Thị trường theo dõi bệnh nhân của Ý - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường theo dõi bệnh nhân ở Ý được phân khúc theo loại thiết bị, ứng dụng (tim mạch, thần kinh, hô hấp, thai nhi và trẻ sơ sinh, quản lý cân nặng và theo dõi thể chất, và các ứng dụng khác) và người dùng cuối

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot1
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 4.9 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Giám sát Bệnh nhân Ý dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,9% trong giai đoạn dự báo, do các yếu tố như gánh nặng rối loạn mãn tính ngày càng tăng cùng với dân số lão khoa gia tăng và ngày càng ưa thích giám sát tại nhà và từ xa. 

Theo báo cáo Già hóa Dân số Thế giới năm 2019, dân số từ 65 tuổi trở lên ở Ý vào năm 2019 là 13,93 triệu (23%) và con số này dự kiến ​​đạt 16,46 triệu (27,9%) vào năm 2030. Do đó, ngày càng có nhiều người già dân số dễ mắc các bệnh mãn tính dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường vì dân số này yêu cầu các thiết bị giám sát trong quản lý dịch bệnh.

Ngoài ra, theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), tính đến năm 2020 tại Ý, có khoảng 3.669.400 trường hợp mắc đái tháo đường ở người lớn. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở dân số trưởng thành là 8,3%. Do đó, nhờ các yếu tố nêu trên, dự báo sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

As per the scope of this report, patient monitoring devices are the monitoring devices that continuously monitor the patient’s vital parameters, like blood pressure and heart rates, by using a medical monitor and collecting medical (and other) data from individuals. The Italy Patient Monitoring Market is segmented by type of device, application and end-user.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc thiết bị theo dõi huyết động học được kỳ vọng sẽ phát triển nhanh nhất trong giai đoạn dự báo

Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này bao gồm gánh nặng gia tăng của các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch và tiểu đường do thay đổi lối sống. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do bệnh mạch vành ở Ý vào khoảng 35.324 hoặc 6,23% tổng số ca tử vong trong năm 2018. Tỷ lệ tử vong theo tuổi là 51,28 trên 100.000 dân. Tỷ lệ tử vong cao do bệnh tim mạch vành cho thấy nhu cầu lớn hơn đối với các thiết bị theo dõi huyết động của bệnh nhân, điều này cho thấy tác động tích cực đến tăng trưởng thị trường. Do đó, số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim cao dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Italy patient key trend 1.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường theo dõi bệnh nhân ở Ý được củng cố cạnh tranh. Các công ty đang thực hiện các sáng kiến ​​chiến lược nhất định, chẳng hạn như sáp nhập, giới thiệu sản phẩm mới, mua lại và quan hệ đối tác để giúp họ củng cố vị thế trên thị trường. Một số người chơi trên thị trường là Koninklijke Philips NV, Nihon Kohden Corporation, GE Healthcare (GE Company), Abbott Laboratories, Dragerwerk AG & Co. KGaA, và những người khác.

Những người chơi chính

 1. General Electric Company (GE Healthcare)

 2. Nihon Kohden Corporation

 3. Koninklijke Philips N.V.

 4. Abbott Laboratories

 5. Dragerwerk AG & Co. KGaA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Italy Patient landscape.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Burden of Chronic Diseases due to Lifestyle Changes

   2. 4.2.2 Growing Preference for Home and Remote Monitoring

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Technology

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type of Device

   1. 5.1.1 Hemodynamic Monitoring Devices

   2. 5.1.2 Neuromonitoring Devices

   3. 5.1.3 Cardiac Monitoring Devices

   4. 5.1.4 Multi-parameter Monitors

   5. 5.1.5 Respiratory Monitoring Devices

   6. 5.1.6 Remote Patient Monitoring Devices

   7. 5.1.7 Other Types of Devices

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Cardiology

   2. 5.2.2 Neurology

   3. 5.2.3 Respiratory

   4. 5.2.4 Fetal and Neonatal

   5. 5.2.5 Weight Management and Fitness Monitoring

   6. 5.2.6 Other Applications

  3. 5.3 By End Users

   1. 5.3.1 Home Healthcare

   2. 5.3.2 Hospitals and Clinics

   3. 5.3.3 Other End Users

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 General Electric Company (GE Healthcare)

   2. 6.1.2 Nihon Kohden Corporation

   3. 6.1.3 Koninklijke Philips N.V.

   4. 6.1.4 Dragerwerk AG & Co. KGaA

   5. 6.1.5 Abbott Laboratories

   6. 6.1.6 Medtronic Plc

   7. 6.1.7 Edwards Lifesciences Corporation

   8. 6.1.8 OMRON Corporation

   9. 6.1.9 Dexcom, Inc

   10. 6.1.10 SCHILLER

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường theo dõi bệnh nhân ở Ý được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường theo dõi bệnh nhân ở Ý đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,9% trong 5 năm tới.

General Electric Company (GE Healthcare), Koninklijke Philips N.V., Abbott Laboratories, Dragerwerk AG & Co. KGaA, Nihon Kohden Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường theo dõi bệnh nhân ở Ý.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!