Thị trường máy làm thức ăn gia súc và cỏ khô của Đức - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Báo cáo thị trường máy làm cỏ và làm thức ăn gia súc của Đức được phân loại theo loại thành máy cắt cỏ, máy đóng kiện và máy thu hoạch thức ăn gia súc. Báo cáo trình bày phân tích chuyên sâu về quy mô thị trường, các yếu tố thúc đẩy thị trường và bối cảnh cạnh tranh của thị trường máy móc làm thức ăn gia súc và cỏ khô ở Đức.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 3.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường máy móc làm thức ăn gia súc và cỏ khô của Đức ước tính đạt tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo. Gia tăng tiêu thụ thức ăn ủ chua và thức ăn thô xanh khác của ngành chăn nuôi và tình trạng thiếu lao động là những động lực chính của thị trường trong khi chi phí máy móc cao là yếu tố hạn chế chính. Do kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng xanh, thị trường máy móc đã phát triển đáng kể để nâng cao năng lực và sử dụng hiệu quả đầu vào ở Đức.

Scope of the report

Haying and forage machinery is used by the forage crop cultivators and the animal feed industries. Germany haying, and forage machinery market report is segmented by type into mowers, balers, and forage harvesters. The report presents an in-depth analysis of the market size, market drivers and competitive landscape of haying and forage machinery market in Germany.

Type
Mowers
Balers
Forage Harvesters
Others

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu về thức ăn gia súc từ các ngành chăn nuôi thúc đẩy thị trường

Nhu cầu về thức ăn thô xanh gia tăng từ các ngành sản xuất chăn nuôi đang gây ra sự gia tăng trong việc trồng các loại cây thức ăn gia súc như ngô ủ chua và củ cải đường, từ đó thúc đẩy thị trường máy móc làm thức ăn gia súc. Ngành công nghiệp chăn nuôi của Đức đang phát triển với tốc độ đáng kể. Tổng doanh thu do ngành chăn nuôi tạo ra là 13,47 tỷ USD vào năm 2019. Ngành chăn nuôi bò sữa, bò thịt và lợn là những phân khúc chính mà thức ăn gia súc được sử dụng rộng rãi ở Đức.

Animal Production Industries Revenue, Billion USD, Germany, 2016 - 2019

Tình trạng thiếu lao động nông nghiệp thúc đẩy thị trường

Cây làm thức ăn gia súc được trồng nhiều ở Đức. Thu hoạch và đóng gói cây thức ăn gia súc là một khu vực rộng lớn như vậy đòi hỏi lực lượng lao động rất lớn. Tình trạng thiếu lao động nông nghiệp ở Đức đang trực tiếp thúc đẩy thị trường máy làm thức ăn gia súc. Nông dân Đức đang ngày càng thiếu lao động thời vụ, những người thường đến từ Đông Âu trong thời kỳ thu hoạch. Sự thiếu hụt lao động thời vụ này đang kích thích người nông dân phụ thuộc vào máy móc để thu hoạch.

Germany Haying and Forage Machinery Market : Employment in agriculture, Percentage of Total Employment, Germany

Bối cảnh cạnh tranh

Ngành công nghiệp Máy xay xát và Thức ăn gia súc của Đức được củng cố rất nhiều với các công ty nổi tiếng như Deere and Company, AGCO Corp., CNH Industrial NV, Kubota, Buhler Industries, Krone và KUHN Group đang hoạt động trên thị trường. Các công ty ở đây cố gắng củng cố cơ sở của mình bằng cách cung cấp các tính năng sản phẩm nâng cao, giá cả cạnh tranh, nâng cao chất lượng, tăng quy mô hoạt động và đổi mới công nghệ.

Những người chơi chính

 1. AGCO Corporation

 2. CLAAS KGaA mbH

 3. Deere & Company

 4. KRONE GmbH & Co. KG

 5. PÖTTINGER Landtechnik GmbH

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

germany CL.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Mowers

   2. 5.1.2 Balers

   3. 5.1.3 Forage Harvesters

   4. 5.1.4 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 AGCO Corporation

   2. 6.3.2 PÖTTINGER Landtechnik GmbH

   3. 6.3.3 CLAAS KGaA mbH

   4. 6.3.4 Deere & Company

   5. 6.3.5 Kubota

   6. 6.3.6 Krone North America Inc.

   7. 6.3.7 CNH Industrial

   8. 6.3.8 Buhler Industries

   9. 6.3.9 Foton Lovol

   10. 6.3.10 IHI

   11. 6.3.11 KUHN Group

   12. 6.3.12 Kverneland Group

   13. 6.3.13 Lely

   14. 6.3.14 Vermeer

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy làm thức ăn gia súc và cỏ khô của Đức được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường máy móc cỏ khô & thức ăn gia súc của Đức đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,5% trong 5 năm tới.

AGCO Corporation, CLAAS KGaA mbH, Deere & Company, KRONE GmbH & Co. KG, PÖTTINGER Landtechnik GmbH là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Máy móc Cỏ khô & Thức ăn gia súc của Đức.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!