Thị trường máy làm thức ăn gia súc và cỏ khô Bắc Mỹ - Xu hướng, tăng trưởng và dự báo (2023 - 2028)

Thị trường máy móc làm thức ăn gia súc và cỏ khô ở Bắc Mỹ được phân khúc theo loại thành máy cắt cỏ, máy đóng kiện và máy thu hoạch thức ăn gia súc, và theo địa lý vào Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Phần còn lại của Bắc Mỹ.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016-2025
CAGR: 3.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường máy móc làm cỏ khô và cỏ khô ở Bắc Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo. Tăng cường canh tác thức ăn thô xanh, tiến bộ công nghệ và thiếu lao động là những động lực chính của thị trường trong khi chi phí máy móc cao là hạn chế chính của thị trường. Sự hỗ trợ của chính phủ ở các nước phát triển như Hoa Kỳ và Canda được dự đoán sẽ thúc đẩy thị trường nhanh chóng trong những năm tới.

Scope of the report

Haying and forage machinery is used by the animal feed manufacturing firms and farmers, who cultivate forage in large areas. The North America haying and forage machinery market report presents an in-detailed analysis of market aspects including market size, driving factors, and competitive environment in various North American countries. The market is segmented by type and geography.

Type
Mowers
Balers
Forage Harvesters
Others
Geography
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng cường trồng trọt trong thức ăn gia súc thúc đẩy thị trường

Nhu cầu về thức ăn thô xanh từ các ngành chăn nuôi đã thúc đẩy việc trồng trọt thức ăn thô xanh ở Bắc Mỹ. Ví dụ, Theo USDA, tổng sản lượng cỏ khô ở Hoa Kỳ là 128,8 triệu tấn vào năm 2019, cao hơn 5,8 triệu tấn so với cỏ khô được sản xuất trong năm 2018. Riêng tại Hoa Kỳ, các loại cây trồng trên đồng ruộng và thức ăn gia súc được trồng trên hầu hết trong số hơn 200 triệu mẫu đất trồng trọt đã thu hoạch. Việc trồng rất nhiều cây thức ăn gia súc đòi hỏi máy móc rất lớn để xử lý các hoạt động của trang trại, thúc đẩy thị trường máy móc làm thức ăn gia súc và cỏ khô.

North America Haying and Forage Machinery Market: Forage Acreage (%), By Type, United States, 2018

Hoa Kỳ thống trị thị trường

Là quốc gia có nền công nghệ tiên tiến nhất và có diện tích trồng cây làm thức ăn gia súc rộng lớn, Hoa Kỳ chiếm lĩnh thị trường với một thị phần lớn. Các bãi cỏ, đồng cỏ và chăn thả gia súc chiếm hơn hai phần ba tổng diện tích đất nông nghiệp ở Hoa Kỳ. Theo thống kê của USDA, đồng cỏ và cỏ khô chiếm 73 triệu ha ở Hoa Kỳ và cung cấp một số hàng hóa và dịch vụ cho hệ sinh thái. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi tăng được dự đoán sẽ thúc đẩy việc trồng trọt thức ăn thô xanh của đất nước, do đó làm tăng doanh số bán máy móc làm thức ăn gia súc.

Pasture and hayland account for 73 million ha in the USA (Figs. 1.1 and 1.2) and provide several ecosystem goods and services

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường máy móc làm thức ăn gia súc và cỏ khô ở Bắc Mỹ có tính cạnh tranh cao với rất ít công ty nắm giữ thị phần lớn. Những công ty này đã tích cực quảng bá sản phẩm và mở rộng hoạt động sang nhiều khu vực khác nhau để tăng doanh thu. Các công ty cũng đang thực hiện các chiến lược như sáp nhập và mua lại để tiếp tục thống trị thị trường.

Những người chơi chính

 1. CLAAS KGaA mbH

 2. Krone North America Inc.

 3. AGCO Corporation

 4. PÖTTINGER Landtechnik GmbH

 5. Deere & Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

North america forage_CL.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Mowers

   2. 5.1.2 Balers

   3. 5.1.3 Forage Harvesters

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 United States

   2. 5.2.2 Canada

   3. 5.2.3 Mexico

   4. 5.2.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 AGCO Corporation

   2. 6.3.2 PÖTTINGER Landtechnik GmbH

   3. 6.3.3 CLAAS KGaA mbH

   4. 6.3.4 CNH Industrial

   5. 6.3.5 Deere & Company

   6. 6.3.6 Kubota

   7. 6.3.7 Foton Lovol

   8. 6.3.8 IHI

   9. 6.3.9 Krone North America Inc.

   10. 6.3.10 KUHN Group

   11. 6.3.11 Kverneland Group

   12. 6.3.12 Lely

   13. 6.3.13 Vermeer

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy làm thức ăn gia súc và cỏ khô Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường máy móc cỏ khô và thức ăn gia súc ở Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,5% trong 5 năm tới.

CLAAS KGaA mbH, Krone North America Inc., AGCO Corporation, PÖTTINGER Landtechnik GmbH, Deere & Company là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Máy làm Cỏ khô và Thức ăn gia súc ở Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!