu và tăng cường tài trợ cho nghiên cứu proteomics.

Việc tăng kinh phí cho nghiên cứu protein dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường giải trình tự protein trong giai đoạn dự báo. Tại Hoa Kỳ, Văn phòng Nghiên cứu Proteomics lâm sàng Ung thư (OCCPR) hỗ trợ phát triển các công nghệ và thuốc thử giúp nâng cao hiểu biết về sinh học protein trong bệnh ung thư. Hơn nữa, gần đây vào tháng 1 năm 2018, hơn 18 triệu USD tài trợ đã được trao cho hai nền tảng quốc gia trong đó Đại học Victoria đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chẩn đoán và điều trị các bệnh khác nhau như ung thư và Alzheimer. Ngoài ra, một trong những người chơi trên thị trường Biognosys, vào tháng 7 năm 2017 đã thông báo rằng họ đã đảm bảo được khoản tài trợ 5 triệu USD từ các nhà đầu tư mới và hiện tại trong một vòng chuỗi C mở rộng. Vì vậy,

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo này, giải trình tự protein là quá trình xác định trình tự axit amin của tất cả hoặc một phần của protein hoặc peptit. Kỹ thuật này rất hữu ích trong việc xác định các protein và mô tả đặc điểm của các biến đổi sau dịch mã của chúng. Thị trường Giải trình tự protein được phân đoạn theo sản phẩm và dịch vụ, ứng dụng, người dùng cuối và địa lý.

By Products and Services
Instruments
Mass Spectrometry
Edman Degradation
Reagents and Consumables
Softwares and Services
By Application
Biomarker Discovery
Protein Engineering Studies
Biotherapeutics
Others
By End User
Pharmaceutical & Biotechnology Companies�
Research Centers
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nghiên cứu Kỹ thuật Protein là Phân khúc theo ứng dụng được kỳ vọng là Phân khúc phát triển nhanh nhất

Kỹ thuật protein là thao tác điều khiển cấu trúc của protein để tạo ra các đặc tính mong muốn hoặc tổng hợp protein có cấu trúc cụ thể. Phần lớn thuốc điều trị trên thị trường hiện tại là công thức sinh học, chẳng hạn như kháng thể, sản phẩm axit nucleic và vắc xin. Các công ty đang tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật protein cho sự kết hợp cụ thể của các cơ sở chức năng với dược phẩm sinh học là sự kết hợp của các axit amin không tự nhiên (uAA). Có thể mong đợi sự phát triển nhanh chóng trong kỹ thuật hậu dịch mã và phát triển biến dạng để tạo ra các sản phẩm được xác định rõ hơn, nhanh hơn đối với dược phẩm sinh học. Hơn nữa, theo dữ liệu được công bố bởi Hội nghị Kỹ thuật Di truyền & Protein 2018, khoảng 3.000 chuyên gia từ 60 trường đại học trong nước, hiện đang làm việc về kỹ thuật protein. Do đó, do sự tập trung ngày càng tăng vào kỹ thuật protein, thị trường dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng cao.

Protein Sequencing Market Key Trends

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ nắm giữ thị phần lớn nhất trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ là thị trường giải trình tự protein lớn nhất nhờ vào những tiến bộ công nghệ ngày càng tăng và sự hiện diện của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp dược phẩm có một trong những tổ chức chuyên sâu về nghiên cứu. Và ngành công nghiệp dược phẩm này đang đầu tư sâu vào việc áp dụng các giải pháp sáng tạo để tăng cường phát triển đường ống nhằm hỗ trợ cải tiến trong chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa, ngày càng có nhiều sự tập trung vào phát triển thuốc dựa trên mục tiêu và các nghiên cứu giải trình tự protein giúp phát triển thuốc dựa trên mục tiêu. Ngoài ra, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đang cung cấp kinh phí để thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực proteomics. Do đó, nhờ tất cả các yếu tố nêu trên, thị trường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo.

Protein Sequencing Market Growth Rate

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu là một thị trường bị phân mảnh do sự hiện diện của nhiều người chơi trên thị trường. Một số công ty tham gia thị trường là Agilent Technologies, Inc., Bioinformatics Solutions, Charles River Laboratories, Proteome Factory, Rapid Novor Inc., Selvita SA, SGS SA, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., và Waters

Những người chơi chính

 1. Agilent Technologies, Inc.

 2. SGS SA

 3. Shimadzu Corporation

 4. Thermo Fisher Scientific Inc.

 5. Selvita SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Agilent Technologies, Inc., SGS SA, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Selvita SA

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Focus on Target based Drug Development

   2. 4.2.2 Increasing Funding for Proteomic Research

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Infrastructures and Equipment

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Products and Services

   1. 5.1.1 Instruments

    1. 5.1.1.1 Mass Spectrometry

    2. 5.1.1.2 Edman Degradation

   2. 5.1.2 Reagents and Consumables

   3. 5.1.3 Softwares and Services

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Biomarker Discovery

   2. 5.2.2 Protein Engineering Studies

   3. 5.2.3 Biotherapeutics

   4. 5.2.4 Others

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Pharmaceutical & Biotechnology Companies�

   2. 5.3.2 Research Centers

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Agilent Technologies, Inc.

   2. 6.1.2 Bioinformatics Solutions

   3. 6.1.3 Charles River Laboratories

   4. 6.1.4 Proteome Factory

   5. 6.1.5 Rapid Novor Inc.

   6. 6.1.6 Selvita SA

   7. 6.1.7 SGS SA

   8. 6.1.8 Shimadzu Corporation

   9. 6.1.9 Thermo Fisher Scientific Inc.

   10. 6.1.10 Waters

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường giải trình tự Protein được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường giải trình tự Protein đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,6% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Agilent Technologies, Inc., SGS SA, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Selvita SA là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Giải trình tự Protein.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!