THỊ TRƯỜNG THEO DÕI ĐƯỜNG MÁU - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo loại (tự theo dõi đường huyết và theo dõi đường huyết liên tục), thành phần (thiết bị đo đường huyết, que thử, lưỡi trích, cảm biến và máy thu) và địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Blood Glucose Monitoring Market
Study Period: 2016-2027
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: 9.6 %

Major Players

Blood Glucose Monitoring Market Growth

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường theo dõi đường huyết dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 9,6% trong giai đoạn dự báo 2021–2026. Thị trường ước tính đạt giá trị 27,2 tỷ USD vào năm 2026, điều này là do sự gia tăng sử dụng các thiết bị theo dõi trong dân số đái tháo đường týp 2. Các thiết bị theo dõi đường huyết được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Sự gia tăng dân số mắc bệnh tiểu đường thúc đẩy thị trường bằng cách tăng việc sử dụng các thiết bị theo dõi đường huyết. Béo phì cũng được coi là một trong những yếu tố chính góp phần gây ra bệnh, chủ yếu là bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, các yếu tố khác, chẳng hạn như đổi mới và tiến bộ công nghệ, mang lại nhiều tiện ích trong việc đo mức đường huyết. Một trong những tiến bộ như vậy trong việc theo dõi mức đường huyết được thiết lập với các thiết bị theo dõi đường huyết liên tục. Các thiết bị này giúp phát hiện sớm các tình trạng hạ và tăng đường huyết. Sự ưu ái này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường theo dõi lượng đường.

Phạm vi của Báo cáo

Có hai loại thiết bị theo dõi đường huyết chính trong nghiên cứu này, đó là thiết bị tự theo dõi đường huyết và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục. Các thiết bị được phân loại thêm theo thành phần, tức là thiết bị tự theo dõi đường huyết (SMBG) được phân thành các thiết bị đo đường huyết, que thử, lưỡi trích và thiết bị theo dõi đường huyết liên tục (CGM) được phân thành các cảm biến và thiết bị thu.

Self-monitoring blood glucose devices (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Component
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous blood glucose monitoring devices (Value and Volume, 2016 - 2026)
By Component
Sensors
Durables (Receivers and Transmitters)
Geography
North America
United States (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)
Continuous Glucose Monitoring devices
By Component (Sensors and Receivers)
Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Europe
France (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring blood glucose devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Latin America
Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Asia-Pacific
Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
China (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
India (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Middle-East and Africa
Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)
Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)
Continuous Glucose Monitoring
By Component (Sensors and Receivers)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Máy đo đường huyết chiếm thị phần cao nhất

Mặc dù CGM là một cách tiên tiến để những người mắc bệnh tiểu đường kiểm tra chỉ số đường huyết trong thời gian thực, SMBG là thiết bị được bệnh nhân ưa thích nhất do tính kinh tế và cách sử dụng ít phức tạp hơn so với CGM. Các thiết bị SBGM chiếm hơn 68% thị phần trên thị trường theo dõi đường huyết. Sự tăng trưởng về khối lượng thị trường và thị phần của que thử dự kiến ​​sẽ cao hơn so với máy đo đường huyết, do sự khác biệt về tần suất sử dụng trong trường hợp sử dụng. Hiệu suất trung bình của máy đo đường huyết trong khoảng từ sáu tháng đến ba năm, trong khi các que thử chỉ sử dụng một lần. Sự ra đời của các loại thiết bị lưỡi mác mới giúp giảm bớt đau đớn cho người dùng được kỳ vọng sẽ giúp tăng trưởng thị trường, vì tỷ lệ chấp nhận được dự đoán sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.

Blood Glucose Monitoring Market Trends

Bắc Mỹ đang dẫn đầu thị trường

Vào năm 2020, Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong máu Thị trường theo dõi đường huyết, do lượng bệnh nhân lớn và sự chấp nhận rộng rãi của các công nghệ tiên tiến, theo sau là Châu Âu, với mức tăng trưởng vừa phải. Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA), vào năm 2018, 34,2 triệu người Mỹ, tương đương 10,5% dân số, mắc bệnh tiểu đường. Gần 1,6 triệu người Mỹ mắc bệnh tiểu đường loại 1, trong đó có khoảng 187.000 trẻ em và thanh thiếu niên. Tại Hoa Kỳ, có những cải tiến mới từ các công ty mới thành lập có khoảng 2,9 tỷ tài trợ trong các ngành bệnh tiểu đường, như Glooko, OneDrop, verily, Vacate, Insulet, Noom, Bigfoot Biomedical, Virta Health, Diabeloop, Orgenesis, v.v. và Các công ty cùng nhau tham gia vào lĩnh vực bệnh tiểu đường để mang lại những công nghệ mới đang gia tăng thị trường trong giai đoạn dự báo, ví dụ: Vào tháng 7 năm 2020, Medtronic PLC và Tandem Diabetes Care Inc.

 Blood Glucose Monitoring Market Size

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường theo dõi đường huyết rất phân mảnh, với ít nhà sản xuất lớn có mặt trên thị trường. Các vụ mua bán và sáp nhập giữa các công ty trong thời gian gần đây đã giúp các công ty tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Ví dụ: Vào tháng 9 năm 2020, Insulet Corporation, với Hệ thống Quản lý Insulin Omnipod (Hệ thống Omnipod), đã thông báo rằng họ đang triển khai thương mại Hệ thống Quản lý Insulin Omnipod DASH (Hệ thống Omnipod DASH) ở các quốc gia khác. Hệ thống Omnipod DASH hiện đã có ở Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Đan Mạch và sẽ được cung cấp tại Pháp, Bỉ, Đức, Áo, Thụy Sĩ và Israel trong những tuần tới.

Những người chơi chính

 1. Abbott Diabetes Care

 2. Roche Holding AG

 3. Medtronic PLC

 4. Dexcom Inc.

 5. LifeScan

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Abbott Diabetes Care, Roche Holding AG, LifeScan, Dexcom Inc., Medtronic PLC, Arkray Inc., Ascensia Diabetes Care, Agamatrix Inc.

RECENT DEVELOPMENTS

In Feb 2021, Roche announced the launch of the new Accu-Chek Instant system, a new "connected" blood glucose monitoring (BGM) system, which supports and enables Roche’s approach of integrated Personalised Diabetes Management (iPDM). Accu-Chek Instant features Bluetooth-enabled connectivity to the mySugr app, allowing wireless transfer of blood glucose results to the mySugr app.

In Aug 2021, HAGAR, the developer of GWave technology that uses RF waves to measure glucose levels in the blood. HAGAR announced a USD 11.7 million Series B funding round led by a returning investor, Columbia Pacific. This round’s funding will be used for upcoming trials for Federal Drug Administration (FDA) approval, it will also be used for completing international patents.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Self-monitoring blood glucose devices (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.1.1 By Component

    1. 5.1.1.1 Glucometer Devices

    2. 5.1.1.2 Test Strips

    3. 5.1.1.3 Lancets

  2. 5.2 Continuous blood glucose monitoring devices (Value and Volume, 2016 - 2026)

   1. 5.2.1 By Component

    1. 5.2.1.1 Sensors

    2. 5.2.1.2 Durables (Receivers and Transmitters)

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.1.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, Lancets)

     2. 5.3.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring devices

      1. 5.3.1.1.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    2. 5.3.1.2 Canada (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.2.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.1.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.1.2.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.1.2.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    3. 5.3.1.3 Rest of North America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.1.3.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.1.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.1.3.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.1.3.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 France (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.2.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.1.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.1.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    2. 5.3.2.2 Germany (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.2.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.2.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.2.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    3. 5.3.2.3 Italy (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.3.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.2.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.3.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.3.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    4. 5.3.2.4 Spain (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.4.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.2.4.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.4.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.4.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    5. 5.3.2.5 United Kingdom (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.5.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.2.5.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.5.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.5.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    6. 5.3.2.6 Russia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.6.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.2.6.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.6.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.6.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.2.7.1 Self-monitoring blood glucose devices

      1. 5.3.2.7.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.2.7.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.2.7.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

   3. 5.3.3 Latin America

    1. 5.3.3.1 Mexico (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.3.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.3.1.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.3.1.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    2. 5.3.3.2 Brazil (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.3.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.3.2.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.3.2.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    3. 5.3.3.3 Rest of Latin America (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.3.3.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.3.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.3.3.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.3.3.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

   4. 5.3.4 Asia-Pacific

    1. 5.3.4.1 Japan (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.1.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.1.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    2. 5.3.4.2 South Korea (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.2.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.2.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    3. 5.3.4.3 China (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.3.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.3.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.3.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    4. 5.3.4.4 India (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.4.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.4.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.4.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.4.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    5. 5.3.4.5 Australia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.5.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.5.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.5.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.5.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    6. 5.3.4.6 Vietnam (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.6.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.6.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.6.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.6.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    7. 5.3.4.7 Malaysia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.7.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.7.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.7.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.7.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    8. 5.3.4.8 Indonesia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.8.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.8.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.8.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.8.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    9. 5.3.4.9 Philippines (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.9.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.9.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.9.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.9.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    10. 5.3.4.10 Thailand (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.10.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.10.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.10.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.10.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    11. 5.3.4.11 Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.4.11.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.4.11.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.4.11.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.4.11.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.1.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.1.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.1.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    2. 5.3.5.2 Iran (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.2.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.2.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.2.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    3. 5.3.5.3 Egypt (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.3.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.3.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.3.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.3.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    4. 5.3.5.4 Oman (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.4.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.4.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.4.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.4.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    5. 5.3.5.5 South Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.5.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.5.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.5.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.5.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

    6. 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2016 - 2026)

     1. 5.3.5.6.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

      1. 5.3.5.6.1.1 By Component (Glucometer Device, Test strips, and Lancets)

     2. 5.3.5.6.2 Continuous Glucose Monitoring

      1. 5.3.5.6.2.1 By Component (Sensors and Receivers)

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type-1 Diabetes population (2016 - 2026)

  2. 6.2 Type-2 Diabetes population (2016 - 2026)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 COMPANY PROFILES

   1. 7.1.1 Abbott Diabetes Care

   2. 7.1.2 Roche Holding AG

   3. 7.1.3 LifeScan

   4. 7.1.4 Dexcom Inc.

   5. 7.1.5 Medtronic PLC

   6. 7.1.6 Arkray Inc.

   7. 7.1.7 Ascensia Diabetes Care

   8. 7.1.8 Agamatrix Inc.

   9. 7.1.9 Bionime Corporation

   10. 7.1.10 Acon Laboratories Inc.

   11. 7.1.11 Medisana AG

   12. 7.1.12 Trivida Functional Medicine

   13. 7.1.13 Rossmax International Ltd

   14. 7.1.14 Senseonics

  2. 7.2 COMPANY SHARE ANALYSIS

   1. 7.2.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

    1. 7.2.1.1 Abbott Diabetes Care

    2. 7.2.1.2 Roche Holding AG

    3. 7.2.1.3 LifeScan

    4. 7.2.1.4 Others

   2. 7.2.2 Continuous Glucose Monitoring Devices

    1. 7.2.2.1 Dexcom Inc.

    2. 7.2.2.2 Medtronic PLC

    3. 7.2.2.3 Abbott Diabetes Care

    4. 7.2.2.4 Others

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường theo dõi đường huyết toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường theo dõi đường huyết toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >8% trong 5 năm tới.

Thị trường theo dõi đường huyết toàn cầu được định giá 17 tỷ USD vào năm 2018.

Thị trường theo dõi đường huyết toàn cầu được định giá 29 tỷ USD vào năm 2028.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Abbott Diabetes Care, Roche Holding AG, Medtronic PLC, Dexcom Inc. , LifeScan là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường theo dõi đường huyết toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!