Thị trường hạt giống thức ăn gia súc Trung Quốc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Hạt giống Thức ăn gia súc của Trung Quốc được phân khúc theo Loại cây trồng (Ngũ cốc, Đậu và Cỏ) và Theo Loại sản phẩm (Thức ăn thô dự trữ, Thức ăn ủ chua, Cỏ khô và Thức ăn tươi) tại thị trường Trung Quốc.

Ảnh chụp thị trường

Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hạt làm thức ăn gia súc của Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Thức ăn thô xanh tốt là nguyên nhân làm tăng sản lượng sữa và sản lượng thịt ở động vật. Việc sử dụng đúng cách hạt thức ăn thô xanh có chất lượng sẽ cải thiện chất lượng và số lượng thịt động vật, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe và tăng trưởng của động vật. Sản lượng hạt làm thức ăn gia súc của Trung Quốc không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, khiến nước này phụ thuộc vào nhập khẩu. Trung Quốc là nhà nhập khẩu hạt thức ăn thô xanh lớn nhất ở Châu Á Thái Bình Dương, trong đó Hoa Kỳ là nhà xuất khẩu cỏ cỏ linh lăng chính cho Trung Quốc, đóng góp tổng kim ngạch nhập khẩu khoảng 340 triệu USD trong năm 2019. Động lực chính cho thị trường này là dân số tăng đều. , thu nhập bình quân đầu người mới nổi, nhu cầu về sữa và các sản phẩm động vật tăng lên, nhu cầu gia súc giống tăng về thức ăn chăn nuôi, sự hỗ trợ của chính phủ và sự thu hẹp đất cho các động vật ăn cỏ. Các công ty lớn bao gồm Công ty hạt giống AMPAC, Công ty Forage Genetics International, Tập đoàn Royal Barenburg, Công ty hạt giống Pennington và DLF Pickseed, v.v.

Scope of the report

Forages are plants or parts of plants eaten by herbivorous animals. The report covers the seed market of forage crops, and analysis of different types of forages, and their prospects in China. The factors affecting the studied market, either positively or negatively, and competitiveness among major players are also included in the report. The report contains a detailed analysis of various parameters of the forage seed market. The market studied has been segmented, based on crop type and product type.

Crop Type
Cereals
Forage Corn
Forage Sorghum
Other Cereals
Legumes
Alfalfa
Other Legumes
Grasses
Product Type
Fresh Forage
Stored Forage

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng sản lượng chăn nuôi

Ngành chăn nuôi của Trung Quốc đã trải qua một quá trình chuyển đổi lớn trong ba thập kỷ qua, với những ảnh hưởng sâu sắc đến việc cung cấp thực phẩm trong nước và toàn cầu, sử dụng tài nguyên, thất thoát nitơ và phốt pho và phát thải khí nhà kính (GHG). Theo FAO, đàn vật nuôi của Trung Quốc đã tăng từ 20 tỷ con vào năm 2016 lên 21,08 tỷ con vào năm 2018, cho thấy số lượng vật nuôi tăng 5%. Xu hướng dân số ngày càng tăng đang hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường thịt và thủy sản. Trong những năm gần đây, do người dân ngày càng nâng cao nhận thức về sức khỏe và lợi ích của việc hấp thụ các chất dinh dưỡng nên nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ sữa ngày càng tăng ở Trung Quốc. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng này, sản lượng thịt đã tăng 1,5% từ năm 2016 đến năm 2018. Với những nhu cầu này, nhu cầu về nguồn protein ngày càng tăng,

China Forage Seed Market, Cattle & Buffalo Stock in Million Heads, 2016-2018

Hạt giống ngũ cốc chiếm ưu thế trên thị trường

Trong số các loại cây làm thức ăn gia súc được trồng ở Trung Quốc, ngũ cốc chiếm vị trí hàng đầu. Ngô là cây ngũ cốc chủ yếu được trồng làm thức ăn gia súc ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã dần dần cho phép sử dụng nhiều đất hơn cho các loại cây làm thức ăn gia súc, chẳng hạn như ngô ủ chua và cỏ linh lăng. Chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng một chương trình vào năm 2015, nhằm chuyển đổi nhiều ngô ngũ cốc sang thức ăn ủ chua. Với chương trình này, diện tích sản xuất ngô ủ chua của Trung Quốc đạt 3,3 triệu ha vào năm 2019. Năm 2019, tổng diện tích ngô trồng là 35 triệu ha, sản lượng khoảng 231 triệu tấn ngô. Trong số này, 119 triệu tấn dành cho tiêu dùng cho con người, 112 triệu tấn là thức ăn cho gia súc, chủ yếu là lợn và gà, và một phần nhỏ còn lại để dự trữ. Theo Kế hoạch Phát triển Điều chỉnh Cơ cấu Trồng trọt của Trung Quốc, đến cuối năm 2020, diện tích thức ăn thô xanh sẽ đạt 6. 3 triệu ha, trong đó phần lớn sẽ là ngô ủ chua. Cây ngũ cốc đang có nhu cầu cao từ các trang trại chăn nuôi, vì chúng cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất béo và dầu, và protein phong phú. Nhu cầu gia tăng đối với chăn nuôi gia cầm và gia súc dẫn đến nhu cầu đối với cây ngũ cốc làm thức ăn cho gia súc trong giai đoạn dự báo.

China Forage Seed Market, Cropwise Revenue Share in Percentage (%), 2019

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty hạt giống Forage lớn ở Trung Quốc bao gồm công ty hạt giống AMPAC, Forage Genetics International, LLC, Pennington Seed, Inc., DLF pickseed, Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.Ltd, Groupe Limagrain và PGG Wringhtson. Sáp nhập & Mua lại, mở rộng, hợp tác và tung ra sản phẩm là những chiến lược kinh doanh được các công ty lớn trên thị trường áp dụng nhiều nhất. Ví dụ, vào năm 2016, Forage Genetics International và Monsanto đã công bố các thỏa thuận thương mại và nghiên cứu Alfalfa để hỗ trợ đổi mới cho người trồng cỏ linh lăng.

Những người chơi chính

 1. AMPAC Seed Company

 2. Forage Genetics International, LLC

 3. Pennington Seed, Inc.

 4. DLF Pickseed

 5. Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd

Concn 1.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Crop Type

   1. 5.1.1 Cereals

    1. 5.1.1.1 Forage Corn

    2. 5.1.1.2 Forage Sorghum

    3. 5.1.1.3 Other Cereals

   2. 5.1.2 Legumes

    1. 5.1.2.1 Alfalfa

    2. 5.1.2.2 Other Legumes

   3. 5.1.3 Grasses

  2. 5.2 Product Type

   1. 5.2.1 Fresh Forage

   2. 5.2.2 Stored Forage

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 AMPAC Seed Company

   2. 6.3.2 Forage Genetics International, LLC

   3. 6.3.3 Pennington Seed, Inc

   4. 6.3.4 DLF Pickseed

   5. 6.3.5 Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd

   6. 6.3.6 Groupe Limagrain (Vilmorin)

   7. 6.3.7 PGG Wrightson

   8. 6.3.8 Barenbrug-China

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The China Forage Seed Market market is studied from 2016 - 2026.

The China Forage Seed Market is growing at a CAGR of 9% over the next 5 years.

AMPAC Seed Company, Forage Genetics International, LLC, Pennington Seed, Inc., DLF Pickseed, Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd are the major companies operating in China Forage Seed Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!