Thị trường dầu nhớt Mexico - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO CỦA COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Mexico được phân khúc theo Người dùng cuối (Ô tô, Thiết bị nặng, Luyện kim & Gia công kim loại, Sản xuất điện) và theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Chất lỏng thủy lực, Chất lỏng Gia công kim loại, Dầu hộp số & Bánh răng)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Largest Share by End User: Automotive
https://s3.mordorlabs.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Fastest Growing by End User: Power Generation
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 3.50 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Mexico đứng ở mức 644,61 triệu lít vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 3,50% để đạt 765,51 triệu lít vào năm 2026.

 • Phân khúc lớn nhất theo ngành người dùng cuối - Ô tô : Ô tô là phân khúc người dùng cuối lớn nhất ở Mexico, do lượng dầu động cơ, dầu hộp số và mỡ bôi trơn được sử dụng trong xe cộ cao hơn so với các ứng dụng công nghiệp.
 • Phân khúc nhanh nhất theo ngành người dùng cuối - Sản xuất điện : Do việc sử dụng ngày càng nhiều các lò phản ứng khí tự nhiên và tuabin gió để phát điện ở Mexico, sản xuất điện có thể là ngành người dùng cuối phát triển nhanh nhất.
 • Phân khúc lớn nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ : Do lượng dầu động cơ lớn và tần suất thay thế cao cần thiết để bôi trơn động cơ xăng, dầu động cơ được dự đoán là loại sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại sản phẩm - Dầu hộp số & hộp số: Dầu hộp số và hộp số dự kiến ​​sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn bất kỳ phân khúc sản phẩm nào khác, vì Mexico nhận thấy sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng ô tô điện và tuabin gió.

Phạm vi của Báo cáo

By End User
Automotive
Heavy Equipment
Metallurgy & Metalworking
Power Generation
Other End-user Industries
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Metalworking Fluids
Transmission & Gear Oils
Other Product Types

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo người dùng cuối: Ô tô

 • Thị trường dầu nhờn của Mexico được thống trị bởi lĩnh vực ô tô, chiếm khoảng 62% (vào năm 2020) trong tổng lượng tiêu thụ dầu nhờn của cả nước. Trong giai đoạn 2015-2019, tiêu thụ dầu nhờn trong lĩnh vực ô tô ghi nhận tốc độ CAGR là 2,44%
 • Vào năm 2020, các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 đã dẫn đến việc từ chối các yêu cầu bảo trì từ một số ngành công nghiệp. Tác động lớn được quan sát thấy trong lĩnh vực ô tô, ghi nhận mức giảm 14,3%, tiếp theo là luyện kim & gia công kim loại (11,8%) trong năm.
 • Sản xuất điện có thể là phân khúc người dùng cuối phát triển nhanh nhất trên thị trường được nghiên cứu. Nó đã đăng ký tốc độ CAGR là 6,4% trong giai đoạn 2021-2026, tiếp theo là luyện kim & gia công kim loại, ghi nhận tốc độ CAGR là 3,47%. Việc mở rộng công suất phát điện trong nước có khả năng thúc đẩy tiêu thụ dầu nhờn trong lĩnh vực sản xuất điện.
rd-img

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Mexico được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 52,98%. Các công ty lớn trong thị trường này là Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans và Royal Dutch Shell Plc (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. Bardahl

 2. BP Plc (Castrol)

 3. ExxonMobil Corporation

 4. Roshfrans

 5. Royal Dutch Shell Plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Mexico được hợp nhất vừa phải, với năm công ty hàng đầu chiếm 52,98%. Các công ty lớn trong thị trường này là Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans và Royal Dutch Shell Plc (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Manufacturing Industry Trends

  3. 3.3. Power Generation Industry Trends

  4. 3.4. Regulatory Framework

  5. 3.5. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By End User

   1. 4.1.1. Automotive

   2. 4.1.2. Heavy Equipment

   3. 4.1.3. Metallurgy & Metalworking

   4. 4.1.4. Power Generation

   5. 4.1.5. Other End-user Industries

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Metalworking Fluids

   5. 4.2.5. Transmission & Gear Oils

   6. 4.2.6. Other Product Types

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. Bardahl

   2. 5.3.2. BP Plc (Castrol)

   3. 5.3.3. Chevron Corporation

   4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

   5. 5.3.5. FUCHS

   6. 5.3.6. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

   7. 5.3.7. Raloy

   8. 5.3.8. Roshfrans

   9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

   10. 5.3.10. TotalEnergies

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, MEXICO, 2015 - 2026

  Figure 2:  

  COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MEXICO, 2015 - 2026

  Figure 3:  

  MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MEXICO, 2015 - 2026

  Figure 4:  

  PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, MEXICO, 2015 - 2026

  Figure 5:  

  MANUFACTURING VALUE ADDED, USD BILLION (CURRENT VALUE), MEXICO, 2015 - 2020

  Figure 6:  

  POWER GENERATION CAPACITY, GIGAWATT (GW), MEXICO, 2015 - 2020

  Figure 7:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY END USER, 2015-2026

  Figure 8:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 9:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, AUTOMOTIVE, 2015-2026

  Figure 10:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, AUTOMOTIVE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 11:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HEAVY EQUIPMENT, 2015-2026

  Figure 12:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, HEAVY EQUIPMENT, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 13:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALLURGY & METALWORKING, 2015-2026

  Figure 14:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, METALLURGY & METALWORKING, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 15:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POWER GENERATION, 2015-2026

  Figure 16:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, POWER GENERATION, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 17:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER END-USER INDUSTRIES, 2015-2026

  Figure 18:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, OTHER END-USER INDUSTRIES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 19:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

  Figure 20:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 21:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

  Figure 22:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 23:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

  Figure 24:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 25:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

  Figure 26:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 27:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, METALWORKING FLUIDS, 2015-2026

  Figure 28:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, METALWORKING FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 29:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

  Figure 30:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 31:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, OTHER PRODUCT TYPES, 2015-2026

  Figure 32:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, OTHER PRODUCT TYPES, VOLUME SHARE (%), BY END USER, 2020

  Figure 33:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

  Figure 34:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

  Figure 35:  

  MEXICO LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2020

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhớt Mexico được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường dầu nhớt Mexico đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,50% trong 5 năm tới.

Ô tô đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Sản xuất điện nắm giữ thị phần cao nhất trong năm 2020.

Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans, Royal Dutch Shell Plc là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Mexico.