Thị trường phân tích khoa học đời sống - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường phân tích khoa học đời sống được phân đoạn theo Loại sản phẩm (Phân tích mô tả, Phân tích dự đoán, Phân tích mô tả), Ứng dụng (Nghiên cứu và phát triển, Phân tích chuỗi cung ứng, Bán hàng và tiếp thị và các ứng dụng khác), Thành phần (Dịch vụ, Phần mềm), Người dùng cuối (Lâm sàng Cơ quan nghiên cứu, Công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, Công ty thiết bị y tế, Người dùng cuối khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân đoạn trên.

Ảnh chụp thị trường

Life Science Analytics Market 1
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.91 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân tích khoa học đời sống toàn cầu được định giá 8.739,99 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt giá trị 13.871,66 triệu USD vào năm 2027 trong khi đạt tốc độ CAGR là 7,91% trong giai đoạn 2022-2027.

Sự bùng phát gần đây của COVID-19 đã góp phần làm tăng nhu cầu phân tích, vì có một số thử nghiệm lâm sàng được mong đợi cho các loại vắc-xin sắp tới cho COVID-19. Trong cơn sốt chứa COVID-19, những người chơi trên thị trường đang phát triển nhanh chóng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực khoa học đời sống, mở đường cho tương lai của công nghệ. Các nhà nghiên cứu đã tận dụng những công cụ này để làm mọi thứ, từ theo dõi năng lực bệnh viện đến xác định những bệnh nhân có nguy cơ cao và nhiều người tin rằng những công nghệ này rất quan trọng để chuẩn bị cho những tình huống tương tự trong tương lai.

COVID-19 Insights Partnership sẽ tận dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn để tiến hành nghiên cứu và tìm ra các phương pháp điều trị có thể cho vi rút. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2020, Bộ Năng lượng (DOE), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) và Bộ Cựu chiến binh đã công bố một sáng kiến ​​phân tích dữ liệu lớn mới để điều phối và chia sẻ thông tin COVID-19. Nghiên cứu và phân tích được thực hiện bởi COVID-19 Insights Partnership sẽ tập trung vào sự phát triển và kết quả của vắc-xin và điều trị, virus học và các chủ đề khoa học quan trọng khác để hiểu rõ hơn về COVID-19. Ngoài ra, việc tăng cường tài trợ cho các công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe đã phát triển ứng dụng mHealth, phân tích dữ liệu lớn và các dịch vụ Internet of Things (IoT) sẽ thúc đẩy quy mô thị trường toàn cầu. Ví dụ, vào năm 2020, IBM và Oracle đã ra mắt blockchain để tích hợp dữ liệu COVID-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới và CDC. Những tiến bộ công nghệ tạo điều kiện chia sẻ thông tin và cải thiện việc tuân thủ Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA) dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Hơn nữa, các yếu tố chính cho sự tăng trưởng của thị trường phân tích khoa học đời sống bao gồm việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp phân tích trong dược phẩm và thử nghiệm lâm sàng, áp lực ngày càng tăng trong việc giảm chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, nhu cầu cải thiện kết quả của bệnh nhân và sự xuất hiện của các phương pháp phân tích tiên tiến trong khoa học đời sống các công ty.

Việc sử dụng phân tích trong các thử nghiệm lâm sàng ngày càng gia tăng, vì việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trở nên phức tạp, bởi vì nó liên quan đến nhiều hoạt động và tạo ra khối lượng lớn dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. Với việc thay đổi các yêu cầu về quy trình quy định đối với việc dẫn truyền thử nghiệm lâm sàng và thách thức trong việc thu thập, phân tích dữ liệu và chuẩn bị báo cáo nhanh chóng để gửi cho cơ quan y tế, việc áp dụng phân tích thử nghiệm lâm sàng đang gia tăng.

Phân tích có thể giúp tối ưu hóa việc khám phá thuốc, nâng cao hiệu quả của các thử nghiệm lâm sàng. Với dữ liệu khổng lồ được tạo ra từ quá trình R&D và nghiên cứu lâm sàng, các công ty dược phẩm có thể xác định các ứng viên thuốc tiềm năng với xác suất phát triển thành công thuốc thành công cao. Hầu hết các tổ chức nghiên cứu hợp đồng (CRO) với các hệ thống được thiết lập để thu thập dữ liệu và phân tích nâng cao hiện được kết hợp trên tất cả các hệ thống, chẳng hạn như khám phá thuốc và phát triển lâm sàng, cung cấp phân tích thời gian thực và tạo cảnh báo cho từng bộ phận liên quan đến an toàn hoặc hiệu quả. Việc áp dụng phân tích trong việc đánh giá một ứng cử viên thuốc tiềm năng cho sự phát triển lâm sàng có thể làm giảm thời gian và chi phí cho R&D. Một số công ty dược phẩm đang áp dụng phân tích cho R&D của họ. Ví dụ,

Việc phân tích thời gian thực đã trở nên quan trọng hơn đối với các công ty dược phẩm. Khi những người trả tiền áp đặt giá dựa trên giá trị, các cơ quan y tế đang đưa ra các biện pháp khuyến khích đối với kết quả sức khỏe. Một số công ty cũng đang tạo ra các mạng lưới để thu thập, phân tích, chia sẻ và trả lời các truy vấn về kết quả sức khỏe, điều này có thể dẫn đến việc áp dụng phân tích ngày càng tăng trong ngành dược phẩm. Do đó, tất cả các yếu tố nêu trên có thể làm tăng ứng dụng của phân tích trong khoa học đời sống và các công ty liên quan, và do đó, dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo này, phân tích khoa học đời sống đề cập đến bất kỳ ứng dụng phân tích nào được sử dụng trong các tổ chức nghiên cứu lâm sàng, công ty thiết bị y tế dược phẩm và các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như nghiên cứu, chuỗi cung ứng, tiếp thị, cảnh giác dược và các bộ phận khác. Thị trường phân tích khoa học đời sống được phân đoạn theo Loại sản phẩm (Phân tích mô tả, Phân tích dự đoán, Phân tích mô tả), Ứng dụng (Nghiên cứu và phát triển, Phân tích chuỗi cung ứng, Bán hàng và tiếp thị và các ứng dụng khác), Thành phần (Dịch vụ, Phần mềm), Người dùng cuối ( Các tổ chức nghiên cứu lâm sàng, công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, công ty thiết bị y tế, người dùng cuối khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân đoạn trên.

By Product Type
Descriptive Analytics
Predictive Analytics
Prescriptive Analytics
By Application
Research and Development
Supply Chain Analytics
Sales and Marketing
Other Applications
By Component
Services
Software
By End User
Clinical Research Institutions
Pharmaceutical and Biotechnology Companies
Medical Device Companies
Other End User
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tích cực đến thị trường được nghiên cứu. Khi các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đang nghiên cứu phát triển các loại thuốc hoặc vắc-xin mới cho căn bệnh này, họ cũng đang tiến hành các thử nghiệm tương tự. Do đó, do phân tích đang góp phần theo dõi các kết quả thử nghiệm trên quy mô lớn, do đó tạo ra nhu cầu cao trong đại dịch COVID-19. Vào tháng 4 năm 2020, Henry Ford Health System đã kết hợp hệ thống EDC (thu thập dữ liệu điện tử) sở trường do Advarra phát triển cho thử nghiệm lâm sàng COVID-19 theo dõi nhanh đang được tiến hành bởi hệ thống này. Nó cho phép giám sát từ xa các chữ ký điện tử và quản lý tài liệu, dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh quá trình thử nghiệm.

Phân tích trong nghiên cứu lâm sàng giúp các công ty dược phẩm phân tích dữ liệu, để so sánh các thử nghiệm đang diễn ra ở các địa điểm và quần thể khác nhau, chuẩn bị các báo cáo để đệ trình cơ quan quản lý và để được phê duyệt.

Số lượng các thử nghiệm lâm sàng đang tăng lên hàng năm. Ví dụ, như Viện Y tế Quốc gia đưa ra, trong năm 2018, đã có 293.322 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được thực hiện, tăng lên 325.845 vào năm 2019 và đến tháng 5 năm 2020, số lượng nghiên cứu đạt 338.568. Các số liệu thống kê được đề cập cho thấy sự gia tăng trong các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và yêu cầu của các công cụ để quản lý dữ liệu được tạo ra từ các thử nghiệm này. Phân tích trong các thử nghiệm lâm sàng rất hữu ích trong việc hiểu kết quả của thử nghiệm ở mỗi giai đoạn (Giai đoạn I, II, III, IV). Điều này trở thành yếu tố quyết định trong các tình huống, chẳng hạn như tiếp tục thử nghiệm hay dừng thử nghiệm, nộp báo cáo dữ liệu lâm sàng sớm nhất theo yêu cầu của cơ quan quản lý và ngăn ngừa sự chậm trễ của việc phê duyệt theo quy định.

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, nơi có sự cạnh tranh cao từ các công ty lớn khác, phân tích được cho là có lợi cho ngành dược phẩm và công nghệ sinh học. Ví dụ, phân tích rất hữu ích trong việc đẩy nhanh quá trình khám phá thuốc, tối ưu hóa các thử nghiệm lâm sàng và nhắm mục tiêu vào nhóm bệnh nhân cụ thể một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, phân tích đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu rõ về hành vi của bệnh nhân để cải thiện việc cung cấp thuốc và hiệu quả của việc chăm sóc sức khỏe. Do đó, tất cả những yếu tố nêu trên đang góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc.

Life Science Nalytics

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị Thị trường Phân tích Khoa học Đời sống

Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID nhiều nhất trên thế giới. Để đối phó với căn bệnh này, các công ty dược phẩm đang phải vật lộn để phát triển phương pháp điều trị, trong đó đã có một số thử nghiệm đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Phân tích được yêu cầu để theo dõi những dấu vết đó và quản lý dữ liệu mà các công ty có, điều này rất hữu ích trong việc hiểu các thành phần cần thiết cho việc phát hiện thuốc mới hoặc phát triển thuốc.

Các ngành khoa học đời sống và dược phẩm đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến R & D và những thay đổi về quy định. Sự ra đời của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) ở Hoa Kỳ đang thay đổi khuôn khổ quy định, tăng cường giám sát và bồi hoàn dựa trên kết quả sức khỏe. Để giải quyết những thách thức này, hầu hết các công ty ở Hoa Kỳ đang tự triển khai phân tích hoặc đang sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba để được hỗ trợ.

Các giải pháp phân tích đang tạo ra tác động cung cấp các giải pháp báo cáo đơn giản cho các giải pháp phân tích dự đoán và mô tả. Các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ đang áp dụng các giải pháp phân tích mới trong hoạt động kinh doanh của họ, bao gồm phân tích dữ liệu nghiên cứu lâm sàng từ cơ sở dữ liệu SAS, hữu ích trong quá trình phát triển thuốc giai đoạn đầu, phân tích tỷ lệ biến cố bất lợi và báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng và dự báo doanh thu và dự đoán kết quả sức khỏe. Vào tháng 6 năm 2020, Oracle Health Sciences đã giới thiệu Dịch vụ Đám mây Thu thập Dữ liệu Một trong những Lâm sàng. Phần mềm này có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một nền tảng duy nhất, được kỳ vọng sẽ cải thiện tốc độ và hiệu quả của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

Với việc các công ty khoa học đời sống và dược phẩm tận dụng sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp giải pháp bên thứ ba trong việc phát triển lâm sàng, lập kế hoạch thử nghiệm, xây dựng nhóm thuần tập, phân tích thị trường và phân tích bệnh nhân, thị trường phân tích khoa học đời sống của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo.

life science analytics

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu là một thị trường bị chia cắt do sự hiện diện của nhiều người chơi khác nhau. Một số công ty tham gia thị trường là Accenture, Cognizant, IBM Corporation, MaxisIT Inc., Oracle Corporation, IQVIA, SAS Institute Inc., SCIOInspire Corp., TAKE Solutions Limited và Wipro Limited.

Những người chơi chính

 1. Accenture

 2. IBM Corporation

 3. Oracle Corporation

 4. IQVIA

 5. SAS Institute Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Life Science Analytics Market 4

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu là một thị trường bị chia cắt do sự hiện diện của nhiều người chơi khác nhau. Một số công ty tham gia thị trường là Accenture, Cognizant, IBM Corporation, MaxisIT Inc., Oracle Corporation, IQVIA, SAS Institute Inc., SCIOInspire Corp., TAKE Solutions Limited và Wipro Limited.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Adoption of Analytics Solutions in Pharmaceuticals and Clinical Trials

   2. 4.2.2 Growing Pressure to Reduce Healthcare Spending and the Need for Improved Patient Outcomes

   3. 4.2.3 Emergence of Advanced Analytics Method in Life Science Companies

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Skilled Personnel

   2. 4.3.2 High Implementation Costs

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Descriptive Analytics

   2. 5.1.2 Predictive Analytics

   3. 5.1.3 Prescriptive Analytics

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Research and Development

   2. 5.2.2 Supply Chain Analytics

   3. 5.2.3 Sales and Marketing

   4. 5.2.4 Other Applications

  3. 5.3 By Component

   1. 5.3.1 Services

   2. 5.3.2 Software

  4. 5.4 By End User

   1. 5.4.1 Clinical Research Institutions

   2. 5.4.2 Pharmaceutical and Biotechnology Companies

   3. 5.4.3 Medical Device Companies

   4. 5.4.4 Other End User

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 North America

    1. 5.5.1.1 United States

    2. 5.5.1.2 Canada

    3. 5.5.1.3 Mexico

   2. 5.5.2 Europe

    1. 5.5.2.1 Germany

    2. 5.5.2.2 United Kingdom

    3. 5.5.2.3 France

    4. 5.5.2.4 Italy

    5. 5.5.2.5 Spain

    6. 5.5.2.6 Rest of Europe

   3. 5.5.3 Asia-Pacific

    1. 5.5.3.1 China

    2. 5.5.3.2 Japan

    3. 5.5.3.3 India

    4. 5.5.3.4 Australia

    5. 5.5.3.5 South Korea

    6. 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.5.4 Middle East & Africa

    1. 5.5.4.1 GCC

    2. 5.5.4.2 South Africa

    3. 5.5.4.3 Rest of Middle East & Africa

   5. 5.5.5 South America

    1. 5.5.5.1 Brazil

    2. 5.5.5.2 Argentina

    3. 5.5.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Accenture

   2. 6.1.2 Cognizant

   3. 6.1.3 IBM Corporation

   4. 6.1.4 MaxisIT Inc.

   5. 6.1.5 Oracle Corporation

   6. 6.1.6 IQVIA

   7. 6.1.7 SAS Institute Inc.

   8. 6.1.8 SCIOInspire Corp.

   9. 6.1.9 TAKE Solutions Limited

   10. 6.1.10 Wipro Limited

   11. 6.1.11 Dynata

   12. 6.1.12 M3 (EU) Ltd

   13. 6.1.13 SERMA Group

   14. 6.1.14 Apollo Intelligence

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Phân tích Khoa học Đời sống được nghiên cứu từ năm 2019 - 2027.

Thị trường phân tích khoa học đời sống đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,91% trong 5 năm tới.

Thị trường phân tích khoa học đời sống được định giá 8739 triệu USD vào năm 2019.

Thị trường phân tích khoa học đời sống được định giá 13871 triệu USD vào năm 2027.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2021-2026.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Accenture, IBM Corporation, Oracle Corporation, IQVIA, SAS Institute Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Phân tích Khoa học Đời sống.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!